Czasowniki regularne w czasie przeszłym - zdania

 0    34 Datenblatt    krosnoo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dużo padało zeszłego lata?
Lernen beginnen
It rained a lot last summer?
Wczoraj wypaliłem całą paczkę papierosów
Lernen beginnen
Yesterday I smoked a whole pack of cigarettes
Zaparkowałem niedaleko stąd
Lernen beginnen
I parked not far from here
Nie rozmawiałem z nim wczoraj, ponieważ nie było go w biurze
Lernen beginnen
I did not talk with him yesterday because he was not at the office
Poprosiłem go o pomoc
Lernen beginnen
I asked him for help
Na początku mi pomógł, ale potem nie sprawdził, czy wszystko jest w porządku
Lernen beginnen
He helped me at first, but then he didn't check if everything was all right
Gdy byłem dzieckiem, mieszkałem w małym mieście
Lernen beginnen
When I was a child, I lived in a small town
Popatrzył na mnie i zapytał: Dlaczego nie zatrzymałeś się na światłach?
Lernen beginnen
He looked at me and asked: Why did not you stop at the traffic lights?
Próbowałem, ale było już za późno
Lernen beginnen
I tried, but it was too late
Nie oglądaliśmy meczu, bo nie było nas w domu
Lernen beginnen
We did not watch the match because we were not at home
Dlaczego wczoraj nie umyłeś samochodu?
Lernen beginnen
Why did not you wash your car yesterday?
Zdecydowałem, że to nie było konieczne
Lernen beginnen
I decided it was not necessary
Zaplanowałem moją podróż dawno temu
Lernen beginnen
I planned my trip a long time ago
Co się stało wczoraj wieczorem?
Lernen beginnen
What happened yesterday evening?
Próbowałem się z nim skontaktować, ale nie odebrał telefonu
Lernen beginnen
I tried to contact him but he didn't answer the phone
Samolot wylądował na czas
Lernen beginnen
The plane landed on time
Zaczęliśmy późno i dlatego skończyliśmy o trzeciej po południu
Lernen beginnen
We started late and that's why we finished at three in the afternoon
Dzwoniłem do ciebie wczoraj
Lernen beginnen
I called you yesterday
W zeszłym tygodniu pracowałem naprawdę ciężko
Lernen beginnen
I worked really hard last week
Oejrzałem wczoraj film
Lernen beginnen
I watched the movie yesterday
Podobał mi się ten film
Lernen beginnen
I liked the movie
Dlaczego ci się podobał?
Lernen beginnen
Why did you like it?
Gdzie go obejrzałeś?
Lernen beginnen
Where did you watch it?
Zaprosiłem kilku znajomych i obejrzeliśmy go w domu
Lernen beginnen
I invited several friends and we watched it at home
Oni wczoraj do mnie nie zadzwonili
Lernen beginnen
They didn't call me yesterday
Wczoraj wieczorem nie rozmawialiśmy o tym
Lernen beginnen
We did not talk about it yesterday evening
O której zamknęli sklep?
Lernen beginnen
What time did they close the shop?
Zamknęli go o dziewiatej rano
Lernen beginnen
They closed it at nine in the morning
O której zacząłeś wczoraj pracę?
Lernen beginnen
What time did you start your work yesterday?
Chciałem przyjechać wcześniej
Lernen beginnen
I wanted to come earlier
Uczyłeś się do egzaminu? Trochę się uczyłem.
Lernen beginnen
Did you study for the exam? I studied a little.
Podobała ci się impreza? Dobrze się bawiłeś. Tak
Lernen beginnen
Did you like the party? You had fun. Yes I did.
Posłuchałem twojej rady i zaakceptowałem warunki.
Lernen beginnen
I followed your advice and accepted the conditions.
W zeszłym roku zmieniłem pracę
Lernen beginnen
I changed my jobs last year

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.