FILE 2 - STRONG ADJECTIVES

 0    20 Datenblatt    elzbietasmolinska1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
upalnie gorąco
Czy mogę otworzyć okno? Tu jest upalnie gorąco.
Lernen beginnen
boiling hot
Can I open a window? It’s boiling hot in here.
zachwycony
Sandy będzie zachwycona na Twój widok.
Lernen beginnen
delighted
Sandy will be delighted to see you.
pyszny
Ta pizza jest pyszna.
Lernen beginnen
delicious
This pizza is delicious.
olbrzymi
Drużyna włożyła ogromny wysiłek.
Lernen beginnen
enormous
The team made an enormous effort.
wyczerpany
Po 2 godzinach spędzonych w zimnej wodzie był wyczerpany.
Lernen beginnen
exhausted
After 2 hours spent in cold water he was exhausted.
fantastyczny
Lot rakietą na księżyc musi być fantastyczny.
Lernen beginnen
fantastic
Flying to the moon in a spaceship must be fantastic.
bardzo brudny
Kuchnia Johna jest obrzydliwie brudna.
Lernen beginnen
filthy
John's kitchen is filthy.
bardzo zimno, lodowato
Jest bardzo zimno w tym mieszkaniu. Czy mogę włączyć ogrzewanie?
Lernen beginnen
freezing
It’s freezing in this house. Can I turn on the heating?
wściekły
Mieszkańcy tej okolicy są wściekli na decyzję.
Lernen beginnen
furious
Residents in the area are furious at the decision.
przezabawny
Przezabawna historia.
Lernen beginnen
hilarious
A hilarious story.
umierający z głodu
Nie jadłem cały dzień. Umieram z głodu.
Lernen beginnen
starving
I haven't eaten all day. I'm starving.
przerażony
Była przerażona kiedy odkryła że on kocha Rose.
Lernen beginnen
horrified
She was horrified to discover that he loved Rose.
maleńki
Maleńkie mieszkanko.
Lernen beginnen
tiny
Tiny flat.
przemoknięty
Przebierz się - Masz przemoknięta koszulę.
Lernen beginnen
drenched
Get changed - Your shirt is drenched.
zdruzgotany
Zdruzgotana wdowa każdego dnia tęskniła za mężem.
Lernen beginnen
devastated
The devastated widow missed her husband every day.
wspaniały
Jim był wspaniałym towarzyszem.
Lernen beginnen
wonderful
Jim was a wonderful companion.
podekscytowany, podniecony
Jestem podekscytowany wyjazdem do Meksyku.
Lernen beginnen
excited
I'm so excited about going to Mexico!
olśniewający
Ona wyglądała po prostu olśniewająco.
Lernen beginnen
gorgeous
She just looked gorgeous.
otyły
Powinna zrzucić parę kilo - jest nieco otyła.
Lernen beginnen
obese
She should lose a few kilos - she is a bit obese.
wstrętny, ohydny
Myślę, że palenie to wstrętny nawyk.
Lernen beginnen
disgusting
I think smoking is a disgusting habit.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.