glossika2 1151-1176

 0    26 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
This is a very old photograph. It was taken a long time ago.
Lernen beginnen
To bardzo stara fotografia. była zrobione dawno temu.
Paolo's bought a new car.
Lernen beginnen
Paolo kupił nowy samochód.
I'm going to take an umbrella with me. It's raining.
Lernen beginnen
Biorę ze sobą parasol. Pada deszcz.
Why are you so tired? Did you go to bed late last night?
Lernen beginnen
Dlaczego jesteś taki zmęczony? Czy położyłeś się późno do łóżka?
Where are the chocolates? Have you eaten all of them?
Lernen beginnen
Gdzie są czekoladki? Zjadłeś wszystkie?
How is your new job? Are you enjoying it?
Lernen beginnen
Jak tam twoja nowa praca? Podoba Ci się?
My car was badly damaged in the accident, but I was okay.
Lernen beginnen
Mój samochód został mocno zniszczony w wypadku, ale mnie nic się nie stałto.
Giuliana has a car, but she doesn’t drive it very often.
Lernen beginnen
Giuliana ma samochód, ale nie jeździ nim zbyt często.
Karen isn't at home. She's gone away for a few days.
Lernen beginnen
Karen nie ma w domu. Wyjechała na kilka dni.
I don't understand the problem. Can you explain it again?
Lernen beginnen
Nie rozumiem problemu. Czy możesz wytłumaczyć mi jeszcze raz?
Roger‘s in his room. He‘s listening to music.
Lernen beginnen
Roger jest w swoim pokoju. On słucha muzyki.
I don't know how to say this word. How is it pronounced?
Lernen beginnen
Nie wiem, jak powiedzieć to słowo. Jak sie je wymawia?
How do you open this Window? Can you show me?
Lernen beginnen
Jak otwierasz okno? Możesz mi pokazać?
I cleaned my room yesterday.
Lernen beginnen
Wczoraj posprzątałem mój pokój.
Henrik studied engineering in college.
Lernen beginnen
Henrik studiował inżynierię.
I've cleaned my room.
Lernen beginnen
Posprzatałem mój pokój.
Magda has lived in Miami for thirteen years.
Lernen beginnen
Magda mieszka w Miami od trzynastu lat.
These rooms are cleaned every day. These rooms get cleaned every day.
Lernen beginnen
Pokoje te są sprzątane codziennie.
My car has been repaired.
Lernen beginnen
Mój samochód został naprawiony.
I made a cake yesterday.
Lernen beginnen
Zrobiłem wczoraj ciasto.
I've made some coffee.
Lernen beginnen
Zrobiłem kawę.
Somebody broke this Window last night.
Lernen beginnen
Ktoś stłukł to okno ostatniej nocy.
Somebody's broken this Window.
Lernen beginnen
Ktoś stłukł to okno.
This Window was broken last night. This Window got broken last night
Lernen beginnen
To okno zostało stłuczone zeszłej nocy
I washed my hands because they were dirty.
Lernen beginnen
Umyłem ręce, bo były brudne.
I feel good. I slept very well last night.
Lernen beginnen
Czuję się dobrze. Spałem bardzo dobrze ostatniej nocy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.