definicje czasów, inne

5  2    129 Datenblatt    lantczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tenses
Lernen beginnen
czasy
present simple
Lernen beginnen
Używany gdy mówimy o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, naszych opiniach. Mówimy o rozkładach, programach, nałogach, tym co lubimy lub nie. Faktach i stanach niezmiennych. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów
used words
Lernen beginnen
używane słowa
always
Lernen beginnen
zawsze
ofen
Lernen beginnen
ofen
usually
Lernen beginnen
zwykle / zazwyczaj
sometimes
Lernen beginnen
czasem
rarely
Lernen beginnen
rzadko
barely
Lernen beginnen
ledwo
hardly ever
Lernen beginnen
prawie nigdy
do not
Lernen beginnen
nie
doesn't
Lernen beginnen
nie
does
Lernen beginnen
czy
construction of sentences I, You and plural - We, You, They
Lernen beginnen
Budowa zdań ja, ty i liczba mnoga - My, Wy, Oni
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące, osoba + czasownik + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące, osoba + don’t + czasownik + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające, Du + osoba + czasownik+ reszta zdania?
construction of sentences a third person singular (He, She, It)
Lernen beginnen
Budowa zdań, trzecia osoba liczby pojedynczej (On ona ono)
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące, osoba + czasownik (z końcówką – s, -es, -ies) + reszta zdania. Jeżeli czasownik kończy się na (x, z, o, ss, sh, ch) wstawiamy końcówkę - ES, jeżeli na końcu czasownika przed Y jest spółgłoska wstawiamy –IES, w każdym innym przypadku -S
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące, osoba + dazynt + czasownik + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające, Daz + osoba + czasownik + reszta zdania
PRESENT CONTINUOUS
Lernen beginnen
czas teraźniejszy ciągły - używany gdy mówimy o czymś co robimy w danej chwili, chwili mówienia, niedalekiej przyszłości ale ściśle zaplanowanej. W sytuacjach rozwijających się – ściemnia się i ściemnia, rosną ceny domów.
used words
Lernen beginnen
używane słowa
now
Lernen beginnen
teraz
currently
Lernen beginnen
obecnie
at present
Lernen beginnen
obecnie
these days
Lernen beginnen
w tych dniach
at the moment
Lernen beginnen
w chwili obecnej
this week/month/year
Lernen beginnen
w tym tygodniu / miesiącu / roku
tommorow
Lernen beginnen
jutro
next week/month
Lernen beginnen
w następnym tygodniu / miesiącu
today
Lernen beginnen
dzisiaj
construction of sentences all persons
Lernen beginnen
Budowa zdań wszystkie osoby
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + tu bi + czasownik z końcówką -ING + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + tu bi + NOT + czasownik z końcówką – ING + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające - Tu bi + osoba + czasownik z końcówką – ING + reszta zdania?
RULES ADD TIP -ing
Lernen beginnen
zadady dodawania końcówki -ing
rule 1
Lernen beginnen
reguła 1 - w czasownikach zakończonych na -ie końcówka ta zamienia się w 'igrek' przed dodaniem -iengie
for example
Lernen beginnen
na przykład
Die - Dying, Lie – Lying
Lernen beginnen
umierać, leżeć
rule 2
Lernen beginnen
zasada druga - w czasownikach zakończonych na -e usuwamy 'e' przed dodaniem końcówki -iengie
for example
Lernen beginnen
na przykład
Smile - Smiling, Drive – Driving
Lernen beginnen
śmiać się, prowadzić
exceptions
Lernen beginnen
Wyjątki - wszystkie czasowniki zakończone na podwójne "e" gdzie nic nie zmieniamy
See - Seeing, Agree – Agreeing
Lernen beginnen
widzieć, zgadzać się
rule 3
Lernen beginnen
reguła trzecia - w czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę (np. stop) końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem końcówki -iengie
for example
Lernen beginnen
na przykład
Stop - Stopping, Bet - Betting, Set – Setting
Lernen beginnen
zatrzymać, zakładać, umieścić
rule 4
Lernen beginnen
zasada czwarta - • W British English w czasownikach zakończonych na -l końcówka ulega podwojeniu przed dodaniem -ing niezależnie od tego, która sylaba jest akcentowana
for example
Lernen beginnen
na przykład
Travel - Travelling, Cancel – Cancelling
Lernen beginnen
podróżować, anulować
rule 5
Lernen beginnen
reguła piąta - • Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę
for example
Lernen beginnen
na przykład
Start - Starting, Help - Helping, Sing – Singing
Lernen beginnen
rozpocząć, pomagać, śpiewać
rule 6
Lernen beginnen
zasada szósta - • Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli poprzedza ją podwójna samogłoska
for example
Lernen beginnen
na przykład
Boil - Boiling, Need – Needing
Lernen beginnen
zagotować, potrzebować
rule 7
Lernen beginnen
zasada siódma - nie podwajamy 'igrek' ani 'wu' na końcu czasownika
for example
Lernen beginnen
na przykład
Lay - Laying, Grow – Growing
Lernen beginnen
kłaść, rosnąć
rule 8
Lernen beginnen
reguła ósma - • W czasownikach wielosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę, podwojenie ostatniej spółgłoski ma miejsce tylko w przypadku, gdy akcent pada na ostatnią sylabę
for example
Lernen beginnen
na przykład
Begin - Beginning, Regret - Regretting
Lernen beginnen
zaczynąć, żałować
PAST SIMPLE
Lernen beginnen
CZAS PRZESZŁY DOKONANY - Używany gdy mówimy o przeszłości zakończonej, zamkniętej. Czynnościach zakończonych w przeszłości. Prawda i tylko prawda. Dwie, trzy, cztery, sytuacje które następują po sobie; jedna się kończy i zaczyna się kolejna.
used words
Lernen beginnen
używane słowa
last year/month
Lernen beginnen
w ubiegłym roku / miesiącu
one year/month ago
Lernen beginnen
jeden rok / miesiąc temu
yesterday
Lernen beginnen
wczoraj
in 1999
Lernen beginnen
w 1999 roku
ago
Lernen beginnen
temu
construction of sentences - using to be in the past
Lernen beginnen
Konstrukcja zdań - przy użyciu tu bi w przeszłości
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + ŁOZ/ŁER + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + ŁOZYNT/ŁERYNT + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające - ŁOZ/ŁER + osoba + reszta zdania?
CONSTRUCTION - using the verb in the past tense
Lernen beginnen
Konstrukcja zdań - używając czasownika w czasie przeszłym
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + czasownik REGULARNY (końcówka –EDe) lub NIEREGULARNY + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + DIDyN’T+ czasownik forma podstawowa + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające - DID + osoba + czasownik forma podstawowa + reszta zdania
specific questions
Lernen beginnen
pytania szczegółowe - stawiamy słowo pytające + operator - na przykład Łen did ju
questions yes/no
Lernen beginnen
pytania tak / nie - stawiamy czy? na przykład - Did ju...
PAST CONTINOUS
Lernen beginnen
czas przeszły niedokonany - Używany gdy mówimy o czymś co działo się w zamkniętej przeszłości, nie ma informacji o zakończeniu czynności. Coś co trwało dłużej niż w Past Simpyl. Dwie sytuacje w tym samym czasie.
used words
Lernen beginnen
używane słowa
at 3 o'clock
Lernen beginnen
o trzeciej godzinie
while
Lernen beginnen
podczas / w trakcie
at midnight
Lernen beginnen
o północy
at evening
Lernen beginnen
wieczorem
construction of sentences - using to be in the past
Lernen beginnen
Konstrukcja zdań - przy użyciu tu bi w przeszłości
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + ŁOZ/ŁER + czasownik z końcówką – ING + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + ŁOZYNT/ŁERYNT + czasownik z końcówką – ING + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające - ŁOZ/ŁER + osoba + czasownik z końcówką – ING + reszta zdania
USED TO
Lernen beginnen
przyzwyczajenia/mieć zwyczaj - Używamy gdy mówimy, że robiliśmy coś w przeszłości ale już tego nie robimy. Mówimy o zamkniętej przeszłości.
used words
Lernen beginnen
używane słowa
When i was a child
Lernen beginnen
Kiedy byłem dzieckiem
construction of sentences all persons
Lernen beginnen
Budowa zdań wszystkie osoby
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + JUST TU + czasownik forma podstawowa + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + DIDYN’T + JUS TU + czasownik forma podstawowa + reszta zdania
PRESENT PERFECT (simple)
Lernen beginnen
czas teraźniejszy - Używamy gdy mówimy o czymś co zaczęło się w przeszłości i trwa do chwili mówienia lub dłużej. Coś co zaczęło się w przeszłości a rezultaty widzimy w teraźniejszości. Kiedy mówimy o naszych doświadczeniach
used words
Lernen beginnen
używane słowa
since
Lernen beginnen
od (jakiegoś czasu)
for
Lernen beginnen
przez (jakiś czas)
lately
Lernen beginnen
ostatnio
recently
Lernen beginnen
ostatnio
yet
Lernen beginnen
jeszcze / już
already
Lernen beginnen
już
just
Lernen beginnen
właśnie, dopiero co
have you ever
Lernen beginnen
Czy kiedykolwiek
how long
Lernen beginnen
jak długo
construction of sentences all persons
Lernen beginnen
Budowa zdań wszystkie osoby
affirmative sentence
Lernen beginnen
Zdanie twierdzące - Osoba + HEV/HES + czasownik REGULARNY KOŃCÓWKA (-EDE) LUB NIEREGULARNY + reszta zdania
negative sentence
Lernen beginnen
zdanie przeczące - Osoba + HEVYNT/HESYNT + czasownik REGULARNY KOŃCÓWKA (-EDE) LUB NIEREGULARNY + reszta zdania
interrogative sentence
Lernen beginnen
zdanie pytające - HEV/HES + osoba + czasownik REGULARNY KOŃCÓWKA (-EDE) LUB NIEREGULARNY + reszta zdania
using since and for
Lernen beginnen
używanie sins oraz for
since monday
Lernen beginnen
od poniedziałku
since 7 o'clock
Lernen beginnen
od siódmej rano
since 1947
Lernen beginnen
od 1947 roku
since october
Lernen beginnen
od października
for three days
Lernen beginnen
przez trzy dni
for 15 years
Lernen beginnen
przez 15 lat
for 20 minutes
Lernen beginnen
przez 20 minut
for many years
Lernen beginnen
przez wiele lat
for a week, a month
Lernen beginnen
przez tydzień, miesiąc
for a long time
Lernen beginnen
przez długi czas, od dawna
QUESTION TAG
Lernen beginnen
Jeżeli zdanie pierwotne jest twierdzące to kuesztyn tag jest w przeczeniu. Jeżeli zdanie pierwotne jest w przeczeniu to kuesztyn tag jest twierdzący. kuesztyn tagi są uzależnione od podmiotu oraz czasu.
construction affirmative sentence - question tag negative
Lernen beginnen
Konstrukcja zdanie twierdzące - kuesztyn tag w przeczeniu. Osoba + czasownik (końcówka uzależniona od czasu) + reszta zdania, kuesztyn tag w przeczeniu?
for example
Lernen beginnen
na przykład
You work with Dave, don’t you?
Lernen beginnen
Pracujesz z Dejvem, prawda?
construction negative sentence - question tag affirmative
Lernen beginnen
Konstrukcja zdanie przeczące - kuesztyn tag twierdzący. Osoba + na przykład don’t + czasownik (końcówka zależnie od czasu) + reszta zdania, kuesztyn tag twierdzący?
for example
Lernen beginnen
na przykład
You don’t work with Dave, do you?
Lernen beginnen
Nie pracujesz z Dejvem, prawda?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.