Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pasilenkti
Turi pasilenkti, nes lubos žemos.
Lernen beginnen
to bend down
You need to bend down, because the ceiling is low.
įnikti
Ji pasiruošusi įnikti į darbą.
Lernen beginnen
to dive in
She is ready to dive in the work.
užrišti
Močiutė užrišo anūkui batų raištelius.
Lernen beginnen
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
palikti
Palikome savo bagažą viešbutyje ir išėjome apsižvalgyti.
Lernen beginnen
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
nuvažiuoti
Negaliu tuo patikėti! Jis tiesiog įlipo į automobilį ir nuvažiavo.
Lernen beginnen
to drive off
I cannot believe it! He just got in the car and drove off.
užsukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie apsilankymą.
Norėčiau užsukti pas savo močiutę.
Lernen beginnen
to drop by
I'd like to drop by my grandmother's house.
mesti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie nutraukimą.
Tu taip anksti metei savo studijas.
Lernen beginnen
to drop out
You have dropped out your studies too early.
valgyti ne namuose
Šįvakar noriu valgyti ne namuose. Nenoriu gaminti.
Lernen beginnen
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
atsirasti
Sinonimas: baigtis
Pasirinkau neteisingą kryptį ir atsiradau nežinomoje apylinkėje.
Lernen beginnen
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
susipykti
Susipykau su draugu.
Lernen beginnen
to fall out
I fell out with a friend.
užpildyti
Jeigu per šiandien užpildysite paraišką, rytoj gausite atsakymą.
Lernen beginnen
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
sužinoti
Ką tik sužinojau, kad mano skrydis buvo atšauktas.
Lernen beginnen
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
pabaigti
Pirmiau pabaik namų darbus, o po to gali eiti laukan.
Lernen beginnen
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
sutaisyti
Tėtis ką tik sutaisė televizorių.
Lernen beginnen
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
pabėgti
Prieš pradedant lyti spėjau pabėgti.
Lernen beginnen
to get away
I managed to get away before it started to rain.
sugrąžinti
Paskolinau knygą ir jos nebesusigrąžinau.
Lernen beginnen
to get back
I lent my book and never got it back.
pragyventi
Jis nebegali ilgiau pragyventi su savo alga.
Lernen beginnen
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
užeiti
Nelauk prie durų, užeik!
Lernen beginnen
to get in
Don't wait on the door, get in!
įlipti
Įlipk į pirmą autobusą!
Lernen beginnen
to get on
Get on the first bus!
pasprukti
Prieš atvykstant policijai mes pasprukome.
Lernen beginnen
to get out
We got out before the police arrived.
atiduoti
Atidaviau savo mėgiamiausius marškinėlius.
Lernen beginnen
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
vykti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmą.
Pažiūrėkime kas vyksta!
Lernen beginnen
to go on
Let's see what's going on!
sprogti
Šalia ambasados sprogo bomba.
Lernen beginnen
to go off
The bomb went off near the embassy.
pasiduoti
Tau reikėtų pasiduoti. Tu niekada nelaimėsi.
Lernen beginnen
to give up
You are never going to win, you should just give up.
išeiti
Norėčiau šįvakar išeiti į miestą.
Lernen beginnen
to go out
I would like to go out in the city tonight.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.