English grammar in use

 0    9 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie możesz tu skręcić w prawo. musisz skręcić w lewo
Lernen beginnen
you can't turn right here. you have to turn left
Muszę nosić okulary do czytania
Lernen beginnen
I have to wear glasses for reading
on musi pracować do późna
Lernen beginnen
he has to work late
w zeszłym tygodniu Tina złamała rękę i musiała iść do szpitala
Lernen beginnen
last week Tina broke her arm and had to go to hospital
Nie musiałem iść do lekarza od wieków
Lernen beginnen
I haven't had to go to the doctor for ages
co muszę zrobić, aby uzyskać nowe prawo jazdy?
Lernen beginnen
what do I have to do to get a new driving license?
Karen nie musi pracować w soboty
Lernen beginnen
karen doesn't have to work Saturdays
dlaczego musiałeś wcześniej wyjść?
Lernen beginnen
why did you have to leave early?
jeśli ból się pogorszy, będziesz musiał udać się do lekarza
Lernen beginnen
if the pain gets worse, you'll have to go to the doctor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.