Crime -przestępczość

 0    169 Datenblatt    casia9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zeznawać
Lernen beginnen
to testify
zeznawać
Lernen beginnen
to testify
podłożyć ogień pod budynek, podpalić
Lernen beginnen
set fire to the building
podłożyć ogień pod budynek, podpalić
Lernen beginnen
set fire to the building, set it on fire
okup
Lernen beginnen
ransom
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
Lernen beginnen
a victim
She fell victim to brutal muggers.
ofiara
Lernen beginnen
a victim
ofiara wypadku
Mój statek płonie, mam dwie ofiary.
Lernen beginnen
casualty
I am on fire, I have two casualties.
ofiara wypadku
Mój statek płonie, mam dwie ofiary.
Lernen beginnen
casualty
I am on fire, I have two casualties.
porawanie samolotu
Lernen beginnen
aircraft hijacking
porawanie samolotu
Lernen beginnen
aircraft hijacking
uprowadzenie
Terroryści uprowadzili kolejny samolot.
Lernen beginnen
hijacking
The terrorists have hijacked another plane.
przestępczość nieletnich
Lernen beginnen
juvenile crime/ juvenile deliquency
przestępczość nieletnich
Lernen beginnen
juvenile crime/ juvenile deliquency
sąd
Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
Lernen beginnen
a court
I had no other choice but to bring the case to court.
sąd
Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
Lernen beginnen
a court
I had no other choice but to bring the case to court.
świadek naoczny
Lernen beginnen
an. eyewitness
świadek naoczny
Lernen beginnen
an eyewitness
On jest świadkiem naocznym.
Lernen beginnen
He is an eyewitness.
podejrzany
Nie otwieraj podejrzanych emaili od ludzi, których nie znasz.
Lernen beginnen
a suspect
Don't open dodgy emails from people you don't know.
podejrzany
Nie otwieraj podejrzanych emaili od ludzi, których nie znasz.
Lernen beginnen
a suspect
Don't open dodgy emails from people you don't know.
kara śmierci
Lernen beginnen
capital punishment
kara śmierci
Lernen beginnen
capital punishment
mandat
Lernen beginnen
ticket.or. fine
mandat
Lernen beginnen
ticket.or. fine
dochodzenie
Lernen beginnen
investigation
dochodzenie
Lernen beginnen
investigation
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
Lernen beginnen
a trial
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
Lernen beginnen
a trial
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
Lernen beginnen
a judge
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
Lernen beginnen
a judge
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
kara
Lernen beginnen
1. penalty. 2. punishment
kara
Lernen beginnen
1. penalty. 2. punishment
przestępca
Lernen beginnen
a criminal. offender
dowód
Oto dowód jego niewinności.
Lernen beginnen
evidence
Here's the proof of his innocence.
dowód
Oto dowód jego niewinności.
Lernen beginnen
evidence
Here's the proof of his innocence.
prawnik
Wynajęliśmy bardzo dobrego prawnika, musimy wygrać tę sprawę!
Lernen beginnen
a lawyer
We've hired a very good lawyer, we've got to win this case!
prawnik
Wynajęliśmy bardzo dobrego prawnika, musimy wygrać tę sprawę!
Lernen beginnen
a lawyer
We've hired a very good lawyer, we've got to win this case!
rabunek
Lernen beginnen
robbery
rabunek
Lernen beginnen
robbery
alibi
Lernen beginnen
an alibi
alibi
Lernen beginnen
an alibi
kradzież sklepowa
Lernen beginnen
shoplifting
kradzież sklepowa
Lernen beginnen
shoplifting
plamykrwi
Lernen beginnen
blood stains
plamykrwi
Lernen beginnen
blood stains
kradzież
Lernen beginnen
a theft
kradzież
Lernen beginnen
a theft
broń
Lernen beginnen
weapon
broń
Lernen beginnen
weapon
broń masowego rażenia
Lernen beginnen
weapons of mass destruction
wyrok w zawieszeniu
Lernen beginnen
1. suspended sentence. 2. Probation.
wyrok w zawieszeniu
Lernen beginnen
1. suspended sentence. 2. Probation.
podpalenie
Mężczyzna pojawił się w sądzie po pożarze lasu i został uznany za winnego podpalenia.
Lernen beginnen
an. arson
The man appeared in court and was convicted of arson after the forest fire.
podpalenie
Mężczyzna pojawił się w sądzie po pożarze lasu i został uznany za winnego podpalenia.
Lernen beginnen
an arson
The man appeared in court and was convicted of arson after the forest fire.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
Lernen beginnen
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
Lernen beginnen
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
gwałt
Lernen beginnen
a rape
włamanie
Lernen beginnen
a burglary
włamanie
Lernen beginnen
a burglary
wyrok
Lernen beginnen
1. a sentence. 2. verdict.
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
Lernen beginnen
a prison
Life in prison is dangerous.
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
Lernen beginnen
a prison
Life in prison is dangerous.
szantaż
Mówisz, że wyślesz e-mail, jeśli nie dam ci pieniędzy? To szantaż!
Lernen beginnen
blackmail
You're telling me you'll send the email if I don't give you money? That's blackmail!
szantaż
Mówisz, że wyślesz e-mail, jeśli nie dam ci pieniędzy? To szantaż!
Lernen beginnen
blackmail
You're telling me you'll send the email if I don't give you money? That's blackmail!
złodziej
Policja prowadzi poszukiwania złodzieja, który wczoraj okradł bank.
Lernen beginnen
a thief
The police are after the thief that robbed the bank yesterday.
złodziej
Policja prowadzi poszukiwania złodzieja, który wczoraj okradł bank.
Lernen beginnen
a thief
The police are after the thief that robbed the bank yesterday.
policjanit
Lernen beginnen
policeman/ police officer
kieszonkowiec
Lernen beginnen
a pickpocket
kieszonkowiec
Lernen beginnen
a pickpocket
więzień
Lernen beginnen
prisoner
więzień
Lernen beginnen
prisoner
więzień polityczny
Lernen beginnen
political prisoner
morderstwo
Lernen beginnen
1. murder. 2. homicide
morderstwo
Lernen beginnen
1. murder. 2. homicide
miejsce zbrodni
Lernen beginnen
crime scene
miejsce zbrodni
Lernen beginnen
crime scene
pozwany, oskarżony
Lernen beginnen
1. defendant, 2. accused
pozwany, oskarżony
Lernen beginnen
1. defendant, 2. accused
oszustwo z wykorzystaniem kart kredytowych
Lernen beginnen
credit card fraud
oszustwo z wykorzystaniem kart kredytowych
Lernen beginnen
credit card fraud
kierowanie pod wpływem alkoholu
Lernen beginnen
drunk- driving
kierowanie pod wpływem alkoholu
Lernen beginnen
drunk- driving
fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
złamać prawo
Lernen beginnen
to break the law
złamać prawo
Lernen beginnen
to break the law
uniknąć kary
Lernen beginnen
avoid punishment
uniknąć odpowiedzialności
Lernen beginnen
1. avoid responsibility. 2. to get away with the crime
arestować
Lernen beginnen
arrest
arestować
Lernen beginnen
arrest
być skazanym
Lernen beginnen
be sentenced
be santanced
Lernen beginnen
be santanced
aresztować
Policja aresztowała go za prowadzenie pod wypływem alkoholu.
Lernen beginnen
to arrest
The police have arrested him for drunk-driving.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
Lernen beginnen
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
Lernen beginnen
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
popełnić przestępczość
Lernen beginnen
to commit a crime
popełnić przestępczość
Lernen beginnen
to commit a crime
okłamać/ zwodzić
Lernen beginnen
1. lie. 2. deceive
okłamać/ zwodzić
Lernen beginnen
1. lie. 2. deceive
przemycać
Lernen beginnen
to smuggle
włamać się do budynku
Lernen beginnen
break into the building
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse someone of something
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse someone of something
podejrzewać kogoś
Lernen beginnen
suspect someone
podejrzewać kogoś
Lernen beginnen
suspect someone
rabować bank
Lernen beginnen
rob a bank
szukać dowodów
Lernen beginnen
look for evidence
szukać dowodów
Lernen beginnen
look for evidence
porwać kogoś
Lernen beginnen
kidnap somebody
porwać kogoś
Lernen beginnen
kidnap somebody
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
Lernen beginnen
guilty
He was found guilty of the crime.
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
Lernen beginnen
guilty
He was found guilty of the crime.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
Lernen beginnen
innocent
The defendant pleaded innocent.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
Lernen beginnen
innocent
The defendant pleaded innocent.
błagać / prosić
Lernen beginnen
plead
gwałtowny. pełen przemocy
Lernen beginnen
1. violent. 2. full of violence
gwałtowny. pełen przemocy
Lernen beginnen
1. violent. 2. full of violence
zywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
Lernen beginnen
alive
Is this mosquito still alive?
zywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
Lernen beginnen
alive
Is this mosquito still alive?
nielegalny
Lernen beginnen
illegal
nielegalny
Lernen beginnen
illegal
legalny
Lernen beginnen
legal
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Lernen beginnen
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
pijany
Nigdy nie byłem pijany.
Lernen beginnen
drunk
I've never been drunk.
wystraszony
Lernen beginnen
scared
wystraszony
Lernen beginnen
scared
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
Lernen beginnen
brave
It's not always easy to be brave.
sprawiedliwy
To była sprawiedliwa decyzja.
Lernen beginnen
1. fair. 2. just
That was a just decision.
sprawiedliwy
To była sprawiedliwa decyzja.
Lernen beginnen
just
That was a just decision.
żywiciel rodziny
Lernen beginnen
breadwinner
żywiciel rodziny
Lernen beginnen
breadwinner
napadnięty. okradziony
Lernen beginnen
1. robbed. 2. mugged
napadnięty. okradziony
Lernen beginnen
1. robbed. 2. mugged
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
Lernen beginnen
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
Lernen beginnen
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
Nie powinienem. Nie powinnam tego robić.
Lernen beginnen
I am not supposed to do this.
poważne obrażenie głowy
Lernen beginnen
serious head injury
poważne obrażenie głowy
Lernen beginnen
serious head injury
celowo. umyślnie
Lernen beginnen
1. deliberately. 2. purposely
celowo. umyślnie
Lernen beginnen
1. deliberately. 2. purposely
ochroniarz
Lernen beginnen
1. bodyguard. 2. a security guard
mieć coś przy sobie
Lernen beginnen
have something with you
Mam to przy sobie.
Lernen beginnen
I have it with me.
zbrodnia w afekcie
Lernen beginnen
crime of passion
zbrodnia w afekcie
Lernen beginnen
crime of passion
opowieści sensacyjne
Lernen beginnen
sensational stories
opowieści sensacyjne
Lernen beginnen
sensational stories
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
Lernen beginnen
1. a title. 2. a headline
What's the title of the book?
tytuł
Lernen beginnen
1. a title. 2. a headline
zabity. ugodzony. uśmiercony.
Lernen beginnen
slain
zabity. ugodzony. uśmiercony.
Lernen beginnen
slain
szalony atak
Lernen beginnen
crazy attack
szalony atak
Lernen beginnen
crazy attack
motyw zabójstwa
Lernen beginnen
motive for murder
zamieszany
Lernen beginnen
involved
zamieszany
Lernen beginnen
involved
zostać uznanym za winnego
Lernen beginnen
found guilty
zostać uznanym za winnego
Lernen beginnen
found guilty
puścić płazem
Lernen beginnen
1. let go of. 2. let off.
puścić płazem
Lernen beginnen
1. let go of. 2. let off.
oddział zakaźny
Lernen beginnen
1. infectious ward. 2. isolation ward.
oddział
Szpital jest podzielony na różne oddziały dla ludzi z różnymi problemami.
Lernen beginnen
a ward
A hospital is divided into various wards for people with different conditions.
oddział
Szpital jest podzielony na różne oddziały dla ludzi z różnymi problemami.
Lernen beginnen
a ward
A hospital is divided into various wards for people with different conditions.
czy. jeśli
Lernen beginnen
1. whether2. if
Nie wiem, czy jesteś głodna, czy nie.
Lernen beginnen
I don't know WHETHER you're hungry or not.
MOGłeś mi powiedzieć.
Lernen beginnen
You could have told me.
MOGłeś mi powiedzieć.
Lernen beginnen
You could have told me.
Mogłeś do mnie napisać
Lernen beginnen
You could have written to me

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.