CuttEdge elem. unit 04.2

 0    71 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
+Ja często gotuję w weekend.
Lernen beginnen
I often cook at the weekend.
Ja chodzę na spacer.
Lernen beginnen
I go for a walk.
On nigdy nie chodzi na zakupy w tygodniu.
Lernen beginnen
He never goes shopping in a week.
My chodzimy na koncert raz w miesiącu.
Lernen beginnen
We go to the concert once a month.
Oni często chodzą na siłownię w poniedziałki.
Lernen beginnen
They often go to the gym on Mondays.
Ja lubię słuchać muzyki po pracy.
Lernen beginnen
I like listening to music after work.
Oni spotykają się często ze swoimi przyjaciółmi.
Lernen beginnen
They often meet with their friends.
Ja zwykle gram w piłkę nożną lub inny sport
Lernen beginnen
I usually play football or another sport
On nigdy nie gra w gry online.
Lernen beginnen
He never plays online games.
Ona często gra na gitarze lub na innym instrumencie.
Lernen beginnen
She often plays the guitar or another instrument.
Ja nie mam czasu aby czytać książki lub magazyny.
Lernen beginnen
I don't have time to read books or magazines.
Ja często się opalam na wakacjach za granicą.
Lernen beginnen
I often sunbathe on holiday abroad.
Oni serfują po internecie dwa razy na dzień.
Lernen beginnen
They surf the Internet twice a day.
Kasia okazyjnie pływa na basenie.
Lernen beginnen
Kate occasionally swims in the pool.
Ja często piszę wiadomości do swoich przyjaciół.
Lernen beginnen
I often text messages to my friends.
On rzadko ogląda telewizją w ciągu dnia.
Lernen beginnen
He rarely watches television during the day.
On pracuje w domu.
Lernen beginnen
He works at home.
Ona relaksuje się w parku.
Lernen beginnen
She relaxes in the park.
Oni często spotykają się w klubie.
Lernen beginnen
They often meet at a club/nightclub.
Moi przyjaciele zwykle grają w koszykówkę w centrum sportowym.
Lernen beginnen
My friends usually play basketball at a sports center.
Co robisz w swoim wolnym czasie?
Lernen beginnen
What do you do in your free/spare time?
Ja słucham muzyki w swoim wolnym czasie.
Lernen beginnen
I listen to music in my spare time.
Gdzie ty to robisz?
Lernen beginnen
Where do you do it?
Ja robię to w moim domu.
Lernen beginnen
I do it in my home.
Kiedy to robisz?
Lernen beginnen
When do you do it?
Ja słucham muzyki wieczorami.
Lernen beginnen
I listen to music in the evenings.
Które czynności robisz zwykle z innymi ludźmi?
Lernen beginnen
Which activities do you usually do with other people?
wewnątrz domu
Lernen beginnen
inside the house
na zewnątrz domu
Lernen beginnen
outside the house
Które z tych czynności ty robisz?
Lernen beginnen
Which of these activities do you do?
Ja czytam książki, gram w sportowe gry, spotykam się z przyjaciółmi, chodzę do kina i relaksuję się słuchając mojej ulubionej muzyki.
Lernen beginnen
I read books, play sports games, meet friends, go to the cinema and relax listening to my favorite music.
Tom gra na pianinie. On gra w domu po południu.
Lernen beginnen
Tom is playing the piano. He plays at home in the afternoon.
Ja często jem kanapkę na śniadanie.
Lernen beginnen
I often eat a sandwich for breakfast.
Ja nigdy nie jem lunch na stołówce.
Lernen beginnen
I never eat lunch in the canteen.
On często sprawdza e-maile w czasie pracy.
Lernen beginnen
He often checks emails while working.
Ona zwykle pozostaje przy biurku w godzinie lunch.
Lernen beginnen
She usually stays at the desk in the lunch hour.
My często wychodzimy z biura na lunch.
Lernen beginnen
We often leave the office for lunch.
Alicja nigdy nie bierze autobusu do centrum miasta.
Lernen beginnen
Alice never takes a bus to the city center.
Ja zawsze mam przerwę na lunch w pracy.
Lernen beginnen
I always have a lunch break at work.
Ja zawsze robię ćwiczenia po pracy.
Lernen beginnen
I always do exercise after work.
Ona zawsze pije kawę przed wyjściem do pracy.
Lernen beginnen
She always drinks coffee before going to work.
Ja często korzystam z komputera w pracy.
Lernen beginnen
I often use a computer at work.
Ja zawsze biorę godzinę na lunch.
Lernen beginnen
I always take an hour for lunch.
On zawsze chodzi na zajęcia wieczorne w poniedziałki.
Lernen beginnen
He always goes to evening classes on Mondays.
My nigdy nie chodzimy na zakupy w tygodniu.
Lernen beginnen
We never go shopping in a week.
My nie chodzimy na zakupy w tygodniu, ponieważ nie mamy czasu.
Lernen beginnen
We do not go shopping in a week because we don't have time.
On nigdy nie chodzi na zakupy bo nienawidzi to.
Lernen beginnen
He never goes shopping because he hates it.
On nie chodzi na zakupy w tygodniu.
Lernen beginnen
He doesn't go shopping in a week.
Ja jeżdżę samochodem do pracy zawsze.
Lernen beginnen
I always drive a car to work.
On często się uczy w nocy.
Lernen beginnen
He often studies at night.
Ja rzadko jeżdzę na rowerze
Lernen beginnen
I rarely ride a bike.
uprawiać aerobik/judo/yoga
Lernen beginnen
do aerobics / judo / yoga
iść na wiosłowanie
Lernen beginnen
go rowing
uprawiać jogę/ judo/ karate
Lernen beginnen
do yoga/judo/karate
Ja chodzę na wiosłowanie/ bieganie/zakupy/jazdę na nartach/windsurfing
Lernen beginnen
I go rowing/running/shopping/skiing and windsurfing
Ja często wchodzę na facebook i na internet.
Lernen beginnen
I often go on Facebook and on the Internet.
On zawsze gra w szachy.
Lernen beginnen
He always plays chess.
6
Lernen beginnen
six
16
Lernen beginnen
sixteen
60
Lernen beginnen
sixty
600 sześćset
Lernen beginnen
600 six hundred
6.000
Lernen beginnen
six thousand
60.000 osób mówi po niemiecku.
Lernen beginnen
60,000 people speak German.
600.000
Lernen beginnen
600,000 six hundred thousand
6.000.000
Lernen beginnen
6,000,000 six million
600.000.000
Lernen beginnen
six billion
Ja zwykle dzwonię do moich przyjaciół po pracy.
Lernen beginnen
I usually call my friends after work.
Ja zawsze sprawdzam e-maile wieczorami
Lernen beginnen
I always check e-mails in the evening.
pisać z przyjaciółmi
Lernen beginnen
to text friends
ściągać muzykę
Lernen beginnen
to download music
wysyłać wiadomość
Lernen beginnen
to send a message

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.