2. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Hobby

 0    14 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jednym z moich zainteresowań jest czytanie biografii.
Lernen beginnen
One of my interests is reading biographies.
Ostatnio preferuję je od czytania książek fabularnych.
Lernen beginnen
I recently prefer them over fiction.
Jestem zafascynowana odkrywaniem powodów i stylu myślenia stojących za ludźmi sukcesu.
Lernen beginnen
I’m fascinated with discovering reasons, and mindsets, behind successful people.
Pomaga mi to zdobyć wiedzę jak osiągać moje cele, co jest a co nie jest warte poświęcenia.
Lernen beginnen
It helps me to gain knowledge, on how to achieve my goals, what I might and what isn’t worth sacrificing.
Biografie dają mi wskazówki jak pokonywać wyzwania i jak chwytać okazję w moim życiu.
Lernen beginnen
Biographies give me guidance on how to overcome challenges, and seize the many opportunities in life.
Ostatnia książka, którą czytałam to biografia arnolda szwarcenegera.
Lernen beginnen
The last book I have read was Arnold Schwarzenegger's biography.
To bardzo inspirujące jak chłopiec z małej austriackiej wioski po drugiej wojnie światowej stał się światową gwiazdą i gubernatorem kaliforni.
Lernen beginnen
It’s very inspiring how a boy from a small, post second world war village in Austria, became a global star, and the governor of California.
Czerpię inspirację z wielu branż i histori
Lernen beginnen
I get inspiration from many industries and stories.
Co więcej, naprawdę kocham animację dwa de, szczególnie starą japońską animację.
Lernen beginnen
What's more, I really love 2D animation, especially old japanese animations.
Dobrze się bawię oglądając ręcznie malowane sceny walki jak i subtelne ujęcia.
Lernen beginnen
I enjoy watching hand-drawn fighting scenes, as well as subtle shots.
Postaci, opowiadanie storyteling i czysty ruch jest czymś co naprawdę mnie zachwyca.
Lernen beginnen
haracters, storytelling and just pure movement is something that really blows my mind.
Jestem również zainteresowana fizjoterapią - szczególnie treningiem powięziowym.
Lernen beginnen
I am also interested in physiotherapy - especially in fascial training.
Długie godziny przed biurkiem mogą być całkiem niezdrowe.
Lernen beginnen
Long working hours in front of a desk, might be quite unhealthy.
Szukam metod na utrzymanie balansu pomiędzy moją pasją do animacji i moim zdrowiem.
Lernen beginnen
I search method of keep balance, between my passion for animation, and my health.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.