Delikatne tematy

 0    147 Datenblatt    karla16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ranny
Lernen beginnen
wounded
ewakuować
Lernen beginnen
to evacuate
nosze
Lernen beginnen
stretcher
kule
Lernen beginnen
crutches
osoby z niepełnosprawnością
Lernen beginnen
people with disabilities
zawał serca
Lernen beginnen
a heart attack
On potrzebuje stałej opieki
Lernen beginnen
He needs constant care
Czy wszystko u niego w porządku?
Lernen beginnen
Is he okay?
miejsce dla niepełnosprawnych
Lernen beginnen
disabled spot
Grozi mu ślepota.
Lernen beginnen
He is at risk for blindness.
24 godziny na dobę
Lernen beginnen
24 hours a day
On jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie.
Lernen beginnen
He is on life support.
odłączyć od aparatury podtrzymującej życie
Lernen beginnen
take off life support
odłączyć
Lernen beginnen
disconnect
Czy ona umrze od razu?
Lernen beginnen
Is she gonna die right away?
Serce jest otoczone błoną.
Lernen beginnen
The heart is surrounded by a membrane.
On będzie żyć.
Lernen beginnen
He will live.
Doktorzy mówią, że ma 50% szans na przeżycie.
Lernen beginnen
Doctors says he's got a 50% chance of living.
Kto ci to zrobił?
Lernen beginnen
Who did this to you?
kumpel
Lernen beginnen
buddy
On cierpi.
Lernen beginnen
He is in pain.
Dajcie mu zastrzyk.
Lernen beginnen
Give him a shot.
Banda zbirów zaatakowała mnie w alejce.
Lernen beginnen
A group of thugs attacked me in the alley.
szantażysta
Lernen beginnen
a blackmailer
Opanuj się.
Lernen beginnen
Get a hold of yourself.
zastawić pułapkę na
Lernen beginnen
ambush
tchórzliwy bandzior
Lernen beginnen
cowardly hoodlum
Będzie zdrowy
Lernen beginnen
He's gonna be all right
Nie mogę czekać na ostatnią chwilę
Lernen beginnen
I can't wait until the last minute
dawca narządów
Lernen beginnen
organ donor
lek, leczyć co dotyczy uleczenia czyli całkowitego wyeliminowania choroby
Lernen beginnen
cure
poddać leczeniu
Lernen beginnen
treat
postępować
Lernen beginnen
proceed
układ odpornościowy
Lernen beginnen
immune system
Naukowcy mają nadzieję dokonać przełomu w badaniach nad rakiem.
Lernen beginnen
Scientists are hoping to make a breakthrough in cancer research.
zarazić się
Lernen beginnen
contract
współczucie
Lernen beginnen
sympathy
Przykro mi z powodu twojej straty
Lernen beginnen
I am very sorry for your loss
Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.
Lernen beginnen
My condolences to you and your family.
Zdiagnozowano u niej...
Lernen beginnen
She was diagnosed with...
O rany.
Lernen beginnen
Oh my.
O boziu.
Lernen beginnen
Gosh.
Całe szczęście!
Lernen beginnen
Thank goodness!
Czy u niej w porządku?
Lernen beginnen
Is she all right?
kostucha, śmierć, Ponury Żniwiarz
Lernen beginnen
Grim Reaper
Kazaliśmy Cię zbadać
Lernen beginnen
We had you tested.
modlić się o...
Lernen beginnen
pray for...
odkładać na poźniej
Lernen beginnen
put off
choroba śmiertelna
Lernen beginnen
fatal illness/disease
bliska osoba
Lernen beginnen
close one
ufność, zaufanie, wiara
Lernen beginnen
faith
sens życia
Lernen beginnen
the meaning of life
Dlaczego mi się to przytrafia?
Lernen beginnen
Why is it happening to me?
rak
Lernen beginnen
cancer
czynić dobro
Lernen beginnen
do good
porazenie mózgowe
Lernen beginnen
cerebral palsy
Odebrało mi mowę.
Lernen beginnen
I was speechless.
sparaliżować
Lernen beginnen
paralyse
smutek, żal
Lernen beginnen
sorrow
Żałuję mojej decyzji.
Lernen beginnen
I regret my decision.
Ta choroba stopniowo go paraliżowała.
Lernen beginnen
This disease gradually paralysed him.
chęć życia
Lernen beginnen
will to live
Ona również korzystała z tej okazji, aby zachęcić wszystkie kobiety do regularnych badań kontrolnych.
Lernen beginnen
She also used this opportunity to encourage all women to have regular screenings
Po wypadku miał trudność z chodzeniem.
Lernen beginnen
After the accident he had difficulty with walking.
niepełnosprawność
Lernen beginnen
disability
głuchy
Lernen beginnen
deaf
osoby pełnosprawne
Lernen beginnen
the non-disabled
To był obraźliwy żart.
Lernen beginnen
It was an offensive joke.
osoba poruszająca się na wózku
Lernen beginnen
wheelchair user
obelga
Lernen beginnen
insult
okazywać szacunek
Lernen beginnen
be respectful
głupi
Lernen beginnen
dumb
inwalida
Lernen beginnen
invalid
zaburzenie widzenia
Lernen beginnen
visual impairment
niedorozwinięty
Lernen beginnen
retarded
opóźniony
Lernen beginnen
slow
On jest osobą specjalnej troski
Lernen beginnen
He is a special ed person.
Osoba z niepełnosprawnością psychiczną
Lernen beginnen
Person with a psychiatric disability
świr, stuknięty
Lernen beginnen
wacko, nuts
Osoba z niepełnosprawnością ruchową
Lernen beginnen
A person with physical disability.
upośledzony (obraźliwe)
Lernen beginnen
handicapped
zdeformowany
Lernen beginnen
deformed
kaleka
Lernen beginnen
cripple
karzeł (obraźliwe)
Lernen beginnen
midget
osoba niskiego wzrostu
Lernen beginnen
person of short stature
cierpi na cukrzycę
Lernen beginnen
suffers from diabetes
Moja mama pokonała raka
Lernen beginnen
My mother is a cancer survivor
On jest prawdziwie wyjątkową osobą
Lernen beginnen
He is a truly unique person
Zdiagnozowano u mnie padaczkę.
Lernen beginnen
I was diagnosed with epilepsy.
Jego siostra urodziła się głucha.
Lernen beginnen
His sister was born deaf.
On jest śmiertelnie chory.
Lernen beginnen
He is terminally ill/ He is terminal.
On jest w hospicjum.
Lernen beginnen
He is in hospice care.
Zostały mu jeszcze 3 miesiące życia.
Lernen beginnen
He has 3 more months to live.
Nadal jest przytomny.
Lernen beginnen
He is still conscious.
Jest nieprzytomny.
Lernen beginnen
He is unconscious.
Zmarła na raka
Lernen beginnen
She died of cancer
Jest w fazie remisji.
Lernen beginnen
He is in remission.
Udusił się
Lernen beginnen
He suffocated
On przedawkował
Lernen beginnen
He overdosed
Złamali mu kark
Lernen beginnen
They broke his neck
On nie żyje
Lernen beginnen
He is dead
On żyje
Lernen beginnen
He is alive
białaczka
Lernen beginnen
leukemia
guz, nowotwór
Lernen beginnen
tumor
ostry dyżur
Lernen beginnen
emergency room
nowotwór złośliwy
Lernen beginnen
malignant tumour
nowotwór łagodny
Lernen beginnen
benign tumour
sala operacyjna
Lernen beginnen
operating theatre or theater
chemioterapia
Lernen beginnen
chemotherapy or chemo
utonąć
Lernen beginnen
drown
dławić się
Lernen beginnen
choke
zakopany żywcem
Lernen beginnen
buried alive
spalony żywcem
Lernen beginnen
burned alive
ścięty
Lernen beginnen
decapitated, beheaded
powieszony
Lernen beginnen
hanged
otruty
Lernen beginnen
poisoned
uduszony (przez zaciśnięcie rąk, sznurka, paska, liny)
Lernen beginnen
strangled
wylew
Lernen beginnen
stroke
zabieg
Lernen beginnen
procedure
operacja
Lernen beginnen
surgery
zainfekować, zarazić
Lernen beginnen
infect
infekcja, zakażenie
Lernen beginnen
infection
Szczepię się przeciw grypie co rok.
Lernen beginnen
I vaccinate against the flu every year.
Nie mamy szczepionki na koronawirusa.
Lernen beginnen
We don't have vaccine for coronavirus
szczepienie
Lernen beginnen
vaccination
Jestem odporny na odrę
Lernen beginnen
I'm immune to measles
kroplówka
Lernen beginnen
drip
krwawić
Lernen beginnen
to bleed
uraz
Lernen beginnen
trauma
Zamiast mówić "opóźniony" jest lepiej powiedzieć "z zaburzeniem uczenia się".
Lernen beginnen
Instead of "retarded" it is more respectful to say "with learning disability".
zapalenie ucha
Lernen beginnen
ear inflammation
Mój wujek wziął mnie na tropikalny rejs.
Lernen beginnen
My uncle took me on a tropical cruise.
Nie jestem zdolny do posiadania własnych dzieci.
Lernen beginnen
I am not able to have my own children.
Nie jestem w stanie ci pomóc.
Lernen beginnen
I'm unable to help you.
Jego stan jest krytyczny ale stabilny.
Lernen beginnen
His condition is critical but stable.
Czuję się nieswojo.
Lernen beginnen
I feel uncomfortable.
przewidywalny
Lernen beginnen
predictable
Mam szczęście.
Lernen beginnen
I am blessed.
bezdomny
Lernen beginnen
homeless
Jaki jest twój cel na przyszłość?
Lernen beginnen
What is your goal for The future?
Jego choroba naprawdę na niego wpłynęła.
Lernen beginnen
His illness really affected him.
Mój pies śpi na moich kolanach.
Lernen beginnen
My dog is sleeping on my lap.
oddział intensywnej terapii
Lernen beginnen
ICU
ostry dyżur
Lernen beginnen
A&E (accident and emergency)
poradnia dla kobiet w ciąży
Lernen beginnen
antenatal clinic
Reżyser przeszedł operację zmiany płci.
Lernen beginnen
The director had a sex change operation.
utrata pamięci
Lernen beginnen
memory loss

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.