Czasowniki i zwroty (1-3)

 0    207 Datenblatt    fifi1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podziwiać
Lernen beginnen
admire
uwielbiać
Lernen beginnen
adore
nie znosić
Lernen beginnen
detest
nie lubić
Lernen beginnen
dislike
nienawidzić
Lernen beginnen
hate
lubić
Lernen beginnen
like
odtrącić
Lernen beginnen
reject
szanować
Lernen beginnen
respect
w wieku
Lernen beginnen
at the age of
być złym na kogoś
Lernen beginnen
be angry with sb
bać się kogoś/czegoś
Lernen beginnen
be afraid of sb/sth
uważać, że ktoś jest pociągający
Lernen beginnen
be attracted to sb
mieć kogoś/czegoś dość
Lernen beginnen
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś/coś
Lernen beginnen
be fond of sb/sth
być w czymś dobrym
Lernen beginnen
be good at sth
być w dobrym/złym nastroju
Lernen beginnen
be in a good/bad mood
interesować się czymś
Lernen beginnen
be interested in sth
bardzo coś lubić
Lernen beginnen
be keen on sth
denerwować się czymś
Lernen beginnen
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
Lernen beginnen
can't stand sb/sth
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change one's mind
rozweselić, rozchmurzyć się
Lernen beginnen
cheer up
zrobić komuś przysługę
Lernen beginnen
do sb a favour
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall in love with sb
mieć na coś ochotę
Lernen beginnen
feel like sth
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
Lernen beginnen
function well under stress
wywoływać śmiech
Lernen beginnen
get a laugh
poznać kogoś
Lernen beginnen
get to know someone
dorastać
Lernen beginnen
grow up
mieć zły dzień
Lernen beginnen
have a bad day
mieć coś wspólnego z kimś
Lernen beginnen
have sth in common with sb
na rzecz czegoś
Lernen beginnen
in aid of sth
śmiać się z kogoś/czegoś
Lernen beginnen
laugh at sb/sth
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
Lernen beginnen
look down on sb
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to sb
stracić panowanie nad sobą
Lernen beginnen
lose one's temper
wyśmiewać się z kogoś
Lernen beginnen
make fun of sb
rozśmieszać kogoś
Lernen beginnen
make sb laugh
zdecydować się
Lernen beginnen
make up one's mind
wprawiać kogoś w dobry nastrój
Lernen beginnen
put sb in a good mood
mówić śmiesznym głosem
Lernen beginnen
speak in a funny voice
brać w czymś udział
Lernen beginnen
take part in sth
rozmawiać z nieznajomym
Lernen beginnen
talk to a stranger
opowiedzieć dowcip
Lernen beginnen
tell a joke
martwić się czymś
Lernen beginnen
worry about sth
walić się
Lernen beginnen
collapse/fall down
odnowić dom
Lernen beginnen
do up one's house/redecorate
móc sobie pozwolić na coś
Lernen beginnen
can/could affort sth
zamienić się mieszkaniami
Lernen beginnen
exchange flats
znaleźć swój kąt
Lernen beginnen
find a place of your own
wynajmować mieszkanie (komuś)
Lernen beginnen
let a flat
płacić z góry
Lernen beginnen
pay in advance
płacić rachunki
Lernen beginnen
pay the bills
płacić czynsz
Lernen beginnen
pay the rent
wynajmować mieszkanie (od kogoś)
Lernen beginnen
rent a flat
dzielić z kimś mieszkanie/pokój
Lernen beginnen
share a flat/a room with sb
dzielić się kosztami
Lernen beginnen
split the costs
po drugiej stronie ulicy
Lernen beginnen
across the street
na ostatnim piętrze
Lernen beginnen
on the top floor
nad morzem
Lernen beginnen
by the sea
wejść do środka
Lernen beginnen
go inside
przed
Lernen beginnen
in front of
w centrum miasta
Lernen beginnen
in the city centre
na wsi
Lernen beginnen
in the countryside
na przedmieściach
Lernen beginnen
in the suburbs
obok
Lernen beginnen
next to
na rogu
Lernen beginnen
on the corner
na (pierwszym) piętrze
Lernen beginnen
on the (first) floor
na obrzeżach (miasta)
Lernen beginnen
on the outskirts (of a city/town)
naprzeciwko
Lernen beginnen
opposite
skręcić w ulicę
Lernen beginnen
turn into a street
iść (ulicą)
Lernen beginnen
walk along (a street)
minąć coś
Lernen beginnen
walk past sth
w bliskiej odległości od kin/sklepów
Lernen beginnen
within walking distance of cinemas / shops
myć, sprzątać
Lernen beginnen
clean
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute
gotować
Lernen beginnen
cook
odkurzać
Lernen beginnen
vacuum
być w domu
Lernen beginnen
be at home/be in
zmieniać żarówki
Lernen beginnen
change light bulbs
sprzątać łazienkę
Lernen beginnen
clean the bathroom
myć podłogi
Lernen beginnen
clean the floors
myć okna
Lernen beginnen
clean the windows
sprzątać
Lernen beginnen
clean up
posprzątać bałagan
Lernen beginnen
clear up the mess
sprzątać ze stołu
Lernen beginnen
clear up the table
wykonywać prace domowe
Lernen beginnen
do the housework/do household jobs
sprzątać
Lernen beginnen
do the cleaning
gotować
Lernen beginnen
do the cooking
myć naczynia
Lernen beginnen
do the washing-up/dishes
prasować
Lernen beginnen
do the ironing
robić zakupy
Lernen beginnen
do the shopping
prać
Lernen beginnen
do the washing
zaciągać zasłony
Lernen beginnen
draw the curtains
wycierać naczynia
Lernen beginnen
dry the dishes
ścierać kurze
Lernen beginnen
dust the surfaces
wyjmować naczynia ze zmywarki
Lernen beginnen
empty the dishwasher
tęsknić za domem
Lernen beginnen
feel homesick
dotrzeć do domu
Lernen beginnen
get home
wieszać pranie
Lernen beginnen
hang up the washing
prasować ubrania
Lernen beginnen
iron clothes
wychodzić z domu
Lernen beginnen
leave the house
leżeć na łóżku
Lernen beginnen
lie on the bed
zamknąć drzwi na klucz
Lernen beginnen
lock the door
ścielić łóżka
Lernen beginnen
make the beds
naprawiać cieknący kran
Lernen beginnen
mend a dripping tap
myć podłogę mopem
Lernen beginnen
mop the floor
przeprowadzać się
Lernen beginnen
move house
wyprowadzać się
Lernen beginnen
move out
wprowadzać się
Lernen beginnen
move in
kosić trawnik
Lernen beginnen
mow the lawn
odkładać na miejsce (ubrania, rzeczy)
Lernen beginnen
put away (clothes, things)
wynosić śmieci
Lernen beginnen
take out the rubbish
wyrzucać śmieci
Lernen beginnen
throw out the rubbish
odprowadzić kogoś do domu
Lernen beginnen
see sb home
dzielić się pracami domowymi
Lernen beginnen
share the housework
zostać w domu
Lernen beginnen
stay in
przebywać poza domem
Lernen beginnen
stay out
włączyć światło
Lernen beginnen
switch on the light
wyprowadzić psa na spacer
Lernen beginnen
take the dog for a walk
robić coś na zmianę
Lernen beginnen
take turns doing sth
posprzątać pokój
Lernen beginnen
tidy one's room
odkurzyć dywan
Lernen beginnen
vacuum the carpet
prać ubrania
Lernen beginnen
wash clothes
podlewać kwiaty
Lernen beginnen
water the flowers
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
współpracować
Lernen beginnen
collaborate
paplać, trajkotać
Lernen beginnen
chatter
uczyć się
Lernen beginnen
learn
zadawać
Lernen beginnen
set
dostać się na uczelnię
Lernen beginnen
get into university
skończyć uniwersytet
Lernen beginnen
graduate from university
otrzymać świadectwo
Lernen beginnen
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
Lernen beginnen
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
Lernen beginnen
receive/obtain/get a diploma
ściągać na egzaminie
Lernen beginnen
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
Lernen beginnen
do/sit/take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
Lernen beginnen
do badly in an exam
dobrze poradzić sobie na egzaminie
Lernen beginnen
do well in an exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
Lernen beginnen
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
Lernen beginnen
grade/mark exam papers
sprawdzać test
Lernen beginnen
grade/mark a test
sprawdzać pracę domową
Lernen beginnen
grade/mark homework
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
przygotować się do egzaminu
Lernen beginnen
prepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
powtarzać do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
uczyć się się do egzaminu
Lernen beginnen
study for an exam
uczęszczać na zajęcia
Lernen beginnen
attend classes
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
attend school
omawiać lektury
Lernen beginnen
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
Lernen beginnen
copy homework
robić kurs
Lernen beginnen
do a course
robić projekt
Lernen beginnen
do a project
wykonywać zadanie
Lernen beginnen
do a task/an activity
robić ćwiczenie
Lernen beginnen
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
odrabiać pracę domową
Lernen beginnen
do homework
bardzo się starać
Lernen beginnen
do one's best
dobrze sobie radzić
Lernen beginnen
do well
wydalić kogoś ze szkoły
Lernen beginnen
expel sb from school
chodzić do szkoły
Lernen beginnen
go to school
oddawać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
mieć przerwę
Lernen beginnen
have a break
nabyć nową umiejętność
Lernen beginnen
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
Lernen beginnen
make a good impression
zrobić prezentację
Lernen beginnen
make a presentation
robić błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss lessons
brać udział w lekcji
Lernen beginnen
take part in a lesson
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
czytać mapy
Lernen beginnen
read maps
zadawać wypracowanie
Lernen beginnen
set an essay
zadawać pracę domową
Lernen beginnen
set homework
chodzić na wagary
Lernen beginnen
play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
Lernen beginnen
solve a problem
uczyć się pilnie
Lernen beginnen
study hard
studiować teksty źródłowe
Lernen beginnen
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
Lernen beginnen
take the register
spóźniać się
Lernen beginnen
be late/turn up late
ścierać tablicę
Lernen beginnen
wipe the board
pracować w grupach
Lernen beginnen
work in groups
pisać wypracowanie
Lernen beginnen
write an essay
ubierać (się)
Lernen beginnen
dress
pasować (pod względem rozmiaru)
Lernen beginnen
fit
pasować (pod względem koloru, wzoru)
Lernen beginnen
match
pasować (do osoby, jej stylu)
Lernen beginnen
suit
nosić, mieć na sobie
Lernen beginnen
wear
ubrać się elegancko
Lernen beginnen
dress up
przebrać się za kogoś/coś
Lernen beginnen
dress up as sb/sth
ostrzyc się
Lernen beginnen
get a haircut
ubrać się
Lernen beginnen
get dressed
zostać uczesanym przez fryzjera
Lernen beginnen
get one's hair done
pójść do manikiurzystki
Lernen beginnen
get one's nails done
iść na bal kostiumowy
Lernen beginnen
go to a fancy-dress party
wyprasować koszulę
Lernen beginnen
iron a shirt
wypastować buty
Lernen beginnen
polish shoes
zakładać ubranie
Lernen beginnen
put on clothes
nakładać makijaż
Lernen beginnen
put on make-up
zdjąć z siebie ubranie
Lernen beginnen
take off clothes
ogolić sobie głowę
Lernen beginnen
shave one's head
przybierać na wadze
Lernen beginnen
put on weight

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.