Bicycle paths

 0    57 Datenblatt    kplewa164
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
brukować
Lernen beginnen
pave
infrastruktura
Lernen beginnen
infrastructure
kruszywo
Lernen beginnen
aggregate
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
Lernen beginnen
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
budowla
Lernen beginnen
construction
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
Lernen beginnen
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
droga / szosa
Lernen beginnen
road
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
Lernen beginnen
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
wierzchowiec
Lernen beginnen
mount
trasa
Lernen beginnen
route
luminarz
Lernen beginnen
luminary
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
Lernen beginnen
height
We're at a very high altitude now because we're halfway up one of the country's highest mountains.
jezdnia
Lernen beginnen
roadway
trwały
Lernen beginnen
durable
automobilowy
Lernen beginnen
automotive
popularny
Stał się bardzo popularny.
Lernen beginnen
popular
He's became very popular.
wzornictwo przemysłowe
Lernen beginnen
design
poświata
Lernen beginnen
glow
zieleń
Lernen beginnen
greenery
spójność
Ważne, by w społeczeństwie była pewna doza spójności - bez tego wystąpi konflikt.
Lernen beginnen
cohesion
It's important to have a certain amount of cohesion in a society, otherwise conflict can start.
ustabilizować
Lernen beginnen
stabilise
odwilż
Lernen beginnen
thaw
estetyczny
Lernen beginnen
aesthetic
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Lernen beginnen
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
zwarty
Lernen beginnen
compact
zagwarantować
Lernen beginnen
ensure
ścieżka rowerowa (droga rowerowa)
Lernen beginnen
bicyle path (bicyle road)
Prawo o ruchu drogowym
Lernen beginnen
the Law on Road Traffic
droga publiczna
Lernen beginnen
public road
środek transportu
Lernen beginnen
means of transport
dojeżdżać (np. do pracy, do szkoły)
Lernen beginnen
to commute
motoryzacja
Lernen beginnen
automotive industry
tu: pas ruchu
Lernen beginnen
lane
spójność
Lernen beginnen
cohesion
wygoda
Lernen beginnen
convenience
cel podróży
Lernen beginnen
destination
nachylenie, pochyłość (np. terenu)
Lernen beginnen
inclination
jezdnia
Lernen beginnen
roadway
chodnik
Lernen beginnen
sidewalk
jednokierunkowy
Lernen beginnen
one-way
dwukierunkowy
Lernen beginnen
two-way
próg zwalniający na drodze
Lernen beginnen
bump (speed bump)
krawężnik
Lernen beginnen
curb
łuk
Lernen beginnen
arc
skrzyżowanie
Lernen beginnen
intersection
przejazd
Lernen beginnen
crossing
sygnalizacja świetlna
Lernen beginnen
traffic lights
element małej architektury
Lernen beginnen
landscaping element
kruszywo łamane
Lernen beginnen
crushed aggregate
zagęszczać
Lernen beginnen
to compact
chudy beton
Lernen beginnen
lean concrete
warstwa ścieralna
Lernen beginnen
wearing course
hamować
Lernen beginnen
to brake
tu: nawierzchnia
Lernen beginnen
pavement
beton cementowy
Lernen beginnen
cement concrete
płyta betonowa
Lernen beginnen
concrete slab
ścieżka świecąca
Lernen beginnen
glowing path

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.