cztery kropka jeden

 0    107 Datenblatt    wikaaaaaaaaaak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przystępny
Lernen beginnen
accessible
podobać się
Lernen beginnen
appeal
atrakcyjny, kuszący
Lernen beginnen
appealing
zbroja, pancerz
Lernen beginnen
armor
przyjść na wykład, wziąć udział w wykładzie
Lernen beginnen
attend a lecture
być interesującym dla
Lernen beginnen
be of interesting to
prześladowca, osoba znęcająca się nad innymi
Lernen beginnen
bully
skład chemiczny
Lernen beginnen
chemical composition
główny, najważniejszy
Lernen beginnen
core
pogłębiać wiedzę
Lernen beginnen
deepen knowledge
projektowanie
Lernen beginnen
design
zakłócający spokój
Lernen beginnen
disruptive
dyslektyczny, cierpiący na dysleksję
Lernen beginnen
dyslexic
wciągający, zachęcający
Lernen beginnen
engaging
zapisać się na kurs
Lernen beginnen
enrol on a course
mieć zaległości
Lernen beginnen
fall behind
zdobyć tytuł naukowy
Lernen beginnen
get a degree
otrzymać stypendium naukowe
Lernen beginnen
get a scholarship
zostać wydalonym
Lernen beginnen
get expelled
dostawać najlepsze oceny
Lernen beginnen
get top marks
utalentowany, uzdolniony
Lernen beginnen
gifted
wygłosić wykład
Lernen beginnen
give a lecture
zrezygnować z, przestać w kogoś wierzyć
Lernen beginnen
give up on
zacząć się czymś zajmować
Lernen beginnen
go into
przejść do robienia czegoś
Lernen beginnen
go on to
kończyć studia, uzyskać dyplom uczelni
Lernen beginnen
graduate
pasjonować się czymś
Lernen beginnen
have a passion for
mieć wpływ na
Lernen beginnen
have a impact on
skłonny do
Lernen beginnen
incline towards
chętny do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
keen to do something
pobłażliwy, łagodny
Lernen beginnen
lenient
studiować, specjalizować się w
Lernen beginnen
major in
zarządzanie
Lernen beginnen
management
przemysł muzyczny
Lernen beginnen
music industry
odżywianie
Lernen beginnen
nutrition
zasada, reguła
Lernen beginnen
principle
przebrnąć, przejść przez coś z trudem
Lernen beginnen
scrape through
zdyscyplinowany
Lernen beginnen
self-disciplined
uspokoić się, ustabilizować się
Lernen beginnen
sattle down
zdawać, pisać egzamin
Lernen beginnen
sit an exam
surowy, wymagający
Lernen beginnen
strict
kujon
Lernen beginnen
swot
czarny charakter
Lernen beginnen
villain
zajmować się jakąś dziedziną
Lernen beginnen
work in the field of
pisać pracę dyplomową
Lernen beginnen
write a dissertation
kultura młodzieżowa
Lernen beginnen
youth culture
irytujący
Lernen beginnen
annoying
skarżyć się na
Lernen beginnen
complain about
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
pedagog, metodyk
Lernen beginnen
educationalist
wiercić się
Lernen beginnen
fidget
wręczyć, oddać
Lernen beginnen
hand in
charakter pisma
Lernen beginnen
handwriting
trudności w uczeniu się
Lernen beginnen
learning disorder
stracić panowanie nad sobą
Lernen beginnen
lose your temper
odnieść sukces zawodowy
Lernen beginnen
make a successful living
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
dokładnie, precyzyjnie
Lernen beginnen
accurately
skojarzenie
Lernen beginnen
association
gonić, ścigać
Lernen beginnen
chase
najwcześniejsze wspomnienie
Lernen beginnen
earliest memory
wygłosić przemowę
Lernen beginnen
give a speech
pamiętać coś wyraźnie
Lernen beginnen
have a clear memory of
mieć odległe wspomnienie
Lernen beginnen
have a distant memory of
mieć dobrą pamięć do
Lernen beginnen
have a good memory for
mieć słabą pamięć
Lernen beginnen
have a memory like a sieve
mieć pamięć fotograficzną
Lernen beginnen
have a photographic memory
mieć słabą pamięć do
Lernen beginnen
have a terrible memory for
mieć mgliste wspomnienie czegoś
Lernen beginnen
have a vague memory of
mieć żywe wspomnienie czegoś
Lernen beginnen
have a vivid memory of
poprawić pamięć
Lernen beginnen
improve memory
odświeżyć sobie pamięć
Lernen beginnen
jog your memory
stracić pamięć
Lernen beginnen
lose memory
wymyślić, zmyślić
Lernen beginnen
make up
nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
opowiadanie
Lernen beginnen
narrative
wytryskać
Lernen beginnen
squirt
wizualizować
Lernen beginnen
visualize
być świadkiem
Lernen beginnen
witness
dużo
Lernen beginnen
a great deal
wykształcenie akademickie
Lernen beginnen
academic education
nabyć umiejętności
Lernen beginnen
acquire skills
postęp
Lernen beginnen
advance
uderzenie w głowie
Lernen beginnen
bang on the head
zostać znalezionym nieprzytomnym
Lernen beginnen
be found unconscious
zostać porażonym piorunem
Lernen beginnen
be hit/struck by lightning
być nieprzytomnym
Lernen beginnen
be left unconscious
składać się
Lernen beginnen
be made up of
być mózgiem czegoś
Lernen beginnen
be the brains behind something
bagażnik samochodowy
Lernen beginnen
boot
robić burzę mózgów, zastanawiać się nad
Lernen beginnen
brainstorm
bystry, uzdolniony
Lernen beginnen
brainy
spowodować, wywołać
Lernen beginnen
bring about
otrzymać tantiemy
Lernen beginnen
charge royalties
obudzić się ze śpiączki
Lernen beginnen
come out of a coma
rekompensować coś
Lernen beginnen
compensate for
złożony
Lernen beginnen
complex
nabrać ochoty
Lernen beginnen
develop a desire
istotna część
Lernen beginnen
essential part
zapaść w śpiączkę
Lernen beginnen
fall into coma
odczuć pragnienie / ochotę
Lernen beginnen
feel an urge
wzór
Lernen beginnen
pattern
poczuć pragnienie / ochotę
Lernen beginnen
get an urge
doznać olśnienia
Lernen beginnen
have a brainwave
stale o czymś myśleć
Lernen beginnen
have something on the brain
pozbawić kogoś przytomności, znokautować
Lernen beginnen
knock someone out
stracić przytomność
Lernen beginnen
to lose consciousness

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.