glossika 1101-1125

 0    25 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I was working, when she arrived.
Lernen beginnen
Pracowałem, kiedy przyjechała.
It wasn't raining, so we didn't need an umbrella.
Lernen beginnen
Nie padało, więc nie wzięliśmy parasola.
What were you doing at three o‘clock
Lernen beginnen
Co robiłeś o trzeciej
These offices aren't cleaned every day.
Lernen beginnen
Te biura nie są sprzątane codziennie.
The office was cleaned yesterday. The office got cleaned yesterday.
Lernen beginnen
Biuro było sprzątane wczoraj. Biuro zostało posprzątane wczoraj.
How was the window broken? How did the window get broken?
Lernen beginnen
Jak stłukło się okno? Jak okno zostało stłuczone?
I've lived in this house for ten years.
Lernen beginnen
Mieszkałem w tym domu przez dziesieć lat.
Dietrich has never ridden a horse.
Lernen beginnen
Dietrich nigdy nie jeździł konno.
Filipp hasn't been to South America.
Lernen beginnen
Filip nie był w Ameryce Południowej.
Where have Dan and Alice gone?
Lernen beginnen
Gdzie poszli Dan i Alicja?
I like coffee, but I don‘t like tea.
Lernen beginnen
Lubię kawę, ale nie lubię herbaty.
Lora doesn't go out very often.
Lernen beginnen
Lora nie wychodzi bardzo często.
What do you usually do on weekends?
Lernen beginnen
Co zwykle robisz w weekendy?
Does Fyodor live alone?
Lernen beginnen
Czy Fyodor mieszka sam?
I didn't watch TV yesterday.
Lernen beginnen
Nie oglądałem telewizji wczoraj.
It didn‘t rain last week.
Lernen beginnen
W zeszłym tygodniu nie padał deszcz.
What time did Fabio and Don go out?
Lernen beginnen
O której godzinie wyszli Fabio i Don?
Do you work at night?
Lernen beginnen
Pracujesz w nocy?
Where are they going?
Lernen beginnen
Gdzie oni idą?
Why are you looking at me?
Lernen beginnen
Dlaczego na mnie patrzysz?
Does Marry live near you?
Lernen beginnen
Czy Merry mieszka blisko ciebie?
Do you like to cook?
Lernen beginnen
Czy lubisz gotować?
Is the sun shining?
Lernen beginnen
Czy słońce świeci?
What time do the shops close?
Lernen beginnen
O której zamykają sklepy?
Is Franz working today?
Lernen beginnen
Czy Franz pracuje dzisiaj?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.