czasowniki nieregularne

 0    93 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Lernen beginnen
be was/were been
bić
Lernen beginnen
beat beat beaten
stawać się
Lernen beginnen
become became become
zaczynać
Lernen beginnen
begin began begun
gryźć
Lernen beginnen
bite bit bitten
łamać/ psuć
Lernen beginnen
break broke broken
przynieść
Lernen beginnen
bring brought brought
transmitować
Lernen beginnen
broadcast broadcast broadcast
budować
Lernen beginnen
build built built
kupować
Lernen beginnen
buy bought bought
umieć
Lernen beginnen
can could could
łapać
Lernen beginnen
catch caught caught
wybierać
Lernen beginnen
choose chose chosen
przyjść
Lernen beginnen
come came come
kosztować
Lernen beginnen
cost cost cost
ciąć
Lernen beginnen
cut cut cut
robić
Lernen beginnen
do did done
pić
Lernen beginnen
drink drank drunk
prowadzić(np. samochód)
Lernen beginnen
drive drove driven
jeść
Lernen beginnen
eat ate eaten
spadać
Lernen beginnen
fall fell fallen
czuć
Lernen beginnen
feel felt felt
walczyć
Lernen beginnen
fight fought fought
znajdować
Lernen beginnen
find found found
latać
Lernen beginnen
fly flew flown
zakazać
Moi rodzice zabronili mi kategorycznie rozmawiać z obcymi.
Lernen beginnen
forbid forbade forbidden
My parents forbade me categorically to speak to strangers.
zapominać
Lernen beginnen
forget forgot forgotten
dostać
Lernen beginnen
get got got
dawać
Lernen beginnen
give gave given
iść
Lernen beginnen
go went gone/been
rosnąć
Lernen beginnen
grow grew grown
wieszać
Lernen beginnen
hang hung hung
mieć
Lernen beginnen
have had had
słyszeć
Lernen beginnen
hear heard heard
uderzać
Lernen beginnen
hit hit hit
trzymać
Lernen beginnen
hold held held
zatrzymać
Lernen beginnen
keep kept kept
wiedzieć
Lernen beginnen
know knew known
zostawać w tyle
Fail to keep up with another or others in movement or development.
On zostaje w tyle, więc poczekajmy na niego.
Lernen beginnen
lag lag lag
He's lagging behind so let's wait for him.
przewodzić
Lernen beginnen
lead led led
pozostawiać
Lernen beginnen
leave left left
gubić
Lernen beginnen
lose lost lost
robić/produkować
Lernen beginnen
make made made
spotkać
Lernen beginnen
meet met met
płacić
Lernen beginnen
pay paid paid
udowadniać
+AmE
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
Lernen beginnen
prove proved proved (proven)
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
kłaść
Lernen beginnen
put put put
czytać
Lernen beginnen
read read read
jeździć(np. konno)
Lernen beginnen
ride rode ridden
dzwonić
Lernen beginnen
ring rang rung
biec
Lernen beginnen
run ran run
mówić/powiedzieć
Lernen beginnen
say said said
widzieć
Lernen beginnen
see saw seen
sprzedawać
Lernen beginnen
sell sold sold
wysyłać
Lernen beginnen
send sent sent
trząść
Lernen beginnen
shake shook shaken
śpiewać
Lernen beginnen
sing sang sung
tonąć
Lernen beginnen
sink sank sunk
siedzieć
Lernen beginnen
sit sat sat
spać
Lernen beginnen
sleep slept slept
mówić/rozmawiać
Lernen beginnen
speak spoke spoken
rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że nie byłem w stanie go ugasić.
Lernen beginnen
spread spread spread
The fire spread so quickly I wasn't able to put it out.
skakać
Move or jump suddenly or rapidly upwards or forwards.
Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.
Lernen beginnen
spring sprang sprung
I sprang forth and hugged her.
stać
Lernen beginnen
stand stood stood
kraść
Lernen beginnen
steal stole stolen
kroczyć
Wkroczył śmiało do gabinetu dyrektora.
Lernen beginnen
stride strode stridden
He strode confidently into the head teacher's study.
pływać
Lernen beginnen
swim swam swum
wziąć/brać
Lernen beginnen
take took taken
uczyć(kogoś)
Lernen beginnen
teach taught taught
mówić
mówić coś komuś
Lernen beginnen
tell told told
myśleć
Lernen beginnen
think thought thought
rozumieć
Lernen beginnen
understand understood understood
denerwować
Lernen beginnen
upset upset upset
budzić
Lernen beginnen
wake woke woken
nosić/ mieć na sobie
Lernen beginnen
wear wore worn
wygrywać
Lernen beginnen
win won won
pisać
Lernen beginnen
write wrote written
uderzyć/dźgnąć/zaatakować
Hit forcibly and deliberately with one's hand or a weapon or other implement.
Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.
Lernen beginnen
strike struck struck
I've never seen a lightning bolt strike so close to me.
rozlać
Oblałem się cały herbatą.
Lernen beginnen
spill spilt spilt
I spilt tea all over myself.
dojść do
2
dojść do decyzji
Lernen beginnen
arrive at/reach
arrive at a decision
pobierać
Demand (an amount) as a price for a service rendered or goods supplied.
Lernen beginnen
charge
obciążyć rachunek
Lernen beginnen
charge
zawiadomienie
A formal public statement about a fact, occurrence, or intention.
Lernen beginnen
announcement
anons
A notice appearing in a newspaper or public place and announcing something such as a birth, death, or marriage.
Lernen beginnen
announcement
zawiadomienie/notatka
A displayed sheet or placard giving news or information.
Lernen beginnen
notice
rozgłos
Lernen beginnen
publicity
data określająca do kiedy towar może być wystawiany na półce sklepowej
Lernen beginnen
sell-by date
obszar zabudowany
Lernen beginnen
built-up area
stracić rachubę
Lernen beginnen
lose count
całkowita liczba
całkowita liczba dochodzeń
Lernen beginnen
total number
total number of inquiries
doroczny
Lernen beginnen
annual
obfity
Existing in or yielding great quantities; abundant.
Węgiel jest tani i jest go dużo.
Lernen beginnen
plentiful
Coal is cheap and plentiful.
czuć/słyszeć/pachnieć +część mowy
Lernen beginnen
feel/hear/smell +adj

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.