biologia-główne linie rozwojowe protistów

 0    6 Datenblatt    jakubkuptz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
krasnorosty
Lernen beginnen
1-morze, 2-wielokomórkowce do jednokomórkowce, osiadłe, w strefie przybrzeżnej, 3-czerwona barwa, nie ma wici, skrobia krasnorostowa 4-samożyne, 5-heteromorficzne, dwie postacie potomne diploidalnego(sporofitu)
zielenice
Lernen beginnen
1-ląd, wody, 2-od ruchliwych jednk. do złożonych osiadłych 3-zielone, skrobia, ściana z celulozy i pektyn 4-samożywne 5-izo i hetero przemiana faz jądrowych, wszystkie rodzaje gami
stramenopile(okrzemki, lęgniowce, brunatnice)
Lernen beginnen
1-wodne 2-zróżnicowane 3-dwie wicie, materiał laminaryna lub glikogen, alkochol mannitol 4-samożywne 5-bezpłciowo i płciowo
euglenoza(eugleniny, świdrowce)
Lernen beginnen
1-wodne 2-ruchliwe jednokomórkowce 3-powierzchnia pokryta jest złożoną pelikulą, dwie wici 4-cudzożywne samożywne 5-przez podział
sarkodowe(ameby, otwornice, śluzorośla, promienionóżki)
Lernen beginnen
1-gleba, morze,żywiciel 2-zróżnicowane 3-brak wyraźnego cytoszkieltu, cienka błona, niby nóżki, zewnętrzne pęcherzyki z krzemionki lub węglanu wapnia 4-cudzozywne, PASOŻYTY 5-
alweolaty(tobołki, sporowce, orzęski)
Lernen beginnen
1-żywiciel, wody 2-ruchliwe jednokomórkowce, filtratory 3-bardzo duże rozmiarry, komplikacja wewnetrzna 4-pasożyty, heterotrofy, samożywne 5-podział, koniugacja

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.