angielski 3

 0    186 Datenblatt    paulinaahucko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w zdumiewający sposób
Lernen beginnen
amazingly
korytarz
Lernen beginnen
corridor
walczyć
Lernen beginnen
battle
specjalista od rozbrajania materiałów wybuchowych
Lernen beginnen
bomb disposal expert
przerwa
Lernen beginnen
break
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
deser
Lernen beginnen
dessert
klient
Lernen beginnen
customer
zamowienie składane przez klienta
Lernen beginnen
customer's order
rozbrajac bomby
Lernen beginnen
defuse bombs
ciagnac, wlec
Lernen beginnen
drag
danie główne
Lernen beginnen
main course
tonąć
Lernen beginnen
drown
pochodzący z demobilu
Lernen beginnen
ex-army
walczyc z przestępczością
Lernen beginnen
fight crime
strażak
Lernen beginnen
firefighter
płomień
Lernen beginnen
flame
flota
Lernen beginnen
fleet
napiwek
Lernen beginnen
tip
marynarka wojenna
Lernen beginnen
navy
rewolucja
Lernen beginnen
revolution
kelner
Lernen beginnen
waiter
pielęgniarka
Lernen beginnen
nurse
zespół, personel
Lernen beginnen
staff
wpasc w klopoty
Lernen beginnen
get into trouble
radzić sobie z
Lernen beginnen
get on with
zaprzestać
Lernen beginnen
give up
rozdawać
Lernen beginnen
hand out
zapracowany
Lernen beginnen
hard at work
kierować się w stronę
Lernen beginnen
head for
ludzki
Lernen beginnen
human
pomoc komus utrzymac sie na powierzchni
Lernen beginnen
keep sb afloat
szalupa ratunkowa
Lernen beginnen
lifeboat
ratownik wodny
Lernen beginnen
lifeguard
historia choroby
Lernen beginnen
medical history
operować
Lernen beginnen
operate (on)
pacjent
Lernen beginnen
patient
patrolowac
Lernen beginnen
patrol
podwieść kogoś samochodem
Lernen beginnen
pick up
chirurg
Lernen beginnen
surgeon
specjalista
Lernen beginnen
specialist
kieszonkowy
Lernen beginnen
pocket-sized
siły policyjne
Lernen beginnen
police force
policjant
Lernen beginnen
police officer
dostarczać
Lernen beginnen
provide
puls
Lernen beginnen
pulse
zgasić ogień
Lernen beginnen
put out a fire
ścigać się
Lernen beginnen
race
naładować baterie
Lernen beginnen
recharge batteries
zdalnie sterowane
Lernen beginnen
remote-controlled
operacja
Lernen beginnen
surgery
ryzykowny
Lernen beginnen
risky
zawód
Lernen beginnen
profession
zarabiać
Lernen beginnen
earn
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualification
ratować
Lernen beginnen
rescue
ramię robota
Lernen beginnen
robotic arm
ratowac
Lernen beginnen
save
film fantastyczno-naukowy
Lernen beginnen
sci-fi film
trząść się
Lernen beginnen
shake
brzeg, wybrzeże
Lernen beginnen
shore
dym
Lernen beginnen
smoke
stały, ciągły
Lernen beginnen
steady
wydajny
Lernen beginnen
efficient
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
koncentracja
Lernen beginnen
concentration
entuzjastyczny
Lernen beginnen
enthusiastic
wykształcony
Lernen beginnen
educated
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
uprzejmy
Lernen beginnen
polite
zakres obowiązków
Lernen beginnen
responsibility
stek
Lernen beginnen
steak
chirurg
Lernen beginnen
surgeon
wykorzystać okazję
Lernen beginnen
take advantage of
przejąć kontrolę
Lernen beginnen
take over
przyjąć czyjeś zamówienie
Lernen beginnen
take sb's order
zmierzyc komus temperature
Lernen beginnen
take temperature
temperatura
Lernen beginnen
temperature
rozwój techniki
Lernen beginnen
technological advances
siły porządkowe
Lernen beginnen
the forces of law and order
stracić pracę
Lernen beginnen
lose your jobs
osiągnąc coś
Lernen beginnen
achieve
apelować
Lernen beginnen
appeal
kandydat
Lernen beginnen
applicant
podanie, aplikacja
Lernen beginnen
application from
upuścić
Lernen beginnen
drop
zarabiać
Lernen beginnen
earn
zapisać się, wstąpić do
Lernen beginnen
enrol
stopień naukowy
Lernen beginnen
degree
składać podanie
Lernen beginnen
apply
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career
sprawdzić
Lernen beginnen
check
klasa
Lernen beginnen
class
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
nastawiony na współpracę
Lernen beginnen
cooperative
punktualny
Lernen beginnen
punctual
problem
Lernen beginnen
problem
polegać, liczyć na
Lernen beginnen
count on
twórczy, kreatywny
Lernen beginnen
creative
nieprzekraczalny termin
Lernen beginnen
deadline
zawód
Lernen beginnen
job
szukać
Lernen beginnen
look for
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
wiedza
Lernen beginnen
knowledge
wybrzeże
Lernen beginnen
seaside
nie zdać testu
Lernen beginnen
fail a test
wyrzucic z pracy
Lernen beginnen
fire
płynność
Lernen beginnen
fluency
uzyskać, zdobyć
Lernen beginnen
gain
rozdać
Lernen beginnen
give away
zrezygnować, zwolnić się z pracy
Lernen beginnen
quit
oddać
Lernen beginnen
give back
wydzielać, emitować
Lernen beginnen
give off
wydać, rozprowadzić
Lernen beginnen
give out
ukończyć studia
Lernen beginnen
graduate
zapracowany
Lernen beginnen
hard at work
mieć tytuł naukowy
Lernen beginnen
hold a degree
pociągać za sobą, wymagać
Lernen beginnen
involve
być na bieżąco z
Lernen beginnen
keep up-to-date with
długo
Lernen beginnen
long hours
spóźnić się na autobus
Lernen beginnen
miss
kłopot
Lernen beginnen
trouble
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
stresujący
Lernen beginnen
stressful
dobrze płatny
Lernen beginnen
well-paid
osoba szybko ucząca się
Lernen beginnen
quick learner
stopień wojskowy
Lernen beginnen
rank
wybrać
Lernen beginnen
pick
zabrać samochodem
Lernen beginnen
pick up
stanowisko w pracy
Lernen beginnen
position
operacja
Lernen beginnen
operation
wymagać
Lernen beginnen
require
ponownie przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
resit
próbka, przykład
Lernen beginnen
sample
usatysfakcjonowany (czymś)
Lernen beginnen
satisfied (with)
odpowiedni, wlasciwy
Lernen beginnen
suitable
nauczanie
Lernen beginnen
tuition
praca
Lernen beginnen
work
wygrać
Lernen beginnen
win
czekać (na)
Lernen beginnen
wait (for)
bankowość
Lernen beginnen
banking
pamiętać
Lernen beginnen
bear in mind
kluczowe stanowisko
Lernen beginnen
key position
informatyka
Lernen beginnen
computing
serwis komputerowy
Lernen beginnen
computer repair shop
zatrudnić kogoś na jakimś stanowisku
Lernen beginnen
fill a position
finanse, finansowosc
Lernen beginnen
finance
pełna praktyka
Lernen beginnen
full training
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
interview
gwarancja
Lernen beginnen
guarantee
osobowość
Lernen beginnen
personality
dobre podejscie
Lernen beginnen
good attitude
szkolić
Lernen beginnen
train
traktować klientów
Lernen beginnen
treat customers
umiejętność
Lernen beginnen
skill
rozmowy kwalifikacyjne
Lernen beginnen
hold interviews
dział informatyczny
Lernen beginnen
IT department
uczyć się
Lernen beginnen
pick up
odpowiednie kwalifikacje
Lernen beginnen
right grade
radosny
Lernen beginnen
cheerful
zarobki
Lernen beginnen
wages
chęć, zapał
Lernen beginnen
willingness
środowisko pracy
Lernen beginnen
working environment
energiczny
Lernen beginnen
energetic
istotne doświadczenie
Lernen beginnen
relevant experience
koordynator
Lernen beginnen
coordinator
pomocnik przewodnika
Lernen beginnen
assistant tour guide
ukazać się drukiem
Lernen beginnen
appear
dodać jako załącznik
Lernen beginnen
attach
rozważyć
Lernen beginnen
consider
kopia
Lernen beginnen
copy
egzamin końcowy z jednego przedmiotu w szkole średniej
Lernen beginnen
A levels
kelnerzy
Lernen beginnen
waiting staff
referencje
Lernen beginnen
reference
w nawiązaniu do
Lernen beginnen
with regard to
pracodawca
Lernen beginnen
employer
poslugujący się płynnie językami
Lernen beginnen
fluent
ocena, stopień
Lernen beginnen
grade
wdzięczny
Lernen beginnen
grateful
cieszyć się na coś/oczekiwać czegoś/czekać na coś z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to
czysty
Lernen beginnen
clean
jasny, przejrzysty
Lernen beginnen
clear
obowiązek
Lernen beginnen
duty
zadanie
Lernen beginnen
task

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.