201 CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ

 0    25 Datenblatt    bandurskabarbara91
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zachowywać się
zachowanie/ grzeczny
Lernen beginnen
to behave
behaviour/ well- behaved
niegrzeczny
niegrzeczny chłopiec
Lernen beginnen
naughty
a naughty boy
uparty
Lernen beginnen
stubborn
ciekawy
ciekawość/ Jestem po prostu ciekawy jak to zrobiłeś.
Lernen beginnen
curious
curiosity/ I am just curious how you did it.
taktowny
nietaktowny
Lernen beginnen
tactful
tactless
surowy, wymagający
Lernen beginnen
strict
wyluzowany, zrelaksowany
Mamy wyluzowaną nauczycielkę.
Lernen beginnen
easygoing
We have an easygoing teacher.
towarzyski
nietowarzyski (soszejbul)
Lernen beginnen
sociable
unsociable
mądry
niemądry/ mądrość
Lernen beginnen
wise
unwise/ wisdom
głupi (przymiotnik)
głupi / nie rób ze mnie głupca
Lernen beginnen
foolish
fool/ Don't make a fool of me!
naiwny
Lernen beginnen
naive
polegać na
Nie możesz na nim polegać
Lernen beginnen
to rely
You can't rely on him.
odpowiedzialny
nieodpowiedzialny/ Kto jest odpowiedzialny za ten wypadek/ odpowiedzialność
Lernen beginnen
responsible
irresponsible /Who is responsible for this accident?/ responsibility
rozsądzek, rozum (powód)
rozsądny/ nierozsądny
Lernen beginnen
reason
reasonable/ unreasonable
szalony
szleństwo/ Doprowadzasz mnie do szleństwa.
Lernen beginnen
mad
madness/ You are driving me mad!
uprzejmy
nieuprzejmy
Lernen beginnen
polite
impolite
niegrzeczny, nieuprzejmy
brak wychowania
Lernen beginnen
rude
rudeness
skąpy
skąpstwo
Lernen beginnen
mean
meanness
hojny, szczodry, wspaniałomyślny
wspaniałomyślność, szczodrość
Lernen beginnen
generous
generosity
osobowość
Ona ma silną osobowość.
Lernen beginnen
personality
She has a strong personality.
zdecydowany
zdecydowanie
Lernen beginnen
determined
determination
energia
energiczny, energiczna kobieta
Lernen beginnen
energy
energetic, an energetic woman
nastrój
kapryśny, humorzasty/ Jestem w złym mastroju
Lernen beginnen
a mood
moody/ I am in a bad mood.
wesoły, radosny
pogodne dziecko / radosna piosenka
Lernen beginnen
cheerful
a cheerful child/ a cheerful song
ponury
Był ponury i przygnębiony. ponury stary zamek
Lernen beginnen
gloomy
He was gloomy and depressed. a gloomy old castle

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.