English Phrases Phone/internet/mail

 0    43 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę zobaczyć Pana paszport?
Lernen beginnen
Can I see your passport please?
Czy mogę odebrać wiadomość?
Lernen beginnen
Can I take a message?
Czy mogę to przymierzyć?
Lernen beginnen
Can I try it on?
Czy możemy tam usiąść?
Lernen beginnen
Can we sit over there?
Czy przyjechałeś z rodziną?
Lernen beginnen
Did you come with your family?
Czy myślisz, że to możliwe?
Lernen beginnen
Do you think it's possible?
Tu jest mój numer,
Lernen beginnen
Here's my number,
Nie ma go teraz,
Lernen beginnen
He's not in right now,
Cześć, czy jest tam pani Smith?
Lernen beginnen
Hi, is Mrs, Smith there, please?
Poproszę też trochę wody,
Lernen beginnen
I'd like some water too, please,
Chciałbym kupić butelkę wody, proszę,
Lernen beginnen
I'd like to buy a bottle of water, please,
Chciałbym coś kupić,
Lernen beginnen
I'd like to buy something,
Chciałbym pójść do sklepu,
Lernen beginnen
I'd like to go to the store,
Chciałbym wynająć samochód,
Lernen beginnen
I'd like to rent a car,
Chciałbym wysłać faks,
Lernen beginnen
I'd like to send a fax,
Chciałbym wysłać to do Ameryki,
Lernen beginnen
I'd like to send this to America,
Chciałbym porozmawiać z Panem Smithem, proszę,
Lernen beginnen
I'd like to speak to Mr, Smith please,
Mam troje dzieci, dwie dziewczynki i jednego chłopca,
Lernen beginnen
I have three children, two girls and one boy,
Zaraz wracam,
Lernen beginnen
I'll be right back,
Oddzwonię później,
Lernen beginnen
I'll call back later,
Zadzwonię do ciebie w piątek,
Lernen beginnen
I'll call you on Friday,
Nauczę cię,
Lernen beginnen
I'll teach you,
Wszystko w porządku,
Lernen beginnen
I'm ok,
Potrzebuję trochę tkanek,
Lernen beginnen
I need some tissues,
Czy istnieje przewodnik mówiący po angielsku?
Lernen beginnen
Is there an English speaking guide?
Chcę dać ci prezent,
Lernen beginnen
I want to give you a gift,
Mężczyzna czy kobieta?
Lernen beginnen
Male or female?
Mój telefon komórkowy nie ma dobrego odbioru,
Lernen beginnen
My cell phone doesn't have good reception,
Mój telefon komórkowy nie działa,
Lernen beginnen
My cell phone doesn't work,
Proszę zdejmij buty,
Lernen beginnen
Please take off your shoes,
Przepraszam, myślę, że mam zły numer,
Lernen beginnen
Sorry, I think I have the wrong number,
Jaki jest numer kierunkowy?
Lernen beginnen
What is the area code?
Jak nazywa się firma, w której pracujesz?
Lernen beginnen
What's the name of the company you work for?
Co jest nie tak?
Lernen beginnen
What's wrong?
Jaki jest Twój adres?
Lernen beginnen
What's your address?
Gdzie mogę znaleźć szpital?
Lernen beginnen
Where can I find a hospital?
Gdzie jest najbliższa restauracja?
Lernen beginnen
Where's the closest restaurant?
Gdzie jest apteka?
Lernen beginnen
Where's the pharmacy?
Kim jesteś?
Lernen beginnen
Who are you?
Kto to jest?
To Marysia.
Lernen beginnen
Who is that?
It's Mary.
z kim chciałbyś rozmawiać?
Lernen beginnen
Who would you like to speak to?
Zabierzesz mnie do domu?
Lernen beginnen
Will you take me home?
Chcesz wody lub mleka?
Lernen beginnen
Would you like water or milk?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.