Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lėkti
Jau vėlu, man laikas lėkti.
Lernen beginnen
to be off
It's late, it's time for me to be off.
sumušti
Chuliganai sumušė mažą berniuką.
Lernen beginnen
to beat up
That bullies beat up a little boy.
sumažinti
Mums reiktų sumažinti išlaidas maistui.
Lernen beginnen
to cut down
We should cut down the expenses on food.
užpūsti
Užpūsk žvakutes ant torto!
Lernen beginnen
to blow out
Blow out the candles on the cake!
sprogti
Gaisras susprogdino automobilį.
Lernen beginnen
to blow up
The fire blew up the car.
sugesti
Begrįžtant iš kelionės sugedo automobilis.
Lernen beginnen
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
išsiskirti
Po dviejų metų draugystės mano sesuo išsiskyrė su savo vaikinu.
Lernen beginnen
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
minėti
Ne itin gera idėja minėti tą išdaviką.
Lernen beginnen
to bring up
It's not a good idea to bring up that traitor.
pasivyti
Šachmatų žaidime niekas negali jo pasivyti.
Lernen beginnen
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
nurimti
Nurimk, nieko neįvyko!
Lernen beginnen
to calm down
Nothing happened, calm down!
perskambinti
Perskambinsiu tau kai tik grįšiu namo.
Lernen beginnen
to call back
I will call you back as soon as I am home.
iškviesti
Iškviesk policiją!
Lernen beginnen
to call in
Call in the police!
atšaukti
Dėl sniego rungtynės buvo atšauktos.
Lernen beginnen
to call off
The match has been called off due to the snow.
vykdyti
Jie atleido jį, nes jis nevykdė nurodymų.
Lernen beginnen
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
registruoti
Jie laukia mūsų administracijoje, kad užsiregistruotume.
Lernen beginnen
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
patikrinti
Patikrink mano darbą ir pasakyk, ką galvoji.
Lernen beginnen
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
pralinksminti
Mama visada stengiasi mane pralinksminti.
Lernen beginnen
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
sutvarkyti
Laukiu, kol sutvarkysi.
Lernen beginnen
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
išsiaiškinti
Man reikia knygos, kad išsiaiškinčiau kai kurias temas.
Lernen beginnen
to clear up
I need the book to clear up some topics.
išsiropšti
Vagis išsiropštė per balkoną.
Lernen beginnen
to climb out
The thief climbed out from the balcony.
užsidaryti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiklos sustabdymą.
Dėl mokesčių naštos jiems teko užsidaryti.
Lernen beginnen
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
grįžti
Grįžau namo anksčiau už tave.
Lernen beginnen
to come back
I came back home before you.
būti paminėtam
Žinau, kad tema bus paminėta.
Lernen beginnen
to come up
I know that the topic will come up.
išbraukti
Išbraukite neteisingą atsakymą.
Lernen beginnen
to cross out
Cross out the wrong answer.
iškirpti
Po to, kai sulaukė kritikos, režisierius iškirpo paskutinę sceną.
Lernen beginnen
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.