glossika2 1153-1282

 0    30 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
The president's speech is on television tonight. Are you going to watch it?
Lernen beginnen
Przemówienie prezydenta jest dziś wnocy w telewizji. Masz zamiar oglądać?
What’s Gerardo going to do, when he finishes school?
Lernen beginnen
Co zamierza robić Gerardo, kiedy skończy szkołę?
Ali goes to work every day. She’s always there from eight thirty, until four thirty.
Lernen beginnen
Ali ichodzi do pracy codziennie. Jest tam zawsze od ósmej trzydzieści do czwartej trzydzieści.
It's eleven o'clock now. Ali's at work.
Lernen beginnen
Jest godzina jedenasta. Ali jest w pracy.
At eleven o'clock yesterday, she was at work.
Lernen beginnen
O jedenastej wczoraj ona była w pracy.
At eleven o'clock tomorrow, she‘ll be at work.
Lernen beginnen
Jutro o jedenastej ona będzie w pracy.
Yuko travels a lot. Today she‘s in London. Tomorrow she'll be in Dubai. Next week she'll be in Paris.
Lernen beginnen
Yuko dużo podróżuje. Dziś jest we Londynie. Jutro będzie w Dubaju. W przyszłym tygodniu będzie w Paryżu.
You can call me tonight. I‘ll be at home.
Lernen beginnen
Możesz do mnie zadzwonić dziś wieczorem. Będę w domu.
Leave the old bread in the yard. The birds will eat it.
Lernen beginnen
Zostaw stary chleb na podwórku. Ptaki go zjedzą.
We'll probably go out tonight.
Lernen beginnen
Prawdopodobnie wyjdziemy dziś wieczorem.
Will you be at home tonight?
Lernen beginnen
Czy będziesz w domu dziś wieczorem?
I won’t be here tomorrow.
Lernen beginnen
Nie będę tutaj jutro.
Don't drink coffee before you go to bed; otherwise, you won't sleep.
Lernen beginnen
Nie pij kawy przed pójściem do łóżka bo nie będziesz mógł spać.
I think Andy will pass his driver‘s test.
Lernen beginnen
Myślę, że Andy zda test na prawo jazdy.
I don't think it'll rain this afternoon.
Lernen beginnen
Myślę, że nie będzie padał deszcz dziś po południu.
Do you think the test will be difficult?
Lernen beginnen
Myślisz że test będzie trudny?
We're going to the cinema on Saturday. Do you want to come with us?
Lernen beginnen
W sobotę idziemy do kina. Chcesz iść z nami?
I'm not working tomorrow.
Lernen beginnen
Nie pracuję jutro.
Are you going to take your driver's test tomorrow?
Lernen beginnen
Zamierzasz jutro pisać test na prawo jazdy?
Yesterday she was in Paris.
Lernen beginnen
Wczoraj była w Paryżu.
Tomorrow she'll be in Caracas.
Lernen beginnen
Jutro ona będzie w Caracas.
Last week she was in Lima.
Lernen beginnen
W zeszłym tygodniu ona była w Limie.
Next week, she‘ll be in Germany.
Lernen beginnen
W przyszłym tygodniu ona będzie w Niemczech.
Right now she’s in Buenos Aires.
Lernen beginnen
Teraz ona jest w Buenos Aires.
Three days ago she was in Santiago.
Lernen beginnen
Trzy dni temu ona była w Santiago.
At the end of her trip, she‘ll be very tired.
Lernen beginnen
Pod koniec wycieczki ona będzie bardzo zmęczona.
I'll be at the movies, an hour from now.
Lernen beginnen
Będę w kinie jeszcze przez godzinę
I'll be asleep at midnight tonight.
Lernen beginnen
Będę spać dziś o północy.
I'll be working, at three o'clock tomorrow afternoon.
Lernen beginnen
Będę pracować jutro o trzeciej po południu.
I'll be at a new job, two years from now.
Lernen beginnen
Bedę w nowej pracy za dwa lata.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.