Discourse markers

 0    23 Datenblatt    hodanat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
by the way
Lernen beginnen
by the way / incidentally
prawdę mówiąc, w rzeczywistości
Lernen beginnen
in fact, actually, as a matter of fact
tak czy inaczej, tak czy tak, tak czy owak
Lernen beginnen
anyway, in any case
nawiązując do (jak już mówimy o książkach, o Harrym, o włoskim żarciu)
Lernen beginnen
speaking of books, of Harry, of Italian food
przynajmniej / co najmniej
Lernen beginnen
at least
jak już mówiłem
Lernen beginnen
as I was saying
ogólnie rzecz biorąc, ogólnie mówiąc
Lernen beginnen
on the whole, in general, generally speaking
ogólnie rzecz biorąc, ostatecznie, biorąc wszystko pod uwagę
Lernen beginnen
all in all
ostatecznie, wszak, mimo wszystko, przecież
Lernen beginnen
after all
poza tym, ponadto, oprócz tego
Lernen beginnen
besides, in addition
oczywiście / w oczywisty sposób
Lernen beginnen
obviously
to znaczy (precyzując wypowiedź)
Lernen beginnen
I mean
innymi słowy
Lernen beginnen
in other words
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
Lernen beginnen
otherwise
co się zaś tyczy (koni), odnośnie (koni), jeśli chodzi o (konie)
Lernen beginnen
as far as horses concerned, as regards horses, regarding horses
to znaczy (precyzując wypowiedź)
Lernen beginnen
that is to say
z jednej strony..., z drugiej strony...
Lernen beginnen
on the one hand..., on the other hand...
mniejsza z tym, mniejsza o to, nieważne
Lernen beginnen
never mind
skądinąd, poza tym, w przeciwnym razie
Lernen beginnen
otherwise
w końcu, ostatecznie, wreszcie koniec końców
Lernen beginnen
finally, eventually, in the end, at last (at long last)
początkowo, na początku
Lernen beginnen
initially, in the beginning
na początku czegoś / na końcu czegoś
Lernen beginnen
at the beginning of something / at the end of something
wręcz przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.