ANATOMIA_mięśnie cz.1

 0    11 Datenblatt    nataliakotkowska6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
mięsień piersiowy większy
Lernen beginnen
p. pocz: przymostkowa cz. obojczyka, przedn. powierzchnia mostka, chrząstki zeber I – VI; p. końc: grzebień guzka większego kości ramiennej; czynność: przywodzi ramię, obraca R. do wewnątrz, „opuszcza uniesione ramię przeciwko oporowi”
mięsień piersiowy mniejszy
Lernen beginnen
p. pocz: przednia powierzchnia II – V żebra; p. końc: wyrostek kruczy łopatki; Czynność: obniża łopatkę, przy ustalonej ł., unosi żebra (pomocn. m. wdechowy)
mięsień zębaty przedni
Lernen beginnen
p. pocz: boczna pow.Kl. Piersiowej od I – IX XII żebra p. końc: kąt dolny i brzeg przyśrodkowy łopatki Czynność: cz. Górna: przesuwa łopatkę do przodu; cz. Dolna: obraca ł. pociągając jej dolny kąt
mięsień prosty brzucha
Lernen beginnen
p. pocz: chrząstki V – VII żebra; p. końc: kość łonowa i spojenie łonowe; Czynność: zgina tułów, obniża żebra, unosi miednicę
mięsień czworoboczny
Lernen beginnen
p. pocz: k. potyliczna, więz. karkowe, wyr. kolczyste kr. szyjnych i piersiowych; p. końc: 1/3 obojczyka, wyr. barkowy i grzebień łopatki; Czynność: unosi łopatkę, zbliża ją do kręgosłupa, obraca ł. przy unoszeniu pow. poziomu, pochyla i skręca głowę
mięsień równoległoboczny
Lernen beginnen
p. pocz: wyrostki kolczyste k. szyjnych VI i VII, oraz piersiowych I i II; p. końc: brzeg przyśrodkowy łopatki; Czynność: zbliża łopatkę do kręgosłupa
mięsień najszerszy grzbietu
Lernen beginnen
p. pocz: wyrostki kolczyste 6 doln.kr. piersiowych, kr. lędźwiowych, k krzyżowa, grzebień biodrowy; p. końc: grzebień g. mniejszego k. ramiennej Czynność: Przywodzi ramię o obraca do wewnątrz
mięsień prostownik grzbietu
Lernen beginnen
p. pocz: k. krzyżowa, grzebień biodrowy, wyr. Kolczyste kręgów L, wewn. str. powięzi lędźwiowo-piersiowej; p. końc: podstawa czaszki, kręgi szyjne; Czynność: prostuje kręgosłup przy skurczu obustronnym, zgina bocznie w czasie skurczu jednostronnego
mięsień naramienny
Lernen beginnen
p. pocz: boczny odcinek obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki p. końc: guzowatość naramienna k. ramiennej Funkcja: zgina, odwodzi, prostuje, supinuje i pronuje ramię
mięsień dwugłowy ramienia
Lernen beginnen
p. pocz: g. długa: guzek nadgrzebieniowy łopatki, g. krótka: wyrostek kruczy łopatki p. końc: guzowatość k. promieniowej Funkcja: R: Zgina i odwodzi Ł/Ł-P: zgina i odwraca przedramię,
mięsień trójgłowy ramienia
Lernen beginnen
p. pocz: g. długa: guzek podpanew. łopatki, g. boczna: górna cz. tylnej pow. trzonu k. ramiennej; g. przyśr: dolna cz. tylnej pow. trzonu k. ramiennej p. końc: wyr. łokciowy; Funkcja: prostuje ramię w stawie łokciowym, przywodzi ramię w st. ramiennym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.