glossika2 1021-1045

 0    26 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Two people, were taken to the hospital.
Lernen beginnen
Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.
I was born in Colombia, in nineteen eighty-nine
Lernen beginnen
Urodziłem się w Kolumbii w 1989 roku
Where were you born? — In Taipei.
Lernen beginnen
Gdzie się urodziłeś? - W Tajpej.
The telephone was invented by Bell, in eighteen seventy-six
Lernen beginnen
Telefon został wynaleziony przez Bell w 1876 roku.
I was bitten by dog, a few days ago.
Lernen beginnen
Parę dni temu zostałem ugryziony przez psa.
Do you like these paintings?
Lernen beginnen
Podobają Ci się te obrazy?
They were painted by a friend of mine.
Lernen beginnen
Były namalowane przez mojego przyjaciela.
Are these rooms cleaned every day?
Lernen beginnen
Czy te pokoje są sprzątane codziennie?
Glass is made from sand.
Lernen beginnen
Szkło jest zrobione z piasku.
Stamps, are sold at the post office.
Lernen beginnen
Znaczki są sprzedawane na poczcie.
This word is not used very often.
Lernen beginnen
To słowo nie jest używane zbyt często.
Are we allowed to park here?
Lernen beginnen
Czy parkowanie tutaj jest dozwolone?
How is this word pronounced?
Lernen beginnen
Jak się wymawia to słowo?
The house, was painted last month.
Lernen beginnen
Ten dom był pomalowany w zeszłym miesiącu.
My phone was stolen a few days ago.
Lernen beginnen
Mój telefon został skradziony kilka dni temu.
Three people, were injured in the accident.
Lernen beginnen
Trzy osoby zostały ranne w wypadku.
When was this bridge built?
Lernen beginnen
Kiedy ten most został zbudowany?
I wasn‘t woken up, by the noise.
Lernen beginnen
Nie zostałem obudzony przez hałas.
How were these windows broken?
Lernen beginnen
Jak te okna zostały wybite?
Were you invited, to Adrian's party last week?
Lernen beginnen
Czy byłeś zaproszony na imprezę u Adriana w zeszłym tygodniu?
Football, is played in most countries, of the world.
Lernen beginnen
W piłkę nożną gra się w większości krajów na świecie.
Why did the email, get sent to the wrong address?
Lernen beginnen
Dlaczego wiadomość e-mail została wysłana na zły adres?
A garage, is a place where cars are repaired.
Lernen beginnen
warsztat jest miejscem, w którym naprawiane są samochody.
Where were you born?
Lernen beginnen
Gdzie się urodziłeś?
How many languages, are spoken in Switzerland?
Lernen beginnen
W ilu językach mówi się w Szwajcarii?
Somebody broke into our house, but nothing was stolen.
Lernen beginnen
Ktoś włamał się do naszego domu, ale nic nie zostało skradzione.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.