fiszki z zajęć

 0    553 Datenblatt    alx
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyciągać
Lernen beginnen
take out
okoliczności
Lernen beginnen
circumstances [serkomstances]
drzemka
Lernen beginnen
nap
spuchnięty
Lernen beginnen
swollen
kolano
Lernen beginnen
knee
ścieki kanalizacyjne
Lernen beginnen
sewage system
śmieci
Lernen beginnen
rubbish (śmieci składowane) / litter (rozsypane śmieci)
przesada
Lernen beginnen
exaggeration / overreact
trumna
Lernen beginnen
coffin
jednorazowy
Lernen beginnen
disposable
podsłuchiwać
Lernen beginnen
eavesdrop
stać na coś / pozwolić sobie na...
Lernen beginnen
to afford
I can afford it / I can afford to buy it
have you ever...?
Lernen beginnen
Czy kiedykolwiek...?
obydwa
Lernen beginnen
both
Both banana and apples
katastrofa
Lernen beginnen
disaster
behawioralny / zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
różnorodność / wariacto
Lernen beginnen
variety [werajeti] / diversity
różny
Lernen beginnen
various
chory
Lernen beginnen
sick
pozbyć się czegoś
Lernen beginnen
get rid of sth
smażyć
Lernen beginnen
fry
kupować coś na raty
Lernen beginnen
to buy sth on instalment
śmietana
Lernen beginnen
sour cream ["sałer..."]
nalewać
Lernen beginnen
pour
biedny
Lernen beginnen
poor
artykuły spożywcze
Lernen beginnen
groceries
czosnek
Lernen beginnen
garlic
zamieszki
Lernen beginnen
riots
łańcuch
Lernen beginnen
chain
miałem dostać z pepperoni
Lernen beginnen
I was supposed to get pepperoni pizza / I suppose (przypuszczam)
wzrastać w szybkim tempie
Lernen beginnen
to surge [serdż] / increase (wzrost) / decrease (spadek)
spadać (gwałtownie)
Lernen beginnen
to plummet
Skąd jesteś?
Lernen beginnen
Where are you from?
Lubię pić lane piwo
Lernen beginnen
I like drinking draught [draft] beer.
Czy mogę dostać Barbie?
Lernen beginnen
Can I get Barbie?
Kubek jest na stole
Lernen beginnen
There is a mug on the table.
Czy jest SPA w hotelu?
Lernen beginnen
Is ther SPA at the hotel?
Nie ma zamówienia w systemie
Lernen beginnen
There is no order in the system.
Czy macie pizze na wynos?
Lernen beginnen
Do you have pizza take-away?
Chciałbym wynająć łódkę.
Lernen beginnen
I would like to rent a boat.
Potrzebuję nici.
Lernen beginnen
I need threads [treds].
Muszę iść do pracy.
Lernen beginnen
I have to go to work.
Czy ja muszę wypełnić ten formularz?
Lernen beginnen
Do I have to fill this form?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it? / What is the price?
Nie musisz płacić teraz.
Lernen beginnen
You don't have to pay now.
Gdzie jest stacja benzynowa?
Lernen beginnen
Where is a gas station?
Gdzie mogę znaleźć chleb?
Lernen beginnen
Where can I find some bread.
Ja teraz jem.
Lernen beginnen
I am eating now.
Ty teraz prowadzisz auto.
Lernen beginnen
You are driving a car / pytanie: Are you driving now?
On teraz śpi.
Lernen beginnen
He is sleeping now / pytanie: Is he sleeping?
Ona teraz zarabia.
Lernen beginnen
She is earning money now. / pytanie: Is she earning...?
My teraz rezerwujemy.
Lernen beginnen
We are booking a hotel now. / pytanie: Are we booking?
Wy teraz rozwiązujecie problem.
Lernen beginnen
You are solving problem now. / pytanie: Are you solving...?
Nie mamy czas.
Lernen beginnen
We have no time.
Ja byłem wczoraj w ZOO.
Lernen beginnen
I was at ZOO yesterday.
Ty byłeś wczoraj w pracy.
Lernen beginnen
You were at work yesterday.
Gdzie Ty byłeś wczoraj?
Lernen beginnen
Where were you yesterday?
Piłem przez całą noc.
Lernen beginnen
I was drinking all night.
Sprzedawałem jabłka.
Lernen beginnen
I was seeling apples.
Musiałem kupić papierosy.
Lernen beginnen
I had to but cigarretes.
Na wynos.
Lernen beginnen
takeaway / take out
danie główne.
Lernen beginnen
main course
dolewka (napoju)
Lernen beginnen
refill
kelner / kelnerka
Lernen beginnen
waiter / waitress
kucharz
Lernen beginnen
cook / chef (szef kuchni)
łyżka
Lernen beginnen
spoon
napiwek
Lernen beginnen
tip
napoje
Lernen beginnen
beverages / drinks
gazowany
Lernen beginnen
fizzy / sparkling
niegazowany
Lernen beginnen
still
serwetka
Lernen beginnen
napkin
taca
Lernen beginnen
tray
widelec
Lernen beginnen
fork
nóż
Lernen beginnen
knife
piwo beczkowe / lane
Lernen beginnen
draught [draft] beer / tap beer
z lodem (alkohol whisky)
Lernen beginnen
on the rocks
zapłacić rachunek
Lernen beginnen
pay the bill
na koszt firmy
Lernen beginnen
on the house
przewidzieć
Lernen beginnen
foresee / predict / forecast (prognoza)
susza
Lernen beginnen
drought [draut]
rozległy
Lernen beginnen
vast
para wodna
Lernen beginnen
vapour
nieparzysty / dziwny
Lernen beginnen
odd
parzysty / równy / nawet
Lernen beginnen
even
szalony / postrzelony
Lernen beginnen
freak
przeciąg
Lernen beginnen
draught [draft]
zachmurzone
Lernen beginnen
overcast / cloudy
śnieg z deszczem
Lernen beginnen
sleet / it's sleeting
gradobicie
Lernen beginnen
hail / it's hailing
źle się czuć
Lernen beginnen
under the weather
na czarną godzinę
Lernen beginnen
for a rainy day
I need to put some money for a rainy day
być przytłoczonym
Lernen beginnen
to be overwhelmed
ślisko
Lernen beginnen
slippery
trzeźwy / wytrzeźwieć
Lernen beginnen
sober / sober up (wytrzeźwieć)
bystry / zdolny
Lernen beginnen
smart / gifted (zdolny)
odmówić
Lernen beginnen
refuse
założyć firmę
Lernen beginnen
set up a company
rosnąć / rozwijać
Lernen beginnen
to grow up
klimatyzacja
Lernen beginnen
air conditioning
otrzymywać
Lernen beginnen
receive / get
faktura
Lernen beginnen
invoice
na wynos
Lernen beginnen
takeaway
podgrzać
Lernen beginnen
heat up
maska
Lernen beginnen
hood
przyznawać się
Lernen beginnen
to confess
lubię sposób w jaki on się ubiera
Lernen beginnen
I like the way he dresses
szukać
Lernen beginnen
look for sth
za 2 dni
Lernen beginnen
in 2 days
usterka
Lernen beginnen
fault / failure (awaria)
gniazdko
Lernen beginnen
socket
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ / to hire
zamówienie
Lernen beginnen
an order / to order
na 2 tygodnie
Lernen beginnen
for 2 weeks
użyteczny
Lernen beginnen
useful / useless (nieużyteczny)
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
zalety
Lernen beginnen
adventages / disadventages (wady)
rozszerzać horyzonty
Lernen beginnen
to broken the mind
możliwości
Lernen beginnen
posibilities
wynalazek
Lernen beginnen
invention / to invent
związek / relacja
Lernen beginnen
relationship
krzywdzić
Lernen beginnen
to do harm
zmęczony
Lernen beginnen
tired
marnować
Lernen beginnen
to waste
być narażonym
Lernen beginnen
to be exposed to sth
negatywny wpływ
Lernen beginnen
negatice impact / influence
według...
Lernen beginnen
according to...
być uzależnionym od
Lernen beginnen
to be addicted to
robi się ciemno
Lernen beginnen
it's getting dark
zdawać sobię sprawę
Lernen beginnen
realize sth
stać na coś
Lernen beginnen
I can afford a car / I can afford to buy
po za tym
Lernen beginnen
apart from
przenocować kogoś
Lernen beginnen
put sb up
rękaw
Lernen beginnen
sleeve
sprawdzić coś / szukać
Lernen beginnen
to look sth up / check
od razu / rach-ciach
Lernen beginnen
straight away
gościnny
Lernen beginnen
hospitable / hospitality (gościnność)
hojny
Lernen beginnen
generous
urazić kogoś
Lernen beginnen
to offend
popełnić
Lernen beginnen
to commit
znienacka
Lernen beginnen
out of the blue
pozwolić sobie na coś
Lernen beginnen
to afford
skąpy
Lernen beginnen
stingy [stindźi]
sknera
Lernen beginnen
skinflint
kończyć prace
Lernen beginnen
to be off / to finish work
nurkować
Lernen beginnen
dive [dajw]
owoce morza
Lernen beginnen
seafood
na pamieć
Lernen beginnen
by heart
decline
Lernen beginnen
odmawiać (czyimś propozycjom)
przynosić
Lernen beginnen
bring / brought [brot] / brought [brot]
łamać / psuć się
Lernen beginnen
break / broke / broken
brać
Lernen beginnen
take / took / taken
kosztować
Lernen beginnen
cost / cost / cost
przychodzić
Lernen beginnen
come / came / come
kupować
Lernen beginnen
buy / bought [bot] / bought [bot]
dawać
Lernen beginnen
give / gave / given
jeść
Lernen beginnen
eat / ate [ejt] / eaten
pić
Lernen beginnen
drink / drank / drunk
spotykać się
Lernen beginnen
meet / met / met
zostawić / wychodzić
Lernen beginnen
leave / left /left
wiedzieć
Lernen beginnen
know / kewn [niuu] / known [nołn]
wysyłać
Lernen beginnen
send / sent / sent
widzieć
Lernen beginnen
see / saw / seen
płacić
Lernen beginnen
pay / paid / paid
łamać / psuć się
Lernen beginnen
break / broke / broken
zaczynać
Lernen beginnen
begin / began / began
prowadzić (samochód)
Lernen beginnen
drive / drove / driven
budować
Lernen beginnen
build / built / built
łapać
Lernen beginnen
catch / caught [kot] / caught [kot]
słyszeć
Lernen beginnen
hear / heard / heard
iść
Lernen beginnen
go /went /gone
czuć
Lernen beginnen
feel / felt / felt
robić / wykonywać
Lernen beginnen
make / made / made
wychodzić / opuszczać
Lernen beginnen
leave / left / left
wiedzieć / znać
Lernen beginnen
know [noł] / knew [niu] / known [nołn]
muszę iść do pracy
Lernen beginnen
I have to go to work
Musiałem wczoraj kupić chleb
Lernen beginnen
I had to buy some bread yesterday
Czy ja muszę płacić teraz?
Lernen beginnen
Do I habe to pay now?
Nie musiałem wczoraj jeść lunchu
Lernen beginnen
I didn't have to eat lunch yesterday.
Musisz zatrzymać się na czerwonym świetle
Lernen beginnen
You must stop at the red light
(must - ponieważ nakaz regulacja przepisami)
Nie wolno ci tutaj palić
Lernen beginnen
You mustn't smoke in hear
To musiała być chyba miłość
Lernen beginnen
It must have been love.
To musi być chyba miłość
Lernen beginnen
It must be love
Nie musisz dziś wysyłać faktury
Lernen beginnen
You don't have to send invoice today.
On musiał chyba zapomnieć o tym spotkaniu
Lernen beginnen
He must have forgotten (3 forma czas.) about this meeting.
To musi być chyba zepsute
Lernen beginnen
It must be broken
Czy musiałeś wczoraj płacić za lunch?
Lernen beginnen
Did you have to pay for lunch yesterday?
Niepotrzebnie kupiłem ten dom
Lernen beginnen
I needn't have bought this house.
nakładać (np. podatki)
Lernen beginnen
impose
szorstki
Lernen beginnen
abrupt [abrapt]
szorstka (powierzchnia)
Lernen beginnen
rough [raf]
współczucie
Lernen beginnen
compassion
zarozumiały
Lernen beginnen
stuck up
zaradny
Lernen beginnen
resourcefull
He is very resourcefull
obrażalski
Lernen beginnen
touchy person
pokonać kogoś jego własną bronią
Lernen beginnen
to beat sb at his own game
oślepiający
Lernen beginnen
garish / blinding
(bardzo rażący w oczy jaskrawy)
okazać się
Lernen beginnen
turn out
It turned out... (okazało się)
zapiekanka
Lernen beginnen
shepherd's pie
sos pieczeniowy
Lernen beginnen
gravy
cienkie ciasto
Lernen beginnen
slim dough [douł]
pizza on slim dough
łosoć
Lernen beginnen
salmon [samon]
śmietanka / krem
Lernen beginnen
cream
klane ziemniaki
Lernen beginnen
mashed potato
sos (np. do spaghetti pizzy)
sauce
Lernen beginnen
sauce
wieprzowina
Lernen beginnen
pork
krewetki
Lernen beginnen
prawns
przenocować kogoś
Lernen beginnen
put sb up
zgasić (ogień, papierosa)
Lernen beginnen
put out
odpychać / przenosić / przekładać coś na przyszłość
Lernen beginnen
put off / offputting
oszczędzać / odkładać
Lernen beginnen
put away
uśpić (zwierze) / położyć / odstawić
Lernen beginnen
put down
tolerować / znosić
Lernen beginnen
put up with / I can stand it
zawinąć do portu
Lernen beginnen
put in the harbour / put in / put in your hand on the pocket
powiesić
Lernen beginnen
put up
przełożyć coś
Lernen beginnen
put off / put the meeting off
posadzić kogoś
Lernen beginnen
put sb away
zakładać / przytyć
Lernen beginnen
put on
poskładać / postawić
Lernen beginnen
put up
ulotka
Lernen beginnen
leaflet / flyer
praktyki
okres próbny)
Lernen beginnen
apprenticeship [aprentiszip] / training period (staż
łączyć
Lernen beginnen
combine
zapisać się
Lernen beginnen
enrol on
zabrać się za coś
Lernen beginnen
take up / put take up sth / take in up fishing
smak - flavour / banana flavour (smak bananowy)
Lernen beginnen
flavor - flavour / banana flavor (banana flavor)
najnowocześniejszy
Lernen beginnen
state of the art / cutting edge
wprowadzić na rynek
Lernen beginnen
to market / to launch / New Toyota will be launch next year
miasto / dzielnica
Lernen beginnen
borough
rozpieszczony
Lernen beginnen
spoilt / Milk is off (mleko jest zepsute)
wkład / zaangażowanie
Lernen beginnen
commitment
gość(w restauracji)
Lernen beginnen
diner / quest
dobrze się rozwijać
Lernen beginnen
thrive [trajf]
mieszkańcy
Lernen beginnen
residents
gaśnica
Lernen beginnen
extinguisher [estingłiszer] / extinguish (gasić)
wysyłać (towar)
Lernen beginnen
ship
wysyłka
Lernen beginnen
shipment
towary
Lernen beginnen
gods
towary masowe
Lernen beginnen
bulky goods
w chłodniach (przechowywanie)
Lernen beginnen
cool stored
to store
Lernen beginnen
przechowywać / magazynować
kraje zamorskie
Lernen beginnen
overseas countries
przeładunek
Lernen beginnen
transshipment
kurier / przewoźnik
Lernen beginnen
forwarder / carrier
ryzyka i katastrofy
Lernen beginnen
risk and perils (perils - terminologia ubezpieczeniowa)
drobnica (towary)
Lernen beginnen
general cargo
koszt transportu
Lernen beginnen
shipping cost
dostarczone w stanie nieuszkodzonym
Lernen beginnen
sound delivered / sound business (zdrowy biznes - "sound" używany jako zdrowy dla rzeczy nieożywionych)
łamliwy
Lernen beginnen
fragile
łatwo psujące się towary
Lernen beginnen
perishable goods
drogi / tani
Lernen beginnen
expensive / cheap
coach potatoes
Lernen beginnen
leniuch
gaz
Lernen beginnen
accelerator
siedzenie
Lernen beginnen
seat / buckle up (zapiąć się)
zapewniać
Lernen beginnen
ensure
hamulec
Lernen beginnen
break
deska rozdzielcza
Lernen beginnen
dashboard
sprzęgło
Lernen beginnen
clutch
wsparcie
Lernen beginnen
support
tylny
Lernen beginnen
rear
przedni
Lernen beginnen
front
niedogodność / kłopot
Lernen beginnen
inconvenience
szyba (pojazdu)
Lernen beginnen
windscreen
zderzak
Lernen beginnen
bumper
opona
Lernen beginnen
tyre / tire
niezawodny
Lernen beginnen
reliable / rely on (polegać na)
bagażnik
Lernen beginnen
boot
wycieraczka
Lernen beginnen
wiper
jednakże
Lernen beginnen
however
ponadto
Lernen beginnen
moreover
w dodatku
Lernen beginnen
in addition
ponadto / w dodatku
Lernen beginnen
furthermore
dlatego
Lernen beginnen
therefore
istotnie / faktycznie
Lernen beginnen
indeed
na przykład
Lernen beginnen
for example / for instance
w rezultacie
Lernen beginnen
as a result
w przeciwnym razie
Lernen beginnen
otherwise
chociaż / nawet / jeśli
Lernen beginnen
even though
chociaż
Lernen beginnen
although
generalnie
Lernen beginnen
generally
z powodu
Lernen beginnen
due to
w szczególności
Lernen beginnen
especially
właściwie / w sumie
Lernen beginnen
actually
konkurent
Lernen beginnen
competitor
dostawca
Lernen beginnen
supplier
podrzucić
Lernen beginnen
drop off
sugerować / tłumaczyć
Lernen beginnen
get across
I get across to you (wytłumaczę ci coś)
mieć dobre stosunki
Lernen beginnen
get on with / get along with
How are you getting along with your boss
wsiadać / wysiadać (dot. autobusu, pociągu, samolotu))
Lernen beginnen
get on / get off
get off bus/plane
przekonać kogoś / przekabacić
Lernen beginnen
get sb round / persuade / convince
dojść do siebie / przebrnąć przez coś / mieć coś za sobą
Lernen beginnen
get over sth / get sht over
połączyć się
Lernen beginnen
put through / get through
dołować się / być przygnębiony / schodzić
Lernen beginnen
get down
The wheater getting me down
ujść na sucho
Lernen beginnen
get away with
wsiadać / wysiadać (dot. samochodu)
Lernen beginnen
get in / get out
przemieszczać się
Lernen beginnen
get around
I need a car to get around a city
uciekać
Lernen beginnen
get away
dopuszczalna ilość bagażu
Lernen beginnen
luggage allowence
autokar
Lernen beginnen
coach
kazać komuś czekać
Lernen beginnen
Hold sb up
po za tym / w przeciwnym razie
Lernen beginnen
otherwise / apart from
rzecz / artykuł / element
Lernen beginnen
item
bezpłatny
Lernen beginnen
complimentary (ANG) / free of charge (USA)
wóżek
Lernen beginnen
trolley
przestronny
Lernen beginnen
spacious [spejszis]
dużo czegoś
Lernen beginnen
plenty of
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
roboty drogowe
Lernen beginnen
roadworks
unikać
Lernen beginnen
avoid
korek
Lernen beginnen
traffic jam
o dowolnej porze
Lernen beginnen
at all times / at any time
zapewniać
Lernen beginnen
ensure
Jak to się stało?
Lernen beginnen
How did it come about? / How come?
natknąć się / wydawać się
Lernen beginnen
come across
I come across a mother
rozpadać się
Lernen beginnen
come apart
zdobywać / znajdować
Lernen beginnen
come by
schodzić (na dół)
Lernen beginnen
come down
runąć
Lernen beginnen
come down
sprowadzać się do
Lernen beginnen
come down to
zachorować / rozłożyć się
Lernen beginnen
come down with
He came down with flu
udać się / odpaść
Lernen beginnen
come off
schodzić / usuwać/ wychodzić / ujawnić
Lernen beginnen
come out
The book is coming out next week. / It came out great. / It doesn't come out (To nie schodzi)
dochodzić do siebie
Lernen beginnen
come round [arałnd]
When I come round (Kiedy dojdę do siebie)
wpaść do kogoś
Lernen beginnen
come round
Thank you for coming round.
pojawić się
Lernen beginnen
come up
dołączyć
Lernen beginnen
come along
How are you coming along in polish league?
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
come up with
We have to come up with money.
skręcić
Lernen beginnen
turn left/right
zwolnić
Lernen beginnen
slow down
słuchać muzyki
Lernen beginnen
listen to music
dzielić
Lernen beginnen
to share / split (rozdzielić)
szybko
Lernen beginnen
quickly
palić
Lernen beginnen
smoke
czuć
Lernen beginnen
feel / felt / felt
prowadzić
Lernen beginnen
drive / drove / driven
znać / wiedzieć
Lernen beginnen
know / knew / known
inne / różne
Lernen beginnen
different
to jest interesujące
Lernen beginnen
This is interesting
Interesuję się sportem
Lernen beginnen
I'm interested in sport.
Jestem przeciw
Lernen beginnen
I'm against.
ubierać się
Lernen beginnen
get dressed
kurtka
Lernen beginnen
jacket
sławny
Lernen beginnen
famous
robić zdjęcia
Lernen beginnen
take photos
włączyć / wyłączyć
Lernen beginnen
turn on / off
podobny
Lernen beginnen
similar
na przykład
Lernen beginnen
for example
czytać
Lernen beginnen
to read
I'm reading now / I often read
zmieniać
Lernen beginnen
change
płacić
Lernen beginnen
pay / paid /paid
potrzebuję samochód
Lernen beginnen
I need a car
krawat
Lernen beginnen
tie
spódnica
Lernen beginnen
skirt
spodnie
Lernen beginnen
trousers / pants
wygodny
Lernen beginnen
comfortable [komftybyl]
zarabiać
Lernen beginnen
to earn
mówić
Lernen beginnen
speak / spoke /spoken
zajęty
Lernen beginnen
busy
brać prysznic
Lernen beginnen
have a shower
własny biznes
Lernen beginnen
my own business
na zewnątrz
Lernen beginnen
outside
spóźnić się
Lernen beginnen
to be late
dobrze się bawić
Lernen beginnen
enjoy
enjoy you meal - smacznego / How did you enjoy? - Jak ci się podobało?
prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever
pole
Lernen beginnen
field
wioska
Lernen beginnen
village
aktywny
Lernen beginnen
active
warzywa
Lernen beginnen
vegetables
góra
Lernen beginnen
mountain
spędzać / wydawać
Lernen beginnen
spend / spent / spent
wspólny / powszechny
Lernen beginnen
common
spieszyć się
Lernen beginnen
to be in hurry
hurry up - pospieszyć się
stacja benzynowa
Lernen beginnen
gas station
zjechać (na pobocze samochodem)
Lernen beginnen
pull over
pull over the car / pull over McDonald's
poradzić sobie
Lernen beginnen
cope with
lewarek
Lernen beginnen
jack / shifter - lewarek zmiany biegów
złapać gumę (oponę)
Lernen beginnen
get a flat tyre
łąka
Lernen beginnen
meadow
gałąź
Lernen beginnen
branch
spadać
Lernen beginnen
fall down / fell... / fallen...
wyciągać
Lernen beginnen
take out
wkładać
Lernen beginnen
put in
zapinać (pasy)
Lernen beginnen
do up / buckle up (w samochodzie) / fasten (w samolocie)
ściągać
Lernen beginnen
take off
odbierać kogoś
Lernen beginnen
pick up
tandeta / gówno
Lernen beginnen
crap
pogoda do dupy
Lernen beginnen
the weather sucks
wkurza mnie to
Lernen beginnen
piss off
It pisses me off / He pisses me off
odczytać / dostrzec coś
Lernen beginnen
make out
I can't make it out.
wymyślić / zmyślić
Lernen beginnen
make up
przerobić (coś w coś)
Lernen beginnen
make sth into sth
makijaż
Lernen beginnen
make up
put on some makeup
wynagrodzić / rekompensować
Lernen beginnen
make up for / compensate
We will make up for our delay. / How you can make up with your delayed?
Na próżno
Lernen beginnen
to no avail [ewejl]
... but to no avail
związać koniec z końcem
Lernen beginnen
make ends meet
całować się / kochać
Lernen beginnen
make out / she was making out with him
produkty mleczne
Lernen beginnen
dairy products
bałaganić
Lernen beginnen
make a mess
what a mess - co za bałagan?
kazać komuś coś zrobić
Lernen beginnen
make sb do sth
I will make you eat this / I was made to do it - Kazano mi to zrobić
cieknie mi ślinka
Lernen beginnen
It makes my mouth water
iść do tyłu
Lernen beginnen
to go backwards
z tyłu
Lernen beginnen
in the back
tył na przód
Lernen beginnen
on back to front
to put sth on back to front - włożyć coś tył na przód
w tył zwrot
Lernen beginnen
about turn! (Ang.) / about face! (USA)
krok w tył
Lernen beginnen
to step back
cofać (samochodem)
Lernen beginnen
to reverse
znać coś na wylot
Lernen beginnen
to know sth inside out
mieć coś na lewą stronę
Lernen beginnen
to have sth inside out / to turn sth inside out
do góry nogami
Lernen beginnen
upside down
niewypłacalny
Lernen beginnen
insolvent / insovency - upadłość
netto / brutto
Lernen beginnen
net / gross
spłacać pożyczkę
Lernen beginnen
pay off a dept / loan
wykupić
Lernen beginnen
buy out
abonament telefoniczny
Lernen beginnen
standing charge
bagażnik na dach
Lernen beginnen
roof rack
bagażnik samochodowy (tylny)
Lernen beginnen
trunk / boot
wejście
Lernen beginnen
entrance / enter
główny / główne
Lernen beginnen
main
przyjeżdzać / przybywać
Lernen beginnen
arrive
wkrótce
Lernen beginnen
soon
wierzyć
Lernen beginnen
believe
mówić głośniej
Lernen beginnen
speak up
pojawiać się
Lernen beginnen
appear / come up
prom
Lernen beginnen
ferry
także
Lernen beginnen
also
rzeka
Lernen beginnen
river
pomnik / budowla
Lernen beginnen
monument
wiek
Lernen beginnen
century
lodowisko
Lernen beginnen
ice-rink
jezioro
Lernen beginnen
lake
morze
Lernen beginnen
sea
wypadek śmiertelny
Lernen beginnen
fatal accident
brać za pewnik
Lernen beginnen
take for granted
I didn't take this food for granted (nie brałem jedzenia za pewniek - w sensie - nie spodziewałem się)
tempo
Lernen beginnen
pace [pejs]
krawężnik
Lernen beginnen
curb
niedożywienie
Lernen beginnen
malnutrition / mal - oznacza coś negatywnego (np. malkontent malfunction)
potwierdzić / uznać (np. zamówienie)
Lernen beginnen
acknowledge
O.A. (w mailach - Order Acknowledge) / Your order no. 2 is being put into effects (twoje zamówienie jest właśnie realizowane)
wpaść w poślizg
Lernen beginnen
to go into a skid / skidmark - ślady hamowania
poślizgnąć się
Lernen beginnen
to slip
śliska droga
Lernen beginnen
slippery road / road is slippery
kształt
Lernen beginnen
shape
wspinać się
Lernen beginnen
climb
wyprzedzać
Lernen beginnen
overtake
przejmować
Lernen beginnen
take over
zabrać się do roboty
Lernen beginnen
buckle down
I have to buckle down to a project/work
na każdą pogodę
Lernen beginnen
all-weather
all-weather shoes
popularny produkt
Lernen beginnen
blue chip (okr. biznesowe) / popular product
nadwyżka
Lernen beginnen
surplus [serplas] (okr. biznesowe)
projekt / strategia
Lernen beginnen
blueprint (okr. biznesowe)
pozyskiwać klientów
Lernen beginnen
canvassing (okr. biznesowe)
poprawka
Lernen beginnen
amendment (okr. biznesowe)
correction
narazić się na ryzyko
Lernen beginnen
to run the risk of (okr. biznesowe)
tworzyć strategię
Lernen beginnen
to develop strategies
artykuły sprzedawane poniżej kosztów
Lernen beginnen
loss leader
bankomat
Lernen beginnen
ATM (Automatic Teller Machine)
przelew
Lernen beginnen
money transfer cashflow
poprzednik
Lernen beginnen
predecessor
widocznie / najwyraźniej
Lernen beginnen
apparently
okazja
Lernen beginnen
bargain
skłonny / chętny
Lernen beginnen
willing / keen to
przeszkoda
Lernen beginnen
obstruction
wzajemny / obustronny
Lernen beginnen
mutual
niewątpliwie / zapewne / pewnie
Lernen beginnen
undoubtedly
they are undoubtedly guilty
na pewno / z pewnością
Lernen beginnen
certainly
utrzymać / zachować
Lernen beginnen
maintain
pomimo
Lernen beginnen
despite
kpina / farsa
Lernen beginnen
mockery
matacz / kłamca / krętacz
Lernen beginnen
prevaricator
właściwy / stosowny / należyty
Lernen beginnen
appropriate
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
nieład / nieporządek
Lernen beginnen
disorder
unieważnić / odwołać / cofnąć
Lernen beginnen
revoke
utrudniać
Lernen beginnen
hamper
spór / zwada / dyskutować / kwestionować
Lernen beginnen
dispute
świadomy
Lernen beginnen
aware
niezwykły
Lernen beginnen
extraordinary / unusual
rumieniec /rumienić się
Lernen beginnen
blush
oskarżać / zarzucać / obwiniać
Lernen beginnen
accuse
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
poufny / zaufany
Lernen beginnen
confidential
skurcz
Lernen beginnen
spasm
roczny / coroczny / jednoroczny
Lernen beginnen
annual
oczekiwać / przewidywać
Lernen beginnen
anticipate
zakazany / zabroniony
Lernen beginnen
forbidden
krajowy / domowy
Lernen beginnen
domestic
wyrównać / zrównać
Lernen beginnen
align
odnowienie / ponowienie
Lernen beginnen
renewal
podobno
Lernen beginnen
reportedly
w sprawie / odnośnie do / co się tyczy
Lernen beginnen
regarding
gaża
Lernen beginnen
salaray / wage
rostrzygać / uregulować
Lernen beginnen
settle
opłata
Lernen beginnen
fee
odpowiedni / właściwy
Lernen beginnen
suitable
przecięcie / skrzyżowanie / przecięcie się
Lernen beginnen
intersection
wpływ / oddziaływanie
Lernen beginnen
influence
zwinąć / zapadać się / zawalić się
Lernen beginnen
collapse
rozwijać / rozszerzać
Lernen beginnen
expand
wobec
Lernen beginnen
considering
wpłynąć / oddziaływać
Lernen beginnen
affected
rozkaz
Lernen beginnen
order / command
ankieta / badanie
Lernen beginnen
survey
obliczanie / wycena / ocena
Lernen beginnen
evaluation
podwyższony
Lernen beginnen
elevated
wstążka
Lernen beginnen
ribbon
zdolny do
Lernen beginnen
able to
malina
Lernen beginnen
raspberry
brutalny / okrutyny / dziki
Lernen beginnen
savage
dostosować / wyregulować
Lernen beginnen
adjust
zwiększać / powiększać / pomnażać
Lernen beginnen
augment
ponosić
Lernen beginnen
suffer
fajnie jak w kombajnie
Lernen beginnen
cool as a combine harvester
często używane
Lernen beginnen
frequently used
wydajność
Lernen beginnen
performance / efficiency
hassle-free
Lernen beginnen
bezproblemowy
zastosować / dotyczyć
Lernen beginnen
apply
opłata za przesyłkę
obowiązuję opłata za dostawę
Lernen beginnen
delivery charge
delivery charge applies
refreshments
Lernen beginnen
napoje i przekąski / bufet
mieć ochotę na coś
Lernen beginnen
feel like doing sth
rzucać (np. palenie)
Lernen beginnen
give up
współpracownik
Lernen beginnen
work mate
dziwactwo
Lernen beginnen
quirk
borykać się / walczyć
Lernen beginnen
struggle
nadzienie
Lernen beginnen
toppings / filling / stuffing
skuteczny / wydajny
Lernen beginnen
efficient
kapcie
Lernen beginnen
slippers
boso
Lernen beginnen
barefoot
wzniecić / nawoływać / podburzyć
Lernen beginnen
incite
dostać świra
Lernen beginnen
go bananas
statek promowy
Lernen beginnen
ferry ship
stały klient
Lernen beginnen
regular customer
pozyskiwać / przyciągać klientów
Lernen beginnen
attract customers
wybulić / bulić / zapłacić
Lernen beginnen
shell out
Do której godziny macie otwarte?
Lernen beginnen
Till what time your open?
Co zamierzasz robić dzisiaj?
Lernen beginnen
What are you going to be doing?
po wszystkim / ostatecznie / wreszcie / w końcu
Lernen beginnen
after all
zboże
Lernen beginnen
grain
charakterystyczny
Lernen beginnen
distinctive
głód
Lernen beginnen
famine [fejmin]
niedoceniać / lekceważyć
Lernen beginnen
underestimates
piaskowiec
Lernen beginnen
mud-brick
kamieniołomy
Lernen beginnen
stone quarries
siła robocza
Lernen beginnen
workforces
miedź
Lernen beginnen
copper
wymyślać / wynaleźć / opracowywać
Lernen beginnen
devise
ogrom / mnóstwo
Lernen beginnen
multitude
przypisać / przypisany komuś
Lernen beginnen
attributed
podły / zły
Lernen beginnen
wicked
wyśledzić / wytropić / śledzić
Lernen beginnen
traced
pamiątkowy / upamiętniający
Lernen beginnen
memorial
chętny / skłonny
Lernen beginnen
willing
pszenica
Lernen beginnen
wheat
jęczmień
Lernen beginnen
barley
uczęszczany
Lernen beginnen
attended
wyrazić opinie / zaproponować
Lernen beginnen
put forward to
wyjaśniać
Lernen beginnen
put across

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.