glossika2 1067-1100

 0    51 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Somebody has stolen my key.
Lernen beginnen
Ktoś ukradł mój klucz.
My key has been stolen.
Lernen beginnen
Mój klucz został skradziony.
Somebody has stolen my keys.
Lernen beginnen
Ktoś ukradł moje klucze.
My keys have been stolen.
Lernen beginnen
Moje klucze zostały skradzione.
Nobody has invited me to the party
Lernen beginnen
Nikt mnie nie zaprosił na imprezę
I haven’t been invited to the party.
Lernen beginnen
Nie zaproszono mnie na imprezę.
Has somebody washed, this shirt?
Lernen beginnen
Czy ktoś uprał tę koszulę?
Has this shirt been washed?
Lernen beginnen
Czy ta koszula została uprana?
The room isn't dirty anymore
Lernen beginnen
Pokój nie jest już brudny
It‘s been cleaned.
Lernen beginnen
Został posprzątany.
The room, was cleaned yesterday.
Lernen beginnen
Ten pokój został posprzątany wczoraj.
I can't find my keys.
Lernen beginnen
Nie mogę znaleźć moich kluczy.
I think they've been stolen.
Lernen beginnen
Myślę, że zostały skradzione.
My keys, were stolen last week.
Lernen beginnen
Moje klucze zostały skradzione w zeszłym tygodniu.
The car‘s being repaired.
Lernen beginnen
Samochód jest naprawiony.
The car's getting repaired.
Lernen beginnen
Samochód jest naprawiany.
A bridge is being built. A bridge is getting built.
Lernen beginnen
Most jest budowany.
The windows are being washed. The windows are getting washed.
Lernen beginnen
Okna są myte.
The grass, is being cut.
Lernen beginnen
Trawa jest koszona
The grass is getting cut.
Lernen beginnen
Trawa jest koszona.
The office is being cleaned
Lernen beginnen
Biuro jest sprzątane.
The office is getting cleaned.
Lernen beginnen
Biuro jest sprzątane.
The shirts have been ironed
Lernen beginnen
Koszule są prasowane
The shirts got ironed.
Lernen beginnen
Koszule są prasowane.
The window's been broken.
Lernen beginnen
Okno zostało stłuczone.
The window got broken.
Lernen beginnen
Okno zostało stłuczone.
The roof is being repaired
Lernen beginnen
Dach jest naprawiany
The roof is getting repaired.
Lernen beginnen
Dach jest naprawiany.
The car's been damaged.
Lernen beginnen
Samochód został zniszczony.
The car got damaged.
Lernen beginnen
Samochód został zniszczony.
The houses are being torn down.
Lernen beginnen
Domy są burzone.
The houses are getting torn down.
Lernen beginnen
Domy są burzone.
The trees have been cut down.
Lernen beginnen
Drzewa są ścinane.
The trees got cut down.
Lernen beginnen
Drzewa są ścinane.
They’ve been invited to a party.
Lernen beginnen
Zostali zaproszeni na imprezę.
They got invited to a party.
Lernen beginnen
Zostali zaproszeni na imprezę.
I can't use my office right now.
Lernen beginnen
Nie mogę teraz korzystać z mojego biura.
It‘s being painted.
Lernen beginnen
ono jest malowane.
We didn't go to the party. We weren't invited.
Lernen beginnen
Nie poszliśmy na imprezę. Nie byliśmy zaproszeni.
The washing machine was broken. It’s been repaired now.
Lernen beginnen
Zmywarka zepsuła się. Teraz jest naprawiana.
The washing machine was getting repaired, yesterday afternoon.
Lernen beginnen
Zmywarka była naprawiana wczoraj po południu.
A factory is a place, where things are made.
Lernen beginnen
Fabryka jest miejscem, gdzie produkowane są rzeczy.
How old are these houses? When were they built?
Lernen beginnen
Ile lat mają te domy? Kiedy zostały zbudowane?
Is the computer being used at the moment? — Yes, Tom is using it.
Lernen beginnen
Czy komputer jest aktualnie używany? - Tak, Tom go używa.
I've never seen these flowers before. What are they called?
Lernen beginnen
Nigdy wcześniej nie widziałem tych kwiatów. Jak one się nazywają?
My sunglasses were stolen, at the beach yesterday.
Lernen beginnen
Moje okulary zostały skradzione na plaży wczoraj.
The bridge is closed. It got damaged last week, and it hasn't been repaired yet.
Lernen beginnen
Most jest zamknięty. Został zniszczony w zeszłym tygodniu i jeszcze nie został naprawiony.e.
It hasn't gotten repaire yet.
Lernen beginnen
Nie został jeszcze naprawiony.
Please be quiet. I’m working.
Lernen beginnen
Proszę bądź cicho. Pracuję.
It isn't raining right now.
Lernen beginnen
Teraz nie pada deszcz.
What are you doing tonight?
Lernen beginnen
Co robisz dzisiaj wieczorem?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.