Business English for Romanian speakers 51 - 100

 0    51 Datenblatt    taniabusinessenforro
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
multitasking
Richard has multitasking abilities.
Lernen beginnen
multifuncțional
Richard are abilități de a munci multifuncțional.
project
We are happy our project was a success.
Lernen beginnen
proiect
Suntem fericiți că proiectul nostru a fost un succes.
CV
Please submit your CV by e-mail.
Lernen beginnen
CV
Vă rugăm, depuneți CV-ul dumneavoastră prin e-mail.
transaction
You transaction was finished.
Lernen beginnen
tranzacție
Tranzacția dumneavoastră a fost finisată.
industry
The cosmetic industry is constantly growing.
Lernen beginnen
industrie
Industria cosmeticii crește constant.
strategy
Claire's strategy gained more visits to our site.
Lernen beginnen
strategie
Strategia nouă a lui Claire a adăugat mai mulți vizitatori site-ului nostru.
conference
Please book the conference room for tomorrow.
Lernen beginnen
conferință
Te rog rezervă sala de conferințe pentru mâine.
exchange rate
You can see the exchange rate on the panel above.
Lernen beginnen
rată de schimb
Poți vedea rata de schimb pe panoul de mai sus.
deadline
The deadline for this project is next Friday.
Lernen beginnen
termen limită
Termenul limită pentru acest proiect e vinerea viitoare.
monetization
The government wants to start the monetization of public deficit.
Lernen beginnen
monetizare
Guvernul vrea să înceapă monetizarea deficitului public.
to resign
He decided to resign and move to another city.
Lernen beginnen
a demisiona
El a decis să demisioneze și să se mute în alt oraș.
consensus
They had a long discussion until they found consensus.
Lernen beginnen
consens
Ei au avut o discuție lungă până au ajuns la consens.
buisness plan
Can we meet at the office to discuss your business plan?
Lernen beginnen
plan de business
Ne putem întâlni la oficiu ca să discutăm planul tău de business?
information
Thank you for the information.
Lernen beginnen
informație
Mulțumesc de informație.
balance sheet
Add the assets to the balance sheet.
Lernen beginnen
bilanț
Adaugă activele la bilanț.
merger
There has been a merger between two clothes stores.
Lernen beginnen
fuziune
A avut loc o fuziune între două magazine de haine.
inventory
Check the inventory and write the results.
Lernen beginnen
inventar
Verifică inventarul și scrie rezultatele.
department
Please ask the specialists from the IT department.
Lernen beginnen
departament
Te rog, întreabă specialiștii din departamentul de IT.
liability
Loans are big financial liabilities.
Lernen beginnen
răspundere
Împrumuturile sunt răspunderi financiare mari.
advertisement
Their advertisement is everywhere!
Lernen beginnen
reclamă
Reclama lor e peste tot!
development
We invest a lot into our development.
Lernen beginnen
dezvoltare
Noi investim mult în dezvoltarea noastră.
complaint
You can submit your complaints by e-mail.
Lernen beginnen
reclamație
Puteți trimite reclamațiile dumneavoastră prin e-mail.
distribution
We have to study the unequal distribution of the money.
Lernen beginnen
distribuție
Trebuie să cercetăm distribuția inegală a banilor.
structure
The structure of our company is well thought.
Lernen beginnen
structură
Structura companiei noastre e bine gândită.
unanimous
The vote was unanimous.
Lernen beginnen
unanim
Votul era unanim.
image
Try to create a better image of the product.
Lernen beginnen
imagine
Încearcă să creezi o imagine mai bună a produsului.
market research
You will be responsible for the market research.
Lernen beginnen
cercetare de marketing
Vei fi responsabil de cercetarea de marketing.
packaging
This yoghurt has bad quality packaging.
Lernen beginnen
ambalaj
Acest iaurt are ambalaj de calitate proastă.
trademark
Our trademark is an eagle.
Lernen beginnen
marcă
Marca noastră de brand e un vultur.
customs
Are all the documents for the customs ready?
Lernen beginnen
vamă
Sunt gata toate documentele pentru vamă?
merchandise
Carrefour has a good merchandise management system.
Lernen beginnen
mărfuri
Carrefour are o sistemă de management a bunurilor bună.
branch
A new branch of our stores was opened in Berlin.
Lernen beginnen
filială
O nouă filială a magazinului nostru a fost deschisă în Berlin.
overdraft
The bank called to ask about our overdraft.
Lernen beginnen
neacoperire
Banca a sunat să întrebe de neacoperirea noastră.
statement
Don't forget to include de bank statement.
Lernen beginnen
raport
Nu uita să incluzi raportul de la bancă.
order
DHL delivers orders very fast.
Lernen beginnen
comandă
DHL livrează comenzile foarte repede.
benefit
What is the benefit of this inovation?
Lernen beginnen
beneficiu
Care e beneficiul acestei inovații?
retire
Mr. Benn retired after 35 years of work.
Lernen beginnen
ieși la pensie
Domnul Benn a ieșit la pensie după 35 de ani de lucru.
insurance
I advise you to make an insurance for your new car.
Lernen beginnen
asigurare
Te sfătui să-ți faci o asigurare a noii tale mașini.
cheque
Please take your cheque.
Lernen beginnen
cec
Vă rog, luați-vă cecul.
creditors
We have to thank our creditors for their help.
Lernen beginnen
creditori
Trebuie să ne mulțumim creditorii pentru ajutorul lor.
current account
What money is left on our current account?
Lernen beginnen
cont curent
Ce bani au rămas pe contul nostru curent?
labour
We need more information about the labour market.
Lernen beginnen
muncă
Avem nevoie de informație nouă a pieții muncii.
trade union
The trade union is against the new work schedule.
Lernen beginnen
sindicat
Sindicatul e împotriva noului program de muncă.
opportunity cost
The opportunity cost of my studies is 10,000 dollars.
Lernen beginnen
costul de oportunitate
Costul de oportunitate a studiilor mele e 10.000 de dolari.
end user
Mothers are the end users of this creme.
Lernen beginnen
utilizator final
Mamele sunt utilizatorii finali ai acestei creme.
entrepreneur
Bill Gates is one of the best entrepreneurs of all time.
Lernen beginnen
antreprenor
Bill Gates e unul dintre cei mai buni antreprenori din toate timpurile.
stakeholder
How will cutting the costs affect the stakeholders?
Lernen beginnen
parte interesată
Cum va afecta reducerea costurilor părțile interesate?
terms
Read the terms and sign below.
Lernen beginnen
termeni
Citiți termenii și semnați mai jos.
disruption
There happened a disruption that turned down the system.
Lernen beginnen
perturbare
A avut loc o perturbare care a încetinit sistemul.
overhead
Research showed that our marketing needs overhead.
Lernen beginnen
cheltieli în plus
Cercetările au demonstrat că marketingul nostru are nevoie de cheltuieli în plus.
wholesale
We bought 1000 pieces in a wholesale market.
Lernen beginnen
angro
Am cumpărat 1000 de bucăți într-un market angro.

About the course

This lesson is part of a short and useful course created for Romanian speakers in order to learn more Business English vocabulary. It is useful in the office environment when talking on professional topics and in interviews, also.

The importance of the course

This course includes many professional terms from the business, marketing, law and management fields that help a lot to express yourself in a professional environment, show good possession of the knowledge and make a good impression.

Why VocApp?

Our platform guarantees easy and fun learning without too much effort. All you have to do is enjoy our interactive flashcards that present you the words and help you remember with the use of their images. For more courses and lessons, download our app and learn anytime and anywhere you want!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.