Business English for Romanian speakers 1 - 50

 0    49 Datenblatt    taniabusinessenforro
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
management
The management of the firm is not professional enough.
Lernen beginnen
administrare
Managementul acestei firme nu e destul de profesional.
business
Irene has come up with a great business plan.
Lernen beginnen
Afaceri
Irene a venit cu idea unui business plan bun.
marketing
I am part of the marketing team of the company.
Lernen beginnen
marketing
Fac parte din echipa de marketing a companiei.
profit
That decision has led us to higher profit.
Lernen beginnen
profit
Acea decizie ne-a adus n profit mai înalt.
commercial
There has been a new commercial centre opened on our street.
Lernen beginnen
comercial
Un nou centru comercial a fost deschis pe strada noastră.
outsourcing
A portion of the outsourcing savings are given to the employees.
Lernen beginnen
externalizarea
O parte a surselor din externalizare a fost dată angajaților.
headquarters
The headquarters of the P&G is in the USA.
Lernen beginnen
sediu
Sediul companiei P&G este în SUA.
investment
The marketing of the company needs more investment.
Lernen beginnen
investiție
Marketingul companiei are nevoie de mai multă investiție.
bonus
I've got a 500 euro bonus for the success of my project.
Lernen beginnen
primă
Am primit 500 de euro bonus pentru succesul proiectului meu.
personnel
The personnel of the air company is well trained.
Lernen beginnen
personal
Personalul companiei aeriane este bine pregătit.
quarter
A quarter of the profit was invested into new technology.
Lernen beginnen
sfert
Un sfert din profit a fost investit în tehnologii noi.
promotion
His hard work made him get that promotion.
Lernen beginnen
promovare
Munca lui grea l-a făcut să primească promovarea.
asset
We have purchased new assets for out company.
Lernen beginnen
activ
Am cumpărat active noi pentru compania noastră.
recruitment
The recruitment process starts in two days.
Lernen beginnen
recrutare
Procesul de recrutare va în două zile.
sales department
I want to get employed at the sales department of H&M.
Lernen beginnen
Departamentul de vanzari
Vreau să fiu angajat la departamentul de vânzări al H&M.
presentation
You have to prepare a presentation for the other employees.
Lernen beginnen
prezentare
Trebuie să pregătești o prezentare pentru ceilalți angajați.
meeting
The meeting will be held in the conference room.
Lernen beginnen
întâlnire
Întâlnirea va avea loc în sala de conferințe.
objective
The objective of the campaign is to raise sales by 15%.
Lernen beginnen
obiectiv
Obiectivul campaniei e să crească vânzările cu 15%.
contract
The contract will be signed tomorrow.
Lernen beginnen
contracta
Contractul va fi semnat mâine.
logistics
We have to work more on developing our logistics system.
Lernen beginnen
logistică
Trebuie să lucrăm mai mult la dezvoltarea sistemului nostru de logistică.
credit
We should get another credit to have what to invest.
Lernen beginnen
credit
Trebuie să luăm un alt credit pentru a avea ce investi.
agreement
Both sides have signed the agreement.
Lernen beginnen
acord
Ambele părți au semnat acordul.
shareholder
The shareholders voted against my proposal.
Lernen beginnen
acționar
Acționarii au votat împotriva propunerii mele.
loan
We took a loan in order to pay the salaries.
Lernen beginnen
împrumut
Am luat un împrumut pentru a plăti salariile.
manager
Larissa is the new brand manager of our firm.
Lernen beginnen
administrator
Larissa este noul manager de brand al firmei noastre.
board of directors
You should intend your claim to the board of directors.
Lernen beginnen
Consiliu de Administratie
Trebuie să trimiți reclamația direct consiliului de administrare.
accounting
I studied accounting for my bachelors.
Lernen beginnen
contabilitate
Am studiat contabilitatea pentru licență.
staff
Google will organize a training for our staff.
Lernen beginnen
personal
Google va organiza un training pentru personalul nostru.
human resources
I want to specialize in the human resources field.
Lernen beginnen
resurse umane
Vreau să mă specializez în departamentul de resurse umane.
capital
We found the start capital for our business.
Lernen beginnen
capital
Am găsit capital pentru a începe businessul nostru.
budget
It depends on your budget if you can attend the celebration.
Lernen beginnen
buget
Depinde de bugetul tău, dacă vei putea fi prezent la sărbătoare.
launch
We went to the launch party of a new company.
Lernen beginnen
lansa
Am fost la sărbătoarea de lansare a unei companii noi.
supply chain
Mr. Thomson will be our new supply chain manager.
Lernen beginnen
lanț de aprovizionare
Domnul Thomson va fi noul nostru manager al lan'ului de aprovizionare.
startup
The building was constructed for the startup offices.
Lernen beginnen
lansare
Clădirea a fost construită pentru oficiile de startup.
branding
Strategic branding leads to market popularity.
Lernen beginnen
branding
Branding-ul strategic duce la popularitate pe piață.
cost
What is the cost of the new equipment we bought?
Lernen beginnen
cost
Care e costul noului echipament pe care l-am cumpărat?
revenue
Our revenue can beat our last year's record.
Lernen beginnen
venituri
Venitul nostru poate bate recordul din anul trecut.
salary
The minimum salary in Romania is 400 euro.
Lernen beginnen
salariu
Salariul minim în România e de 400 de euro.
consumer
We study the preferinces of our consumers.
Lernen beginnen
consumator
Noi studiem preferințele consumatorilor noștri.
grant
The grant we won will be used to buy new computers.
Lernen beginnen
acorda
Grantul pe care l-am câștigat va fi folosit pentru a cumpăra calculatoare noi.
acquisition
Robots are an expensive acquisition.
Lernen beginnen
achiziţie
Roboții sunt o achiziție scumpă.
agenda
What is on the agenda of today's meeting?
Lernen beginnen
agendă
Ce e în agenta întâlnirii de azi?
sponsor
Efes is an official sponsor of the show.
Lernen beginnen
sponsor
Efes este un sponsor oficial al show-ului.
social media
A good marketing specialist knows social media.
Lernen beginnen
social media
Un specialist bun de marketing știe social media.
non profit organization
I am a volunteer of a non profit organization.
Lernen beginnen
organizație non profit
Sunt voluntar al unei organizații non profit.
competitor
Lay's is our main competitor.
Lernen beginnen
concurent
Lay's este concurentul nostru principal.
partnership
Uber and Lime have signed a partnership agreement.
Lernen beginnen
asociere
Uber și Lime au semnat un acord de parteneriat.
income statement
Every employee should send an income statement.
Lernen beginnen
adeverinta de venit
Fiecare angajat trebuie să trimită o declarație de venit.
platform
We want to introduce our new platform.
Lernen beginnen
platformă
Vrem să prezentăm noua noastră platformă socială.

About the course

This lesson was created for people who already know the basics and want to get more in depth in the Business field. It involves economic, marketing, management and administration terms that will help you express yourself in a business conversation.

Why is it important?

Using the right business vocabulary in English assures a maximum understanding and a good impression on the people you talk to. Also, it is a sign that you really know the language and the things you speak about. This course is very useful for interviews and in everyday office work.

Why VocApp?

Our platform assures fun and easy learning using our special system that displays the right words in the right order, and the interactive flashcards that increase the quality of learning and help in memorizing the words. For more comfortable learning, download our app!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.