ANATOMIA_mięśnie cz.2

 0    15 Datenblatt    nataliakotkowska6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
mięsień biodrowo-lędźwiowy
Lernen beginnen
pp: wyrostki poprzeczne lędźwiowe, trzony kr. Th12-L5, dół biodrowy; pk: krętarz mniejszy kości udowej; Czynność: zgina udo w stawie biodrowym; rotacja zewn. uda w stawie biodrowym. Ruch w stawach kręgosłupa; utrzymuje prawidłową krzywiznę kręgosłupa
mięsień czworogłowy uda
Lernen beginnen
Prosty, obszerny bocz. i przyśr., pośr, pp: m.in.: kolec biodrowy, pow. panewki miednicznej, kość udowa; pk: m.in.: pow. rzepki, guzowatość k. piszczelowej; Czynn: oddziałuje na st. biodrowy i st. kolanowy, prostownik podudzia, stabilizuje st. kolanowy
mięsień krawiecki
Lernen beginnen
Pp: kolec biodrowy przedni górny; pk: powięź goleni, kość piszczelowa poniżej guzowatości. Czynność: działa zarówno na staw biodrowy (zgina i odwodzi udo) i staw kolanowy (zgina, rotuje goleń do wewn)
mięsień przywodziciel wielki
Lernen beginnen
pp: kości łonowa i kulszowej, pk: powyżej nadkłykcia przyśr. kości udowej; Czynność: przywodziciel, rotuje udo, prostownik stawu biodrowego, wspomagana utrzymanie pionu ciała
mięsień dwugłowy uda
Lernen beginnen
czynność: prostownik uda, też unosi miednicę, przywodzi udom, słabo je obraca, zginacz st. Kolanowego; Głowa długa (nad stawem biodrowym oraz stawem kolanowym) i krótka (tylko nad stawem kolanowym);
mięsień piszczelowy przedni
Lernen beginnen
pp: koniec górny kości piszczelowej pk brzeg przyśrodkowy stopy Czynność: zgina stopę grzbietowo, zbliża podudzie do grzbietu stopy
mięsień brzuchaty łydki
Lernen beginnen
Pp: g. boczna: pow. kłykcia bocznego; g. przyśrodkowa: pow. kłykcia przyśrodkowego. Pk: guz piętowy; Czynność: odwraca i przywodzi stopę, wspomaga zginanie stawu kolanowego, rotację goleni, umożliwia utrzymanie pionowej postawy ciała.
mięsień żwaczowy: skroniowy
Lernen beginnen
pocz: powierzchnia dołu skroniowego, powięź skroniowa, łuk jarzmowy; końc: wyrostek dziobiasty żuchwy; Funkcja: unosi żuchwę, cz. tylna cofa żuchwę
mięsień żwaczowy: żwacz
Lernen beginnen
pocz: dolny brzeg łuku jarzmowego Końc: boczna pow. kąta żuchwy na guzowatości żwaczowej Funkcja: Unosi żuchwę, dociska ż. do szczęki, nieco przesuwa ż. do przodu
mięsień mimiczny: potyliczno-czołowy
Lernen beginnen
pocz: brzusiec potyliczny do k. potylicznej, b. czołowy do k. czołowej Końc: czepiec ścięgnisty pokrywający czaszkę Funkcja: Wygładza zmarszczki, przesuwając czepiec ścięgnisty do tyłu marszczy czoło, unosi brwi
mięsień mimiczny: marszczący brwi
Lernen beginnen
pocz: K. czołowa ponad szwem czołowo-szczękowym Końc: Część przyśrodkowa skóry brwi Funkcja: marszczy czoło, unosi brwi
mięsień mimiczny: okrężny oka
Lernen beginnen
Pocz/koniec: Otacza szparę powiekową, dzieli się na cz. powiekową i obwodowo leżącą cz. oczodołową Funkcja Cz. powiekowa opuszcza powiekę, cały m. szczelnie zamyka szparę powiekową i zwęża wejście do oczodołu
mięsień mimiczny: okrężny ust
Lernen beginnen
Pocz/koniec: otacza szparę ustną, dzieli się na cz. brzeżną i cz. wargową Funkcja: Cz. brzeżna zwiera wargi i przyciska je do zębów, cz. wargowa wysuwa zwarte wargi ku przodowi
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
Lernen beginnen
Pocz: koniec mostkowy obojczyka, rękojeść mostka Końc: wyrostek sutkowaty k. skroniowej; Funkcja: pochyla głowę w swoją stronę i skręca głowę w stronę przeciwną
mięsień szeroki szyi
Lernen beginnen
Pocz: skóra szyi na pograniczu kl. piersiowej Końc: skóra w okolicy rzuchwy Funkcja: obniża żuchwę i kąt ust

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.