Charakterystyka tytułu ubezpieczeniowego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność:

 0    6 Datenblatt    Mounde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Zakres podmiotowy
Lernen beginnen
osoba prowadząca pozarolniczą działalność (przedsiębiorca, twórca, artysta, wolny zawód)
Zakres podlegania
Lernen beginnen
obowiązkowe emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne chorobowe
Podstawa wymiaru składki
Lernen beginnen
kwota zadeklarowana (min. 60% przeciętnego wynagrodzenia), limit przy chorobowym 2,5krotność przeciętnego wynagrodzenia
Płatnik
Lernen beginnen
ubezpieczony
Finansowanie
Lernen beginnen
ubezpieczony
Zbieg
Lernen beginnen
tytuł ogólny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.