droga Polski do UE (daty)

 0    21 Datenblatt    Night Niger
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polska – EWG
Lernen beginnen
16 września 1988
powstanie PHARE
Lernen beginnen
14 lipca 1989
umowa handlowa i wspólpracy handlowej i gospodarczej WE-RP
Lernen beginnen
19 września 1989
powołanie Ambasadora RP przy WE
Lernen beginnen
26 luty 1990
Jan Kułakowski
Powołanie pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej
Lernen beginnen
26 stycznia 1991
Jacek Saryusz-Wolski
Podpisanie Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a WE
Lernen beginnen
16 grudnia 1991
Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich)
Lernen beginnen
21-22 czerwca 1993
Wejście w życie Układu europejskiego
Lernen beginnen
1 luty 1994
Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE
Lernen beginnen
8 kwietnia 1994
konferencji w Essen
Lernen beginnen
9-10 grudnia 1994
Formalne potwierdzenie strategii, tzw. białej księgi (Cannes)
Lernen beginnen
26–27 czerwca 1995
szczyt w Madrycie
Lernen beginnen
15-16 grudnia 1995
Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Lernen beginnen
3 października 1996
Przyjęcie przez rząd RP Narodowej Strategii Integracji (NSI)
Lernen beginnen
28 stycznia 1997
Rozpoczęcie w Brukseli negocjacji członkowskich
Lernen beginnen
31 marca 1998
Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską (nowa edycja PHARE)
Lernen beginnen
12-13 grudnia 1997
Przyjęcie przez rząd RP pierwszej edycji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
Lernen beginnen
23 czerwca 1998
Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
Lernen beginnen
16 marca 1998
Ustanowienie pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo w UE (Główny negocjator)
Lernen beginnen
24 marca 1998
Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
Lernen beginnen
27 marca 1998
Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
Lernen beginnen
9 października 2002

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.