glossika 567- 580

 0    18 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Why were, you angry yesterday?
Lernen beginnen
Dlaczego byłeś wczoraj zły?
Because you were late.
Lernen beginnen
Ponieważ się spóźniłeś.
Was the weather nice last week?
Lernen beginnen
Czy w zeszłym tygodniu była ładna pogoda?
Yes, it was beautiful.
Lernen beginnen
Tak, była piękna.
I brush my teeth every morning.
Lernen beginnen
Codziennie rano myję zęby.
This morning I brushed my teeth.
Lernen beginnen
Dziś rano już myłam zęby.
Terry worked in a bank from nineteen ninety-five to two thousand one.
Lernen beginnen
Terry pracował w banku od tysiąc dziewięset dziewiędziesiątego piątego do dwa tysiące pierwszego roku.
Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime.
Lernen beginnen
Wczoraj deszcz padał cały ranek. Przestał padać w czasie obiadu...
We enjoyed the party last night.
Lernen beginnen
Dobrze bawiliśmy się na imprezie ostatniej nocy.
We danced a lot, and talked to a lot, of people.
Lernen beginnen
Dużo tańczyliśmy i rozmawialiśmy z wieloma ludźmi.
The party ended at midnight.
Lernen beginnen
Impreza zakończyła się o północy.
I usually get up early, but this morning I got up, at nine thirty
Lernen beginnen
Zwykle wstaję wcześnie, ale dziś rano wstałem o dziewiątej trzydzieści
We did a lot of work yesterday.
Lernen beginnen
Wczoraj zrobiliśmy dużo pracy.
Sonia went to the cinema, three times last week.
Lernen beginnen
Sonia była w kinie trzy razy w zeszłym tygodniu.
Tom came into the room, took off his coat, and sat down.
Lernen beginnen
Tom wszedł do pokoju, zdjął płaszcz i usiadł.
It was hot in the room, so I opened the window.
Lernen beginnen
Było gorąco w pokoju, więc otworzyłam okno.
The film was very long.
Lernen beginnen
Film był bardzo długi.
It started at seven-fifteen, and finished at ten pm
Lernen beginnen
Zaczął się o siódmej piętnaście i zakończył się o dziesiątej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.