glossika2 1001-1020

 0    22 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Have you seen, any of her paintings?
Lernen beginnen
Widziałeś któreś z jej obrazów?
I saw some of her, work last week.
Lernen beginnen
widziałem kilka w zeszłym tygodniu
Brigitte works in a factory, but she’s had a lot of different jobs.
Lernen beginnen
Brigitte pracuje w fabryce, ale w przeszłości rniała wiele innych zawodów.
Five years ago, she was a waitress in a restaurant.
Lernen beginnen
Pięć lat temu była kelnerką w restauracji.
After that, she worked on a farm, but she didn‘t enjoy it very much.
Lernen beginnen
pracowała na farmie, ale nie lubiła tego za bardzo.
Do you know Jian’s sister?
Lernen beginnen
Czy znasz siostrę Jiana?
I've seen her, a few times, but I've never spoken to her.
Lernen beginnen
Widziałem ją kilka razy, ale nigdy z nią nie rozmawiałem.
Have you ever spoken to her?
Lernen beginnen
Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z nią?
I met her, at a party last week. She's very nice.
Lernen beginnen
Spotkałem ją na przyjęciu w zeszłym tygodniu. Ona jest bardzo miła.
Somebody cleans the office every day.
Lernen beginnen
Ktoś codziennie sprząta biuro.
The office is cleaned every day.
Lernen beginnen
Biuro jest sprzątane codziennie.
Somebody cleaned the office yesterday.
Lernen beginnen
Ktoś posprzątał wczoraj w biurze.
The office was cleaned yesterday.
Lernen beginnen
Biuro było posprzątane wczoraj.
Butter is made from milk.
Lernen beginnen
Masło jest robione z mleka.
Oranges are imported into Canada.
Lernen beginnen
Pomarańcze są importowane do Kanady.
How often are these rooms cleaned?
Lernen beginnen
Jak często te pokoje są sprzątane?
I'm never invited to parties.
Lernen beginnen
Nigdy nie jestem zapraszany na imprezy.
This house, was built one hundred years ago.
Lernen beginnen
Ten dom był wybudowany sto lat temu.
These houses, were built one hundred years ago.
Lernen beginnen
Te domy zostały zbudowane sto lat temu.
When was the telephone invented?
Lernen beginnen
Kiedy wynaleziono telefon?
We weren't invited to the party last week.
Lernen beginnen
Nie byliśmy zaproszeni na imprezę w zeszłym tygodniu.
Was anybody injured in the accident?
Lernen beginnen
Czy ktoś został ranny w wypadku?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.