Czasowniki nieregularne, zakończone w trzeciej formie na -en

 0    20 Datenblatt    kram1256
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bić, uderzać
Lernen beginnen
beat, beat, beaten
gryźć
Lernen beginnen
bite, bit, bitten
łamać
Spadł ze schodów i złamał nogę.
Lernen beginnen
break - broke - broken
He fell down the stairs and broke his leg.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
Lernen beginnen
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
prowadzić samochód
Lernen beginnen
drive drove driven
jeść
Lernen beginnen
eat ate eaten
spadać
Dobra, spadamy stąd, frajerzy.
Lernen beginnen
fall - fell - fallen
OK, we're butting out of here, suckers!
zakazywać
Nauczyciel zabronił mi usiąść koło mojej przyjaciółki.
Lernen beginnen
forbid - forbade/forbad - forbidden
The teacher forbade me to sit next to my best friend.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
zamrażać
Lernen beginnen
freez, froze frozen
dawać
Lernen beginnen
give, gave given
ukrywać
Czy próbujesz coś ukryć przede mną?
Lernen beginnen
hide - hid - hidden
Are you trying to conceal anything from me?
powstawać rosnąć
Lernen beginnen
rise rose risen
widzieć
Lernen beginnen
see saw seen
potrząsnąć
Lernen beginnen
shake, shook, shaken
rozmawiać
Lernen beginnen
speak, spoke spoken
kraść
Lernen beginnen
steak stole stolen
wziąć
Lernen beginnen
take, took taken
budzic się
Lernen beginnen
wake, woke, woken
pisać
Lernen beginnen
to write, wrote written

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.