Classes 16

 0    37 Datenblatt    weronikaokrasa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jechać/dojeżdżać do pracy samochodem lub pieszo
Lernen beginnen
To go/ get to work by car or on foot
W najbliższym czasie chciałbym zmienić pracę
Lernen beginnen
I would like to change my job in the near future
Dlatego nie myślę jeszcze o wakacjach
Lernen beginnen
So I don’t think about my holiday yet
Ile zajęć mieliśmy do tej pory?
Lernen beginnen
How many classes did we have so far?
Do tej pory mieliśmy szesnaście klas
Lernen beginnen
We had sixteen classes so far
Daję ci pocztówkę
Lernen beginnen
I give you a postcard
Co mi dałeś?
Lernen beginnen
What did you give me?
Do tej pory było jasne
Lernen beginnen
It was clear so far
Czy do tej pory było jasne?
Lernen beginnen
Was it clear so far?
Byli wczoraj w szkole.
Lernen beginnen
They were at school yesterday.
Interesuję się czytaniem książek
Lernen beginnen
I am intrested in reading books
Jestem zainteresowany znalezieniem nowej pracy
Lernen beginnen
I am interested in finding a new job
Więc
Lernen beginnen
So
Żołnierz
Lernen beginnen
A solider
Mieszkałem w Warszawie przez dwa lata
Lernen beginnen
I lived on Warsaw for two years
Nie mieszkałem w Warszawie przez dwa lata
Lernen beginnen
I didn’t live in Warsaw for two years
Czy mieszkałem w Warszawie przez dwa lata?
Lernen beginnen
Did i live in Warsaw for two years?
Wyszedłem dziś wcześniej z pracy
Lernen beginnen
I left work early today
Lubię moich sąsiadów
Lernen beginnen
I like my neighbors
Zależy od
Lernen beginnen
To depends on
Służba wojskowa
Lernen beginnen
A military service
Służyć w armii
Lernen beginnen
To serve in the Army
Za I przeciw
Lernen beginnen
For and against
Wielki żeglarz
Lernen beginnen
A great sailor
Popełniać błędy
Lernen beginnen
To make mistakes
Startować
Lernen beginnen
To take off
Lądować
Lernen beginnen
To land
Aby zarezerwować
Lernen beginnen
To book
odprawić się
Lernen beginnen
To check in
lekko zmartwiony
Lernen beginnen
a bit worried
W wieku
Lernen beginnen
Aged
Drogie produkty
Lernen beginnen
Expensive products
Bogaci ludzie
Lernen beginnen
Rich people
Przybyć
Lernen beginnen
To arrive
Odejść
Lernen beginnen
To depart - leave
wstawać
Lernen beginnen
get up
budzić się
Lernen beginnen
wake up

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.