Geografia pedosfera i biosfera

 0    55 Datenblatt    Michal1506
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gleby w strefie klimatu polarnego
Lernen beginnen
grunty (gleby) poligonalne i strukturalne
Gleby w strefie klimatów subpolarnych
Lernen beginnen
tundrowe gleby glejowe
Gleby w strefie klimatów umiarkowanych zimnych (tajga bez wieloletniej zmarzliny)
Lernen beginnen
gleby darniowo-bielicowe, bielice, gleby bielicowe: opadowo-glejowe i iluwialno-humusowe, płowe
Gleby w strefie klimatów umiarkowanych ciepłych (typ wilgotny)
Lernen beginnen
gleby brunatne, płowe, rdzawe, bielicowe, bielice
Gleby strefy klimatów umiarkowanych ciepłych (typ przejściowy)
Lernen beginnen
czarnoziemy, szare gleby leśne, gleby kasztanowe
Gleby strefy klimatów umiarkowanych ciepłych (typ suchy)
Lernen beginnen
buroziemy półpustynne, szarobure gleby pustynne
Gleby strefy klimatów podzwrotnikowych wilgotnych
Lernen beginnen
gleby żółtobrunatne, żółtoziemy i czerwonoziemy, rubroziemy
Gleby strefy klimatów podzwrotnikowych przejściowych
Lernen beginnen
gleby cynamonowe i szarocynamonowe
Gleby strefy klimatów podzwrotnikowych suchych
Lernen beginnen
szaroziemy, prymitywne gleby pustynne
Gleby strefy klimatów: zwrotnikowego i równikowego (typ wilgotny)
Lernen beginnen
czerwonożółte gleby laterytowe, czerwone gleby ferralitowe
Gleby strefy klimatów: zwrotnikowego i równikowego (typ przejściowy)
Lernen beginnen
gleby cynamonowo-czerwone, czerwonobure, czarne gleby tropikalne
Gleby strefy klimatów: zwrotnikowego i równikowego (typ suchy)
Lernen beginnen
czerwonawe buroziemy, prymitywne gleby pustynne
Czynniki glebotwórcze (7)
Lernen beginnen
Skała macierzysta, rzeźba terenu, klimat, warunki wodne, biosfera, człowiek, czas
składniki (fazy) gleby (3)
Lernen beginnen
faza stała gleby, faza ciekła, faza gazowa
Poziom gleby A: co to za poziom i jakie procesy tam zachodzą
Lernen beginnen
Poziom akumulacyjny próchnicy. Zachodzą tam procesy humifikacji, mineralizacji, butwienia i gnicia
Poziom gleby E: co to za poziom
Lernen beginnen
Poziom wymywania (eluwialny), z niego przemieszczają się różne związki chemiczne w głąb gleby wraz z wodą
Poziom gleby B: co to za poziom
Lernen beginnen
Poziom wmywania (iluwialny), w którym związki zawarte w wodzie ulegają wytrąceniu
Poziom gleby C: co to za poziom
Lernen beginnen
Poziom skały macierzystej ze śladami wietrzenia
Poziom gleby D: co to za poziom
Lernen beginnen
Lite podłoże skalne
Biosfera Ziemii co to
Lernen beginnen
Złożony system przestrzenny organizmów i środowiska zewnętrznego, podlegający nieustannym przemianom (ewolucji) pod wpływem globalnych zmian geofizycznych
Co to formacje roślinne
Lernen beginnen
Typy roślinności zdominowane przez określone formy życiowe, np. drzewa, krzewy, trawy
Czynniki wpływające na rozmieszczenie szaty roślinnej na Ziemi (5)
Lernen beginnen
Klimat, podłoże, rzeźba terenu, współzależności między światem roślin i zwierząt, gospodarcza działalność człowieka
hydrofity
Lernen beginnen
rośliny związane wyłącznie ze środowieskiem wodnym
halofity
Lernen beginnen
rośliny występujące na glebach zasolonych
kalcyfity
Lernen beginnen
rośliny występujące na glebach z dużą ilością węglanu wapnia
rośliny ruderalne
Lernen beginnen
występujące na podłożu zmienionym przez człowieka
zbiorowiska synantropijne
Lernen beginnen
takie zbiorowiska, które powstały i utrzymują się tylko dzięki stałej ingerencji człowieka
Przykładowa roślinność strefy zawsze zielonych wilgotnych lasów równikowych
Lernen beginnen
mahoniowce, kauczukowce, heban, balsa, liany, epifity
Formacje roślinności i roślinność strefy podrównikowej
Lernen beginnen
wilgotne lasy monsunowe, suche lasy monsunowe, suche lasy podrównikowe, sawanny, akacje, baobaby, eukaliptusy
rośliny strefy gorących półpustyń i pustyń
Lernen beginnen
sukulenty (kaktusy, aloesy), kserofity, efemerofity (róża jerychońska), halofity (tamaryszki)
anabioza
Lernen beginnen
zahamowanie czynności życiowych
Rośliny strefy lasów i zarośli twardolistnych
Lernen beginnen
makia (w Ameryce Płn. chaparral): pinie, dęby ostrolistne, wiciokrzewy, oliwki, figi, cytrusy, pistacje, wawrzyny, mirty, cyprysy,
Strefa wilgotnych, zawsze zielonych lasów podzwrotnikowych
Lernen beginnen
wawrzyn, dąb korkowy, rózne gatunki sosny, sekwoje, daglezja, świerk, dąb, magnolia, choina, jodła, żywotnik, eukaliptus, drzewiasta paproć
Rośliny strefy zawsze zielonych lasów liściastych klimatu umiarkowanego
Lernen beginnen
drzewiaste paprocie, buki, eukaliptusy
Strefa stepów
Lernen beginnen
różne trawy: ostnica, kostrzewa, perz, rośliny cebulowe, byliny
rośliny strefy chłodnych pustyń i półpustyń
Lernen beginnen
kępy traw i ziół, krzewy, byliny
rośliny strefy lasów liściastych i mieszanych zrzucających liście na zimę
Lernen beginnen
buki, dęby, brzozy, wiązy, klony, lipy, jesiony
rośliny strefy borealnych lasów iglastych - tajga
Lernen beginnen
sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza, topola, olcha, wierzba
Rośliny strefy tundry
Lernen beginnen
krzewinki, karłowate brzozy, wierzby, bagno zwyczajne, borówka bagienna, bażyna, borówka, brusznica, rośliny zielne, mchy, porosty
roślinność niestrefowa
Lernen beginnen
namorzyny (lasy mangrowe), roślinność wodna, górska
Czynniki warunkujące rozmieszczenie zwierząt
Lernen beginnen
warunki środowiska, możliwości przystosowawcze zwierząt do określonych warunków, przeszłość historyczna danego obszaru
Królestwo Arktogea jakie obszary
Lernen beginnen
Ameryka Płn., Afryka, Azja,
Królestwo Neogea
Lernen beginnen
Ameryka Płd.
Królestwo Notogea
Lernen beginnen
Australia i Oceania
Królestwo Antarktis
Lernen beginnen
Antarktyda
Kraina Nearktyczna
Lernen beginnen
Ameryka Płn., Grenlandia
Kraina Palearktyczna
Lernen beginnen
Eurazja, Płn. Afryka
Kraina Etiopska
Lernen beginnen
Większa cz. Afryki
Kraina Orientalna
Lernen beginnen
Indie, Płd. Chiny, Archipelag Malajski
Kraina Madagaskarska
Lernen beginnen
Madagascar
Kraina Australijska
Lernen beginnen
Australian land
Kraina Neotropikalna
Lernen beginnen
Ameryka Płd.
Litoral gdzie?
Lernen beginnen
przy lądzie
Pelagial gdzie?
Lernen beginnen
otwarte oceany, morza, duże jeziora
Abisal gdzie
Lernen beginnen
głębia oceaniczna i morska

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.