English Phrases Dining

 0    58 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy jesteś tu sam?
Lernen beginnen
Are you here alone?
Czy mogę zabrać przyjaciela?
Lernen beginnen
Can I bring my friend?
Czy mogę otrzymać paragon?
Lernen beginnen
Can I have a receipt please?
Czy to może być tańsze?
Lernen beginnen
Can it be cheaper?
Czy możemy poprosić o menu?
Lernen beginnen
Can we have a menu please,
Czy możesz to dla mnie zatrzymać?
Lernen beginnen
Can you hold this for me?
Czy masz jakieś dzieci?
Lernen beginnen
Do you have any children?
Czy wiesz, ile to kosztuje?
Lernen beginnen
Do you know how much it costs?
Jadłeś w tej restauracji?
Lernen beginnen
Have you eaten at that restaurant?
Jadłeś już?
Lernen beginnen
Have you eaten yet?
Czy kiedykolwiek jadłeś zupę ziemniaczaną?
Lernen beginnen
Have you ever had Potato soup?
Lubi sok, ale nie lubi mleka
Lernen beginnen
He likes juice but he doesn't like milk
Oto twoja sałatka,
Lernen beginnen
Here is your salad,
Oto twoje zamówienie,
Lernen beginnen
Here's your order,
Jak to smakuje?
Lernen beginnen
How does it taste?
Jak dużo ludzi? (restauracja)
Lernen beginnen
How many people? (restaurant)
Zgadzam się,
Lernen beginnen
I agree,
Poproszę stolik przy oknie,
Lernen beginnen
I'd like a table near the window,
Chciałbym zadzwonić do Stanów Zjednoczonych,
Lernen beginnen
I'd like to call the United States,
Nie byłem tam,
Lernen beginnen
I haven't been there,
Nie skończyłem jeść,
Lernen beginnen
I haven't finished eating,
Lubię to,
Lernen beginnen
I like it,
Dam ci telefon,
Lernen beginnen
I'll give you a call,
Poproszę filiżankę herbaty,
Lernen beginnen
I'll have a cup of tea please,
Poproszę szklankę wody,
Lernen beginnen
I'll have a glass of water please,
Jestem z ameryki,
Lernen beginnen
I'm from America,
Idę do łożka,
Lernen beginnen
I'm going to bed,
Jestem tu w interesach,
Lernen beginnen
I'm here on business,
Przykro mi,
Lernen beginnen
I'm sorry,
Mam tylko 5 dolarów,
Lernen beginnen
I only have 5 dollars,
Myślę, że muszę iść do lekarza,
Lernen beginnen
I think I need to see a doctor,
Jest 25 sierpnia,
Lernen beginnen
It's August 25th,
Rozumiem,
Lernen beginnen
I understand,
3 czerwca,
Lernen beginnen
June 3rd,
Jedzenie było pyszne,
Lernen beginnen
The food was delicious,
W lodówce są jabłka,
Lernen beginnen
There are some apples in the refrigerator,
W pobliżu jest restauracja,
Lernen beginnen
There's a restaurant near here,
Jest tam restauracja, ale nie sądzę, że jest bardzo dobra,
Lernen beginnen
There's a restaurant over there, but I don't think it's very good,
Kelner!
Lernen beginnen
Waiter!
Kelnerka!
Lernen beginnen
Waitress!
Możemy jeść włoskie lub chińskie jedzenie,
Lernen beginnen
We can eat Italian or Chinese food,
Poproszę dwie szklanki wody,
Lernen beginnen
We'll have two glasses of water please,
Co będziesz miał?
Lernen beginnen
What are you going to have?
Co polecasz?
Lernen beginnen
What do you recommend?
Jaki jest twój adres e-mail?
Lernen beginnen
What's your email address?
Czego chciałbyś się napić?
Lernen beginnen
What would you like to drink?
Co chciałbyś zjeść?
Lernen beginnen
What would you like to eat?
Gdzie jest bankomat?
Lernen beginnen
Where is an ATM?
Gdzie jest lekarz, który mówi po angielsku?
Lernen beginnen
Where is there a doctor who speaks English?
Który?
Które miejsca (siedzące) są nasze?
Lernen beginnen
Which one?
Which seats are ours?
Czy mógłbyś go poprosić o przybycie tutaj?
Lernen beginnen
Would you ask him to come here?
Chciałbyś szklankę wody?
Lernen beginnen
Would you like a glass of water?
Wolisz kawę czy herbatę?
Lernen beginnen
Would you like coffee or tea?
Chciałbyś coś do picia?
Lernen beginnen
Would you like something to drink?
Czy chciałbyś trochę wody?
Lernen beginnen
Would you like some water?
Czy chcesz trochę wina?
Lernen beginnen
Would you like some wine?
Czy chciałby Pan pójść na spacer?
Lernen beginnen
Would you like to go for a walk?
Czy chciałbyś oglądać telewizję?
Lernen beginnen
Would you like to watch TV?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.