Dla w.p. 1_4_1

 0    22 Datenblatt    swiatangielskiego
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nazywam się
Lernen beginnen
My name is
Miło cię poznać
Lernen beginnen
Niece to meet you
Nazywam się George Miło cię poznać
Lernen beginnen
My name's George. Nice to meet you
Miło cię poznać, George. Mam na imię Victoria
Lernen beginnen
Nice to meet you, George. I'm Victroia
Jeśli pozwolisz
Lernen beginnen
If you will excuse me
Przywitać się z kimś, zamienić z kimś słówko
Lernen beginnen
say hello to sb
Więc jak ci się podoba w Warszawie
Lernen beginnen
So how are you enjoying your stay in Warsaw?
Dziś zimno, muszę przyznać.
Lernen beginnen
Pretty cols, I'd say.
Ale to piękne miasto.
Lernen beginnen
But it's a beautiful city.
Jeśli pozwolisz muszę się tylko z kimś przywitać
Lernen beginnen
I you will excuse me. I must just go and say hello to someone.
Pozwól, że cię przedstawie (komuś)
Lernen beginnen
Let me introduce you to
Miło mi cię poznać
Lernen beginnen
Pleased to meet you
Skąd jesteś
Lernen beginnen
Where are you from?
Ross, pozwól, że przedstawie cię Annie Swan
Lernen beginnen
Ross, let me introduce you to Anna Swan
Miło cie poznać, Anno. Skąd jesteś?
Lernen beginnen
Pleased to meet you Anna. Where are you from?
Miło znów cię widzieć
Lernen beginnen
Nice to see you again
Nie narzekam
Lernen beginnen
Can't complain
Andrea! Miło cię znowu widzieć. Co u ciebie?
Lernen beginnen
Andrea! Nice to see you again. How are things?
Nie narzekam. A u ciebie?
Lernen beginnen
Can't complain. And what about you?
Chciał bym, abyś poznał/a
Lernen beginnen
I'd like you to meet
Jane, Chciał bym, zebyś poznała Adama.
Lernen beginnen
Jane. J'd like you to meet Adam.
Miło cię poznać
Lernen beginnen
Nice to meet you

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.