Czynności przeszłe_1

 0    25 Datenblatt    basiapr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zjadłem dużo mięsa
Lernen beginnen
I ate a lot of meat
Wypiłeś całą kawę
Lernen beginnen
You drank all the coffee
Przeczytaliśy tę informację
Lernen beginnen
We red the information
Napisała do mnie wiadomość
Lernen beginnen
She wrote a message to me
Pojechaliśmy na zawody
Lernen beginnen
We went to a competition.
Dobrze spałem
Lernen beginnen
I slept well
Przyjechali trenerzy z Krakowa
Lernen beginnen
Coaches came from Krakow
Chcieli dowiedzieć się gdzie jest szatnia
Lernen beginnen
They wanted to know where is the changing room.
Mieli trochę problemów po drodze
Lernen beginnen
They had a few problems on the way.
Kupiliśmy im mapę
Lernen beginnen
We bought them a map.
Spotkali się w centrum
Lernen beginnen
They met in the center.
Wzięłyśmy dużo jedzenia
Lernen beginnen
We took a lot of food.
W przeszłości ludzie mieszkali w jaskiniach
Lernen beginnen
In the past people lived in caves.
Daliśmy Kubie kieszonkowe
Lernen beginnen
We gave Kuba some pocket money
Otworzyły się drzwi
Lernen beginnen
The door opened
Zamknąłeś okno
Lernen beginnen
You closed the window.
Dzieci wsiadły do autobusu
Lernen beginnen
Children got in the bus.
Wyszli z pokoju
Lernen beginnen
They got out of the room
Widziałem ten mecz
Lernen beginnen
I saw that match
Wyglądaliście na lepszych
Lernen beginnen
You looked better
Grały z nami w siatkówkę
Lernen beginnen
They played volleyball with us.
Wyjechaliśmy rano
Lernen beginnen
We left in the morning
Porozmawiałem z trenerem o jego postępie
Lernen beginnen
I talked to the coach about his progress.
Powiedział mi że wszystko jest na dobrej drodze
Lernen beginnen
He told me that all is on a good way.
Kuba ciężko na to pracował
Lernen beginnen
Kuba worked hard for this

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.