Great Briton

 0    35 Datenblatt    fotografuje3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Znany
Lernen beginnen
well-known
siedemdziesiąt
Lernen beginnen
seventy
niepopularny
Lernen beginnen
unpopular
dziennikarz
Lernen beginnen
journalist
stała
Lernen beginnen
became
zareplikować
Lernen beginnen
rejoin
jedność
Lernen beginnen
unity
uzgadniać
Lernen beginnen
agree
granica
Lernen beginnen
frontier
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
Lernen beginnen
famous
He's the most famous specialist.
pułk
Lernen beginnen
regiment
wojskowy
Lernen beginnen
military
zatrudniony
Lernen beginnen
employed
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
Lernen beginnen
effort
I've put a lot of effort into this.
niezrównoważony
Lernen beginnen
unstable
złoto
Złoto jest bardzo drogie.
Lernen beginnen
gold
Gold is very expensive.
ekonomiczny / oszczędny
Lernen beginnen
economic
armia
Polska nie ma dużej armii.
Lernen beginnen
army
Poland doesn't have a big army.
ustrój
Lernen beginnen
polity
ostrzeżenie
Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed sztormem.
Lernen beginnen
warning
Weather services issued a gale warning.
fantastyczny
Lernen beginnen
fabulous
finanse
Lernen beginnen
finance
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
Lernen beginnen
government
The government announced another tax increase.
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
Lernen beginnen
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
polityk
Lernen beginnen
politician
rezygnować
Lernen beginnen
resign
kryzys
Lernen beginnen
crisis
dramatyczny
Lernen beginnen
dramatic
wybory
Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym miesiącu.
Lernen beginnen
election
The presidential election will take place next month.
przygoda
Lernen beginnen
adventure
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
Lernen beginnen
colour
What colour is his car?
publiczny, powszechny
Lernen beginnen
public
na wskroś
Lernen beginnen
throughout
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
Lernen beginnen
influence
Do you think games have negative influence on children?
wina
Lernen beginnen
blame

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.