3. Zasadnicze fazy i etapy w strukturze procesu projektowania

 0    6 Datenblatt    nina8189
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1) Faza prac analityczno-badawczych (w projektowaniu bazowym)
Lernen beginnen
1. Analiza sytuacyjna 2. Projektowanie systemu celów 3. Opracowanie koncepcji modelowej
2) Faza planowania przebiegu i zasobów projektu
Lernen beginnen
1. planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego 2. przygotowanie studium wykonalności inwestycji 3. organizacja systemu zarządzania projektami 4. Opracowanie harmonogramów 5. Kosztorysowanie 6. Budżetowanie 7. Kontrola
8. Implementacja informatycznych narzedzi zarzadz projektami
3) Faza projektowania zasadniczego
Lernen beginnen
Etap przygotowawczy
Definiowanie projektu. Sformułowanie założeń i zadań projektowych (zakres funkcjonalny). Zestawienie parametrów przedmiotu projektowania. Dobór kryteriów wyboru rozwiązań projektowych. Obiektywizacja kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
3) Faza projektowania zasadniczego
Lernen beginnen
Etap podstawowy
Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie rozwiązań. Wybór wariantu racjonalnego. Weryfikacja projektu wstępnego. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Projektowanie szczegółowe i koordynacja projektów cząstkowych
3) Faza projektowania zasadniczego
Lernen beginnen
Etap końcowy
Ustalenie dopuszczalnych zmian w projekcie podczas wdrożenia. Weryfikacja projektu szczegółowego. Odbiór projektu szczegółowego.
4) Faza projektowania procesu realizacji przedsięwziecia:
Lernen beginnen
Projektowanie systemu logistycznego dla procesu wzdrożeniowego. Projektowanie rozruchu i eksploatacji wstępnej. Projektowanie systemu kontroli procesu wdrożeniowego. Opracowanie mapy procesów operacyjnych. Ustalenie normatywów procesów operacyjnych.
Planowanie operacyjne. Projektowanie systemu monitorowania procesów operacyjnych.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.