4. Mówisz po angielsku?- PIERWSZE SPOTKANIA

 0    80 Datenblatt    kamilaczach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
utracone w tłumaczeniu
Lernen beginnen
lost in translation
Rozumiem cię doskonale.
Lernen beginnen
I understand you perfectly.
No jasne!
Slang AmE. Inne znaczenia: Siema! Spoko! Powaga. Słuchaj.
Lernen beginnen
Word up!
nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorize
-ize, pisownia AmE
I have almost memorized "Inopnevma Ftino" phonetically.
fonetycznie
Lernen beginnen
phonetically
ja też, tak samo
slang AmE
Lernen beginnen
samesies
niewykształcony
Lernen beginnen
uneducated
powinni
Lernen beginnen
they ought to
Everyone speaks English. And if they don't, they ought to.
zaniedbywać
Lernen beginnen
neglect
I neglected stretching, and I'm not flexible at all.
przedmiot obowiązkowy
wymagać
Lernen beginnen
required course
require
skupić się na...
Lernen beginnen
focus my attention on...
najważniejsze przedmioty
Lernen beginnen
core classes
niepewny
np. przedmiot szkolny
Lernen beginnen
touch and go
mam zaległości
Lernen beginnen
I'm behind
I'm behind, because of not attending classes for 6 months.
korepetytor
Lernen beginnen
tutor
dyrektor szkoły
AmE
Lernen beginnen
principal
BrE- head teacher, headmistress, headmaster
szkoła podstawowa
AmE
Lernen beginnen
elementary school
szkoła podstawowa
BrE
Lernen beginnen
primary school
program wymiany zagranicznej uczniów
Lernen beginnen
foreign exchange program
na podstawie...
Lernen beginnen
on the basis of...
A student is selected on the basis of academic excellence or intelligence.
wyniki w nauce
Lernen beginnen
academic excellence
wyjątek
Lernen beginnen
exception
zanurzony w języku obcym
Lernen beginnen
immersed in a foreign language
przeciętny
Lernen beginnen
average
złapać (język obcy)
Lernen beginnen
pick up
I'm sure he'll pick up (language) enough to get by.
poradzić sobie
Lernen beginnen
get by
żyłka do języków
Lernen beginnen
a flair for languages
Some have a flair for languages, others find learning them more difficult.
pobierać lekcje
Lernen beginnen
take lessons
Some people take foreign language lessons, others just pick it up when they go abroad.
opanować w pełni
Lernen beginnen
fully master
It took me years to fully master the Greek language.
język ojczysty
Lernen beginnen
mother tongue
domyślić się, rozpracować, rozkminić wykombinować
Lernen beginnen
figure out
When I learn a new language I try to figure out the meaning of words from context.
dodatkowa umiejętność
Lernen beginnen
additional skill
Speaking a foreign language is an additional skill.
pilny uczeń
Lernen beginnen
diligent student
nadążać (za)
Lernen beginnen
follow
I started watching TV series in English and was able to follow most of what was happening on screen.
w zasadzie
Lernen beginnen
basically
długoterminowy
Lernen beginnen
long-term
cel
Lernen beginnen
purpose
cenny
Lernen beginnen
valuable
zaangażowany
Lernen beginnen
dedicated
I was lucky that I had a dedicated English teacher.
rozrywka, zabawa
Lernen beginnen
entertainment
nieprzyjemny obowiązek
Lernen beginnen
unpleasant chore
chore- routine task
brak praktyki
Lernen beginnen
lack of practice
lack- brak
decydująca próba
Lernen beginnen
ultimate test
na żywo, w realu
Lernen beginnen
in real life
miejsce odwiedzane przez turystów
Lernen beginnen
tourist destination
uczucie sukcesu
Lernen beginnen
sense of accomplishment
powszechnie, zwykle
Lernen beginnen
commonly
na poziomie niższym niż średnio zaawansowanym
A2
Lernen beginnen
at the pre-intermediate level
niezadowalający
Lernen beginnen
unsatisfactory
niedoskonały
Lernen beginnen
imperfect
potrafię się porozumieć
dosł. sprawić że zostanę zrozumiana
Lernen beginnen
I can make myself understood.
sprawdzić w słowniku
Lernen beginnen
look it up in a dictionary
na poziomie średnio zaawansowanym (B1)
Lernen beginnen
at the intermediate level
czuć się niepewnie
Lernen beginnen
feel insecure
I feel insecure when I have to speak in English.
Uczyłam się angielskiego w szkole.
Lernen beginnen
I studied English at school.
Złapałem język z filmów i tekstów piosenek.
Lernen beginnen
I picked it up from movies and lyrics.
Nie mówię płynnie po angielsku.
Lernen beginnen
1. I don't speak English fluently. 2. I'm not fluent in English. 3. My English isn't fluent.
tak sobie
Lernen beginnen
so-so
wyższy średnio zaawansowany (B2)
Lernen beginnen
upper-intermediate
biegły (C2)
Lernen beginnen
proficient
ortografia, pisownia
Lernen beginnen
spelling
akcent, akcentować
jak w języku greckim
Lernen beginnen
stress
Is that really how we should stress it? hoTEL? Not HOtel?
symbole fonetyczne
Lernen beginnen
phonetic symbols
podręcznik
Lernen beginnen
coursebook
zeszyt ćwiczeń
Lernen beginnen
workbook
zeszyt (na notatki)
Lernen beginnen
notebook
etymologia, pochodzenie słów
Lernen beginnen
etymology
język migowy
Lernen beginnen
Sign Language
kręgosłup
Lernen beginnen
spine
folia bąbelkowa
Lernen beginnen
bubble wrap
czas trwania
Lernen beginnen
duration
śmieci
AmE
Lernen beginnen
garbage, trash
śmieci
BrE
Lernen beginnen
rubbish
tonąć
ludzie lub zwierzęta
Lernen beginnen
drown
tonąć
statek
Lernen beginnen
sink
brać udział w...
Lernen beginnen
participate in...
robótki ręczne
Lernen beginnen
needlework
uznanie
Lernen beginnen
appreciation
zszokowany, oszołomiony
Lernen beginnen
stunned
zaawansowany (C1)
Lernen beginnen
advanced

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.