English Phrases Numbers and money

 0    43 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
11 dolarów.
Lernen beginnen
11 dollars.
52 centy.
Lernen beginnen
52 cents.
Kilka.
Lernen beginnen
A few.
Trochę.
Lernen beginnen
A little.
Wezwać policję.
Lernen beginnen
Call the police.
Czy twoja żona lubiła Kalifornię?
Lernen beginnen
Did your wife like California?
Czy masz kawę?
Lernen beginnen
Do you have any coffee?
Czy masz cos tanszego?
Lernen beginnen
Do you have anything cheaper?
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
Lernen beginnen
Do you take credit cards?
Jak płacisz?
Lernen beginnen
How are you paying?
Ile osób jest w Nowym Jorku?
Lernen beginnen
How many people are there in New York?
Ile są te kolczyki?
Lernen beginnen
How much are these earrings?
Ile kosztuje dziennie?
Lernen beginnen
How much does it cost per day?
Ile to kosztuje?
Czy mógłby pan powiedzieć mi ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much does this cost?
Can you tell me how much it is?
Ile jestem ci winien?
Lernen beginnen
How much do I owe you?
Ile kosztuje podróż do Miami?
Lernen beginnen
How much is it to go to Miami?
Ile zarabiasz?
Lernen beginnen
How much money do you make?
Chciałbym zjeść w restauracji 5th street.
Lernen beginnen
I'd like to eat at 5th street restaurant.
Nie mam dziewczyny.
Lernen beginnen
I don't have a girlfriend.
Nie mam żadnych pieniędzy.
Lernen beginnen
I don't have any money.
Mam rezerwację.
Lernen beginnen
I have a reservation.
Będę miał to samo.
Lernen beginnen
I'll have the same thing.
Zapłacę za obiad.
Lernen beginnen
I'll pay for dinner.
Zapłacę za bilety.
Lernen beginnen
I'll pay for the tickets.
Mam 26 lat.
Lernen beginnen
I'm 26 years old.
Muszę ćwiczyć mój angielski.
Lernen beginnen
I need to practice my English.
Czyż nie?
Lernen beginnen
Isn't it?
Czy to w porządku?
Lernen beginnen
Is that ok?
Czy jest do mnie poczta?
Lernen beginnen
Is there any mail for me?
Jest 23:30.
Lernen beginnen
It's 11:30pm.
Jest kwadrans po dziewiątej.
Lernen beginnen
It's is a quarter past nine.
Proszę wejdź.
Lernen beginnen
Please come in.
Przepraszamy, nie akceptujemy kart kredytowych.
Lernen beginnen
Sorry, we don't accept credit cards.
Przepraszamy, akceptujemy tylko gotówkę.
Lernen beginnen
Sorry, we only accept Cash.
Ta restauracja nie jest droga.
Lernen beginnen
That restaurant is not expensive.
To jest zbyt drogie.
Lernen beginnen
That's too expensive.
Jest tu wielu ludzi.
Lernen beginnen
There are many people here.
Kosztują 26 dolarów dziennie.
Lernen beginnen
They charge 26 dollars per day.
Jaki jest kurs wymiany dla dolarów?
Lernen beginnen
What's the exchange rate for dollars?
Jaki jest numer telefonu?
Lernen beginnen
What's the phone number?
Gdzie mogę kupić bilety?
Lernen beginnen
Where can I buy tickets?
Gdzie chciałbyś się spotkać?
Lernen beginnen
Where would you like to meet?
Który jest lepszy?
Lernen beginnen
Which one is better?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.