Air travel

 0    29 Datenblatt    wiktoriaz5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odbiór bagażu
Lernen beginnen
baggage reclaim
nadawanie bagażu
Lernen beginnen
baggage drop off
brama
Lernen beginnen
a gate
pas startowy
Lernen beginnen
runway
tablica odlotów
Lernen beginnen
Departures board
zameldować się
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
Lernen beginnen
check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
terminal lotniska
Lernen beginnen
airport terminal
odprawa bagażowa
W porządku, teraz zostawimy bagaże przy odprawie.
Lernen beginnen
check-in desk
OK, now we'll leave our luggage at the check-in desk.
odprawa celna
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
Lernen beginnen
customs
He was stopped at customs and questioned.
przyloty
Czekam na przylotach.
Lernen beginnen
arrivals
I am waiting at the arrivals.
lot krajowy
Lernen beginnen
domestic flight
lot międzynarodowy
Lernen beginnen
international flight
godziny lotów
Lernen beginnen
flight times
punktualnie
Pamiętaj, byś przyszedł punktualnie.
Lernen beginnen
on time
Remember to come on time.
wejście na pokład samolotu
Lernen beginnen
boarding
opozniony
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
Lernen beginnen
delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
karta pokładowa
Lernen beginnen
boarding card/pass
bagaż podręczny
Lernen beginnen
hand luggage
wózek bagażowy
Lernen beginnen
baggage trolley
przejście
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
Lernen beginnen
an aisle
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
załoga samolotu
Kapitan i jego załoga witają państwa na pokładzie samolotu.
Lernen beginnen
cabin crew
The Captain and his cabin crew would like to welcome you on board of the plane.
pasy bezpieczeństwa
Czy możecie zapiąć pasy?
Lernen beginnen
seat belts
Could you fasten your seat belts, please.
lot z przesiadką
Lot do Nowego Jorku jest z przesiadką.
Lernen beginnen
connecting flight
The flight to New York is a connecting flight.
turbulencja
Lernen beginnen
turbulence
lot bezpośredni
Czy to lot bezpośredni?
Lernen beginnen
direct flight
Is it a direct flight?
jet lag
Lernen beginnen
jet lag
lot dlugodystansowy
Lernen beginnen
long-haul flight
odbierać
Po pracy odbieram dzieci ze szkoły.
Lernen beginnen
to pick up
After work, I pick up the children from school.
wpaść na kogoś
Lernen beginnen
bump into sbd

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.