Crime and punishment 2a

 0    28 Datenblatt    annasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bribery
Stephen used bribery to get the judge to rule in his favour.
Lernen beginnen
łapówkarstwo
Stephen uciekł się do przekupstwa, by sędzia orzekł na jego korzyść.
burglary
Lernen beginnen
włamanie
burglar
Lernen beginnen
włamywacz
break in/ burgle
Lernen beginnen
włamują się
to bribe somebody
Lernen beginnen
przekupić kogoś
drug dealing
Lernen beginnen
sprzedaż narkotyków
drug dealer
Lernen beginnen
handlarz narkotykami
hack into sb's computer
Lernen beginnen
włamać się do komputera
hijacking
The terrorists have hijacked another plane.
Lernen beginnen
uprowadzenie
Terroryści uprowadzili kolejny samolot.
hijack
Lernen beginnen
uprowadzać
kidnapping / kidnapper / kidnap
The wife of a businessman was kidnapped from her home in London last night.
Lernen beginnen
Porwanie / porywacz / porwać
Żona biznesmena została porwana zeszłej nocy z domu w Londynie.
murder/to murder
Lernen beginnen
zabójstwo / zamordować
murderer/killer
Lernen beginnen
Morderca / zabójca
rape
Lernen beginnen
gwałt
rapist
Lernen beginnen
gwałciciel
robbery/ robber/ rob
Lernen beginnen
napad / rabuś / rabować
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
Lernen beginnen
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
smuggler
Lernen beginnen
przemytnik
stalking / a stalker
Lernen beginnen
stalking, prześladowanie / Stalker
set off bombs
He threatened to set the bomb off.
Lernen beginnen
zdetonować bomby
Groził, że zdetonuje bombę.
theft
Lernen beginnen
kradzież
to question sb
Lernen beginnen
na pytanie kogoś
charge sb with a crime
Lernen beginnen
oskarżyć kogoś o przestępstwo (oficjalnie)
acquitted
Lernen beginnen
uniewinniony
guilty
He was found guilty of the crime.
Lernen beginnen
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
sentenced to
Lernen beginnen
skazany na
sentenced to death
Lernen beginnen
skazany na śmierć
verdict
Lernen beginnen
wyrok

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.