54 Complete English

 0    27 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
acquire
Lernen beginnen
nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności), uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie, nabywać, kupować (np. udziały w firmie)
lingo
Lernen beginnen
żargon, język
dialect
Lernen beginnen
dialekt
acquisition
Lernen beginnen
nabytek, zakup (zakupiony przedmiot), zdobycie, nabywanie (np. wiedzy, umiejętności), kupno, przejęcie (innej firmy), nabycie nowych klientów
This TV is my latest acquisition.
Lernen beginnen
Ten telewizor jest moim ostatnim nabytkiem.
I find it pretty easy to acquire a new language.
Lernen beginnen
Uważam (odkryłem), że całkiem łatwo jest zdobyć nowy język.
though
Lernen beginnen
pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek, nawet jeśli, jednak, ale,
as though
Lernen beginnen
jak gdyby
sort of, sorta
Lernen beginnen
tak jakby
lingo
It doesn't matter if you can't speak the lingo.
Lernen beginnen
żargon, język
To nie ma znaczenia, jak nie znasz języka.
Kansai
Lernen beginnen
region Kansai w Japonii
vocation
Lernen beginnen
powołanie, zawód
vacation
I take my vacation in July every year.
Lernen beginnen
wakacje
Co roku jeżdżę na wakacje w lipcu.
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
Lernen beginnen
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
stipend
Lernen beginnen
wynagrodzenie (duchownego), stypendium (dla studenta), pensja, pobory (za wykonaną pracę)
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
Lernen beginnen
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
wage
Lernen beginnen
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień), prowadzić wojnę
minimum
Lernen beginnen
minimalny
temporally
Lernen beginnen
czasowo
temporary
Lernen beginnen
chwilowy (np. o uldze), przejściowy (stan), tymczasowy (np. adres)
bother, bothered
Lernen beginnen
silić się, starać się (np. zrobić coś), martwić się, przejmować się, kłopotać się, dręczyć, przeszkadzać, powodować ból, wywoływać ból, dokuczać, martwić, niepokoić (kogoś)
bother
Lernen beginnen
kłopot, zmartwienie (coś, co martwi), udręka, kłopot (osoba, która przysparza zmartwień)
botheration
Lernen beginnen
kłopot, zmartwienie, przykrość
livelihood
Lernen beginnen
utrzymanie, środki utrzymania, środki do życia
sales
Lernen beginnen
dział sprzedaży, sprzedaż (np. roczna)
sale
Lernen beginnen
sprzedaż (gdy sprzedajemy coś komuś), wyprzedaż, aukcja
nine to five
Lernen beginnen
biurowy, urzędniczy, od dziewiątej do piątej (w godzinach pracy biurowej)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.