Czasownik z przyimkiem "Auf"

 0    24 Datenblatt    Luminer
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Odpowiadać na
(Uczennica musi odpowiedzieć na trudne pytanie.)
Lernen beginnen
antworten auf + Akkusativ
Die Schülerin muss auf eine schwierige Frage antworten.
uważać na
(Uważaj na dzieci!)
Lernen beginnen
aufpassen auf + Akkusativ
Pass auf die Kinder auf!
cieszyć się na
(Dzieci już nie myślą o szkole i bardzo cieszą się na wakacje.)
Lernen beginnen
sich freuen auf + Akkusativ
Die Kinder denken schon nicht mehr an die Schule und freuen sich sehr auf die Sommerferien.
mieć nadzieję na
(Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o ósmej?)
Lernen beginnen
hoffen auf + Akkusativ
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donnerstag um 8 Uhr?
zrezygnować z czegoś
(Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły albo z pracy.)
Lernen beginnen
verzichten auf + Akkusativ
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
przygotowywać się do
(Studenci już 7 godzin przygotowują się do egzaminu.)
Lernen beginnen
sich vorbereiten auf + Akkusativ
Die Studenten bereiten sich schon 7 Stunden auf die Prüfung vor.
czekać na
(Długo tutaj na mnie czekasz?)
Lernen beginnen
warten auf + Akkusativ
Wartest du hier sehr lange auf mich?
uważać na
(Uważaj na dziecko!)
Lernen beginnen
achten auf + Akkusativ
Achte auf das Kind!
zależeć od
(To zależy tylko od Ciebie.)
Lernen beginnen
ankommen auf + Akkusativ
Es kommt nur auf dich an
zwracać uwagę na
(Chciałbym zwrócić uwagę na tą możliwość.)
Lernen beginnen
aufmerksam machen auf + Akkusativ
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
oddziaływać na
(To źle na niego działa.
Lernen beginnen
sich auswirken auf + Akkusativ
Das wirkt sich negativ auf ihn aus
opierać się na
(To bazuje/opiera się na jakiejś starej zasadzie.)
Lernen beginnen
basieren auf + Dativ
Das basiert auf einer alten Regel.
opierać się na
(To opiera się tylko na wiedzy.)
Lernen beginnen
beruhen auf + Dativ
Das beruht nur auf dem Wissen.
ograniczać się do + biernik
(Ograniczam się tylko do najkonieczniejszego.)
Lernen beginnen
sich beschränken / begrenzen auf + Akkusativ
Ich beschränke mich nur auf das Notwendigste.
powoływać się na
(On powołuje się na prawo/ustawę.)
Lernen beginnen
sich berufen auf + Akkusativ
Er beruft sich auf ein Gesetz.
obstawać przy czymś
(Chociaż on mnie bardzo przekonuje, zostaję przy moim zdaniu.)
Lernen beginnen
bestehen / beharren auf + Dativ
Obwohl er mich sehr überredet, bestehe ich auf meiner Meinung.
odnosić się do
(Odnosimy się do Pana pisma.)
Lernen beginnen
sich beziehen auf + Akkusativ
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben.
robić wrażenie na
(To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie.)
Lernen beginnen
Eindruck machen auf + Akkusativ
Das hat wirklich einen große Eindruck auf mich gemacht.
nastawiać się na
(Firma nastawiła się na export.)
Lernen beginnen
sich einstellen auf + Akkusativ
Die Firma hat sich auf den Export eingestellt.
wskazać / zrobić uwagę na
(Na co powinienem zwrócić uwagę?)
Lernen beginnen
hinweisen auf + Akkusativ
Worauf soll ich hinweisen?
koncentrować się na
(Koncentruję się na swojej przyszłości, dlatego się tak dużo uczę.)
Lernen beginnen
sich konzentrieren auf + Akkusativ
Ich konzentriere mich auf meine Zukunft, deshalb lerne ich so viel.
liczyć na
(Zawsze możesz na mnie liczyć.)
Lernen beginnen
rechnen auf + Akkusativ
Du kannst auf mich jederzeit rechnen.
dać się czymś wyjaśnić
(To można wyjaśnić jedynie jego pracowitością.)
Lernen beginnen
zurückführen auf + Akkusativ
Das ist nur auf seinen Fleiß zurückzuführen.
powrócić do
(Do tego wrócimy później.)
Lernen beginnen
zurückkommen auf + Akkusativ
Darauf kommen wir später zurück

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.