Giving instructions - udzielanie instrukcji

 0    19 Datenblatt    slowikkarolina02
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ładować (baterię)
Lernen beginnen
charge somethink up
klikać na plik/przycisk "zarejestruj się"
Lernen beginnen
click on the file/"sign up" button
łączyć
Lernen beginnen
connect
wpisywać nazwę pliku
Lernen beginnen
enter a file name
wpisywać dane osobowe
Lernen beginnen
enter in your personal details
otrzymać e-mail weryfikacyjny
Lernen beginnen
get the verification email
wkładać
Lernen beginnen
insert
instalować
Lernen beginnen
install
sprawić, żeby coś działało
Lernen beginnen
make something work
otwierać stronę główną
Lernen beginnen
open the home page
podłączać do prądu
Lernen beginnen
plug in
naciskać przycisk
Lernen beginnen
press the button
zapisywać plik na pendrive
Lernen beginnen
save a file on a pen drive
zapisywać jako
Lernen beginnen
save as
przewijać w górę i w dół
Lernen beginnen
scroll up and down
zakładać konto na Facebooku
Lernen beginnen
set up a Facebook account
uruchamiać tablet
Lernen beginnen
start up a tablet
włącza/wyłączać (coś)
Lernen beginnen
switch somethink on/off
załadować swoje zdjęcie
Lernen beginnen
upload your picture

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.