angielski unit 8

 0    111 Datenblatt    krzowskab
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bank, deponować w banku
Lernen beginnen
bank
karta płatnicza
Lernen beginnen
bank card
bankomat
Lernen beginnen
cashpoint
obciążyć kogoś opłatą za coś
Lernen beginnen
charge someone for something
sprawdzać stan konta
Lernen beginnen
check your balance
moneta
Lernen beginnen
coin
płatność zbliżeniowa
Lernen beginnen
contactless payment
kosztować, koszt
Lernen beginnen
cost
waluta
Lernen beginnen
currency
wpłacać gotówkę
Lernen beginnen
deposit cash
wypłacać gotówkę
Lernen beginnen
withdraw cash
wkładać kartę
Lernen beginnen
insert your card
wprowadzać PIN
Lernen beginnen
key in your PIN number
drobne, bilon
Lernen beginnen
loose change
karta lojalnościowa
Lernen beginnen
loyalty card
dokonywać transakcji
Lernen beginnen
make a transaction
dokonywać płatności
Lernen beginnen
make a payment
banknot
Lernen beginnen
note
oferować porady finansowe
Lernen beginnen
offer financial advice
bankowość internetowa
Lernen beginnen
online banking
płacić gotówką
Lernen beginnen
pay in cash
płacić kartą
Lernen beginnen
pay by card
płacić przez internet
Lernen beginnen
pay online
wpłacić, zrealizować czek
Lernen beginnen
pay in a cheque
bankowość telefoniczna
Lernen beginnen
telephone banking
kieszonkowe
Lernen beginnen
pocket money
zgłaszać zgubienie karty
Lernen beginnen
report a lost card
zgłaszać kradzież karty
Lernen beginnen
report a stolen card
brać pożyczkę
Lernen beginnen
take out a loan
przelewać pieniądze z rachunku na rachunek
Lernen beginnen
transfer money between accounts
namówić kogoś na coś
Lernen beginnen
badger someone into something
pchli targ, gdzie sprzedaż prowadzi się z bagażników samochodów
Lernen beginnen
car boot sale
lumpeks przeznaczający dochód na cele charytatywne
Lernen beginnen
charity shop
inwestować pieniądze w coś
Lernen beginnen
invest money in something
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
make money
stragan na bazarze
Lernen beginnen
market stall
aukcja internetowa
Lernen beginnen
online auction
opłacać się
Lernen beginnen
pay off
sklep z towarami w cenie 1 funta
Lernen beginnen
pound shop
sklep z używanymi artykułami
Lernen beginnen
second-hand store
wymienić, zamienić
Lernen beginnen
trade
gromadzić
Lernen beginnen
accumulate
nie móc sobie na coś pozwolić
Lernen beginnen
cannot afford sth
ofiarować datek
Lernen beginnen
donate
pozbywać się czegoś
Lernen beginnen
get rid of something
wpaść w szał zakupów
Lernen beginnen
go on a shopping spree
mieć na coś negatywny wpływ
Lernen beginnen
have a negative impact on sth
utrzymywać poziom życia
Lernen beginnen
keep up a lifestyle
lokalne firmy
Lernen beginnen
local businesses
zarządzać swoimi pieniędzmi
Lernen beginnen
manage your money
dobra materialne
Lernen beginnen
material possessions
materialistyczny
Lernen beginnen
materialistic
być wartym (25 funtów)
Lernen beginnen
be worth (25 pounds)
być wartym zrobienia czegoś
Lernen beginnen
be worth doing something
pożyczać coś od kogoś
Lernen beginnen
borrow something from somebody
reszta (z rachunku), rozmienić pieniądze
Lernen beginnen
change
wygodny
Lernen beginnen
comfortable
całkowicie spłukany
Lernen beginnen
completely broke
dogodny, praktyczny
Lernen beginnen
convenient
ekonomiczny
Lernen beginnen
economic
oszczędny, wydajny
Lernen beginnen
economical
wymieniać (walutę)
Lernen beginnen
exchange
wydatki
Lernen beginnen
expenses
mieć debet, być na minusie
Lernen beginnen
go into the red
przekraczać budżet
Lernen beginnen
go over the budget
mieć wartość sentymentalną
Lernen beginnen
have a sentimental value
dochód
Lernen beginnen
income
pożyczać coś komuś
Lernen beginnen
lend sth to sb
okazja, sposobność
Lernen beginnen
occasion
upolować okazję
Lernen beginnen
pick up a bargain
bezcenny
Lernen beginnen
priceless
prawdziwa okazja
Lernen beginnen
real bargain
reszta, pozostała część
Lernen beginnen
rest
odkładać na czarną godzinę
Lernen beginnen
save for a rainy day
podzielić się rachunkiem
Lernen beginnen
split the bill
pasożytować na kimś
Lernen beginnen
sponge off sb
wartościowy, cenny
Lernen beginnen
valuable
cenić kogoś
Lernen beginnen
value sb
bezwartościowy, nic nie wart
Lernen beginnen
worthless
szlachetny, zacny
Lernen beginnen
worthy
zbulwersowany, przerażony czymś
Lernen beginnen
appalled
kolekcjoner/kolekcjonerka sztuki
Lernen beginnen
art collector
sklep z sukniami ślubnymi
Lernen beginnen
bridal shop
mania kolekcjonowania
Lernen beginnen
collecting mania
kolekcja, zbiór
Lernen beginnen
collection
komiks
Lernen beginnen
comic
komunistyczny
Lernen beginnen
Communist
konkurencyjny rynek pracy
Lernen beginnen
competitive job market
konsumpcjonizm
Lernen beginnen
consumerism
kosztować majątek
Lernen beginnen
cost a fortune
uporządkować, odgruzować
Lernen beginnen
de-clutter
kaucja
Lernen beginnen
deposit
wyróżnienie w czymś
Lernen beginnen
distinction in something
ekonomista / ekonomistka
Lernen beginnen
economist
grawerować
Lernen beginnen
engrave
bajeczny, cudowny
Lernen beginnen
fabulous
spotkać się z krytyką
Lernen beginnen
face criticism
niezależny finansowo
Lernen beginnen
financially independent
wspierać, rozwijać czyjąś karierę
Lernen beginnen
further one's career
czynsz
Lernen beginnen
a rent
wyznaczyć sobie cele
Lernen beginnen
set yourself goals
zakup
Lernen beginnen
purchase
postęp, rozwój
Lernen beginnen
progress
wycena
Lernen beginnen
pricing
popadać w długi
Lernen beginnen
get into debt
towary
Lernen beginnen
goods
polisa ubezpieczeniowa
Lernen beginnen
insurance policy
żyć ponad stan
Lernen beginnen
live beyond your means
świat materialny
Lernen beginnen
material world
mający głowę do interesów
Lernen beginnen
money smart
pieniądz ma sile przekonywania
Lernen beginnen
money talks

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.