glossika2 1201-1225

 0    25 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I'm not working next week.
Lernen beginnen
Nie pracuję w przyszłym tygodniu.
Yuliana's going to the dentist on Friday.
Lernen beginnen
Juliana idzie do dentysty w piątek.
We're having a party next weekend.
Lernen beginnen
W następny weekend robimy imprezę.
Are you meeting your friends tonight?
Lernen beginnen
Czy spotykasz się z przyjaciółmi dzisiaj wieczorem?
What are you doing tomorrow night?
Lernen beginnen
Co robisz jutro wieczorem?
I'm not going out tonight. I'm staying at home.
Lernen beginnen
Nie wychodzę dziś wieczorem. Zostaję w domu.
I'm staying at home this evening.
Lernen beginnen
Zostaję w domu dziś wieczorem.
Are you going out tonight?
Lernen beginnen
Wychodzisz dziś wieczorem?
Wilma isn't coming to the party next week.
Lernen beginnen
Wilma nie przyjchodzi na imprezę w przyszłym tygodniu.
The plane arrives in New York at seven thirty tomorrow morning.
Lernen beginnen
Samolot przylatuje do Nowego Jorku o siódmej trzydzieści jutro rano.
What time does the film end tonight?
Lernen beginnen
O której kończy się dziś wieczór film?
I'm going to a concert tomorrow.
Lernen beginnen
Idę jutro na koncert.
The concert starts at seven thirty
Lernen beginnen
Koncert rozpoczyna się o siódmej trzydzieści
What time are you leaving?
Lernen beginnen
O której wychodzisz?
What time does your plane leave?
Lernen beginnen
O której godzinie odlatuje Twój samolot?
Julius is playing tennis on Saturday.
Lernen beginnen
Julius gra w tenisa w sobotę.
Claudio‘s going to the cinema.
Lernen beginnen
Claudio idzie do kina.
Camila‘s meeting with Valerio.
Lernen beginnen
Kamila spotyka się z Valerio
Anna‘s having lunch with Tom.
Lernen beginnen
Anna je lunch z Tomem.
Mary and Rosetta are going to a party.
Lernen beginnen
Mary i Rosetta idą na imprezę.
Are you working next week?
Lernen beginnen
Pracujesz w przyszłym tygodniu?
What time are your friends coming?
Lernen beginnen
O której przychodzą twoi przyjaciele?
When is Yijuan going on holiday?
Lernen beginnen
Kiedy Yijuan jedzie na wakacje?
I'm going to the movies on Monday.
Lernen beginnen
Idę do kina w poniedziałek.
Listen to this! Elisa‘s getting married next month!
Lernen beginnen
Słuchajcie tego! Elisa wychodzi za mąż w przyszłym miesiącu!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.